Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: śląskie - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8072259 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa prasek - 4 szt. i nożyc - 3 szt. dla Oddziału Bielsko-Biała

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069993 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji P284 - Pyskowice ul. Armii Krajowej, Poniatowskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070521 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Budowa kontenerowej stacji transformatorowej nr G1015 wraz z budową sieci elektroenergetycznej SN i nN dla zasilania budynków mies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082093 2021-04-21
godz. 12:20
Małopolskie PT.236.34.2021 Dostawa lancy gaśniczej, pasów bojowych do KP PSP Myślenice PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Lanca kominowa Lanca kominow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075265 2021-04-21
godz. 15:00
Małopolskie Zapytanie o informacje - badanie rynku do postępowania pn.„Zawarcie umowy ramowej na realizację działań BTL o charakterze informac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075264 2021-04-22
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie przeglądów i czyszczenie zbiorników oraz urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zawierające substancje ropopo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067639 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Projekt przebudowy linii napowietrznych SN "Tworóg" i "Laryszów" (zmiana zasilania stacji P36) - Brynek ul.Pyskowicka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086808 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Wykonanie prac remontowych na SP Jeleśnia Wykonanie prac remontowych na SP Orlen Jeleśnia (34-340) w zakresie: - renowacja elewac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078398 2021-04-22
godz. 14:00
Małopolskie Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych dla potrzeb Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. Oddział w Będzinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073695 2021-04-23
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa sprzętu i narzędzi do Jednostek Terenowych TAURON Dystrybucja S.A. - Oddział Będzin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035304 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług transportowych dla spółki akcyjnej „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” w Krynicy-Zdroju, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-38...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069992 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie „Zasilanie domu jednorodzinnego Dąbrowa Górnicza ul. Marianki dz. nr 76/14, 76//28”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067886 2021-04-23
godz. 11:00
Małopolskie Projekt przebudowy linii napowietrznej 20kV Tworóg z GPZ Pyskowice (od stacji P535 do słupa 14721) - Połomia g.Tworóg ul.Pyskowick...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078782 2021-04-23
godz. 11:00
Małopolskie Naprawa członów wysuwnych rozdzielnicy D24PL zainstalowanej w GPZ 110/20/6 kV Płaskowicka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069006 2021-04-26
godz. 09:00
Małopolskie Sukcesywna i kompleksowa dostawa odzieży roboczej i pozostałej dla potrzeb TD S.A. Oddział w Będzinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074366 2021-04-26
godz. 09:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (technicznej) i terenowo – prawnej oraz realizacja na jej podstawie robót budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079393 2021-04-26
godz. 10:00
Małopolskie Budowa 3 polowej stacji transformatorowej dla zasilania 13 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej w Mysłowicach przy ul. And...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079395 2021-04-26
godz. 11:00
Małopolskie PT Budowa linii kablowej 20kV relacji T307-ZK SN - Piekary Śląskie ul.Główna, Szybowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076202 2021-04-27
godz. 11:00
Małopolskie Przebudowa stacji G187 - Gliwice ul. Morcinka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078574 2021-04-27
godz. 11:00
Małopolskie PT Przebudowa stacji R2473 - Czerwionka-Leszczyny ul. Szkolna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077937 2021-04-28
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa (7f)_sam. ciężarowy o d.m.c. do 3,5 t, 4x4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070248 2021-04-28
godz. 11:00
Małopolskie Sukcesywny odbiór odpadów płynnych niebezpiecznych powstających w wyniku działalności eksploatacyjnej GPZ-tów TAURON Dystrybucja S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078135 2021-04-28
godz. 11:00
Małopolskie PT Przebudowa sieci kablowej nN zasilanej ze stacji R0019 - Rybnik ul.Chopina, Chełmońskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8079394 2021-04-28
godz. 11:00
Małopolskie PT Bojszowy ul. Szeroka - budowa stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci SN i nN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069877 2021-04-29
godz. 11:00
Małopolskie Sukcesywny odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających w wyniku działalności eksploatacyjnej TAURON Dys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081960 2021-04-29
godz. 11:00
Małopolskie Modernizacja SE 110/20/6kV Lędziny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082751 2021-05-04
godz. 10:00
Małopolskie Budowa 5 polowego ZK SN dla zasilania PKM Sp. z o.o. przy ul. Lenartowicza 73 w Sosnowcu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082657 2021-05-04
godz. 12:00
Małopolskie „Promowanie włączenia społecznego i aktywizacja społeczno-gospodarcza mieszkańców obszaru rewitalizowanego Gminy Jeleśnia poprzez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049921 2021-05-05
godz. 12:00
Małopolskie Wdrożenie technologii produkcji budynków prefabrykowanych CLT z użyciem drewnianych złączy klinowych Przedmiot zamówienia: zakup ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081959 2021-05-10
godz. 09:00
Małopolskie Remont misy olejowej transformatora WN/SN na stacji GPZ Niedzieliska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)