Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - wywóz śmieci, utylizacja, składowiska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8061970 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych usytuowanego na terenie Gminy Kł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063917 2021-04-15
godz. 09:00
Małopolskie Odbiór i transport odpadów biologicznych z jednostek organizacyjnych UJ (z wyłączeniem UJ – CM), wraz z ich przetwarzaniem oraz dz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8010022 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Dębno Numer referencyjny: RWI.271.1.2021 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062607 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryszawa - sektor I wieś Stryszawa 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063405 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryszawa- sektor II wsie Lachowice, Kurów, Pewelka, Hucisko 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063645 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryszawa- sektor III wsie Kuków, Krzeszów, Targoszów 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064219 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenie usług wywozu, transportu i utylizacji odpadów szkodliwych dla IFJ PAN w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070693 2021-04-15
godz. 15:00
Małopolskie Złom poprodukcyjny - sprzedaż 15.04.2021 - 15.05.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058645 2021-04-16
godz. 12:00
Małopolskie USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SŁOPNICE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070344 2021-04-19
godz. 09:00
Małopolskie Sprzedaż złomu - stalowy N-10 - kod odpadu 17 04 05

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070345 2021-04-19
godz. 09:00
Małopolskie Sprzedaż złomu stalowy W-7 - kod odpadu 17 04 05

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070346 2021-04-19
godz. 09:00
Małopolskie Sprzedaż złomu - złom wiór stalowych - kod odpadu 12 01 01

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068188 2021-04-20
godz. 10:00
Małopolskie Usuwanie odpadów komunalnych i likwidacja dzikich wysypisk w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Krakowskiego w 2021 r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073617 2021-04-20
godz. 11:30
Małopolskie Transport odpadów komunalnych do PGE EC -RZESZÓW 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór z bazy Zamawiającego odpadów komunalnych z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074529 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie „Transport i zagospodarowanie odpadów wytworzonych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Podrzeczu”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075827 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie 1. Nazwa nadana przez zamawiającego: ZP.272.10.2021 Zamówienie na usługi usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia odpadów zawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074389 2021-04-22
godz. 12:00
Małopolskie Utylizacja za odpadów o kodzie 16 02 14 o szacunkowej ilości 215 kg.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066115 2021-04-28
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę sprzątanie opuszczonego domu - Tarnów Dzień dobry Szukam firmy która podejmie się wysprzątania opuszczonego domu, piwnicy, o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070248 2021-04-28
godz. 11:00
Małopolskie Sukcesywny odbiór odpadów płynnych niebezpiecznych powstających w wyniku działalności eksploatacyjnej GPZ-tów TAURON Dystrybucja S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069877 2021-04-29
godz. 11:00
Małopolskie Sukcesywny odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających w wyniku działalności eksploatacyjnej TAURON Dys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059037 2021-05-04
godz. 10:00
Małopolskie „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059038 2021-05-04
godz. 11:00
Małopolskie „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (powyżej 80 mm) – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061340 2021-05-07
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie kompleksowej usługi odbioru i termicznego przekształcanie odpadów z grupy 18 na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalist...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)