Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - akcje promocyjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7918854 2021-01-19 Małopolskie Szukam ekipy remontowej do wykończenia domu - Myślenice Szukam ekipy remontowej do wykończenia domu. Zainteresowanych proszę o kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918856 2021-01-19 Małopolskie Firma poszukuje podwykonawców do prac wykończeniowych - Kraków W związku z rozwojem firmy poszukujemy podwykonawców (działalność g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916064 2021-01-19
godz. 08:00
Małopolskie ORGANIZACJA KOLONII W RAMACH PROJEKTU "MALI ARTYŚCI"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917448 2021-01-19
godz. 08:00
Małopolskie Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7870938 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie Usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne przewozy pasażerskie Numer referencyjny: ZP/17/2020 ul. Tyni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7880109 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy gazociągu ś/c na terenie m. NIEdźwiady, gm. Żelazków – zamówienie sektorowe Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879976 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu robót budowlanych dla zadania pt.: Rozbiórka i budowa mostu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7882808 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie Innowacyjna metoda zagospodarowywania odpadów po recyklingu opon BADANIA PARAMETRÓW SADZY TECHNICZNEJ MODYFIKOWANEJ TERMICZNIE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7882809 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie Innowacyjna metoda zagospodarowywania odpadów po recyklingu opon ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYMIENNIK CIEPŁA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885497 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania Numer referencyjny: IZP.272.6.2020 Zamawiający przewiduje wykluczenie W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901559 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działkach nr ewid. 2991/28, 2913/6, 2991/27, 2991/45, 2991/36 w Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905325 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie "Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Pow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889473 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oznaczonego literowo „N” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Oświęcimiu przy ul. Sado...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913661 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie REMONT ULICY SŁONECZNEJ ORAZ BUDOWA ZJAZDU NA DZ. NR 997 WRAZ Z WYKONANIEM OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO W PARKU ZDROJOWYM w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902460 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa i montaż wyposażenia kuchni dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Strzeszynie w ramach projektu pn. ”Kompleksowy rozwój ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912762 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych, materiałów medycznych oraz rękawic chirurgicznych dla SPZOZ - Szpital...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917246 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa kart odczynnikowych i akcesoriów do mikrometody kolumnowej wraz z dzierżawą wyposażenia Banku Krwi oraz sprzętu do wykonyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919089 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie Zatrudnienie kierownika świetlicy opiekuńczo-specjalistycznej pn.: Strefa Odkrywania Wiedzy w Miechowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919888 2021-01-19
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa Pisku zasypowego oraz wywóz urobku z budowy SP Wrocław Graniczna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879930 2021-01-19
godz. 09:30
Małopolskie Sukcesywna dostawa szczepionek Numer referencyjny: DZP.271-46/20 Pakiet nr 1Sukcesywna dostawa szczepionek szczegółowo opisanych w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7888614 2021-01-19
godz. 09:30
Małopolskie "Integracja transportu rowerowego z komunikacją publiczną w miejscowości Giebułtów na terenie Gminy Wielka Wieś" Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913291 2021-01-19
godz. 09:45
Małopolskie Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trybszu Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Trybszu na podstawie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7878109 2021-01-19
godz. 10:00
Małopolskie Dostawy koncentratów do dializ, dializatu bezwapniowego oraz cytrynianu sodu Numer referencyjny: AE/ZP-27-87/20 Dostawy koncentr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885740 2021-01-19
godz. 10:00
Małopolskie Przetwarzanie odpadów komunalnych odebranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce, Sp. z o.o., ul. Jedynaka 30, 32-020 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885369 2021-01-19
godz. 10:00
Małopolskie Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – zagospodarowanie terenu – urządzenie zieleni w obszarze Parku Strzeleckiego (arc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885444 2021-01-19
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa kopert dla centrów obsługi druku na rzecz sądów powszechnych Numer referencyjny: WZP-421-38/2020 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888942 2021-01-19
godz. 10:00
Małopolskie Budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887968 2021-01-19
godz. 10:00
Małopolskie Budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890722 2021-01-19
godz. 10:00
Małopolskie Budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890836 2021-01-19
godz. 10:00
Małopolskie Budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)