Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - nadzór, kosztorys, przegląd - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8073812 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064526 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie ZOZ.V.010/DZP/08/PU/21 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 wg swz - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080926 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań budżetu obywatelskiego pn.:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076906 2021-04-22
godz. 15:00
Małopolskie Dziedzictwo Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na szlaku UNESCO. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062907 2021-04-23
godz. 00:00
Małopolskie Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu dla nieruchomości Żeromskiego 8 w Zakopanem wykonanie koncepcji zagospodarowania tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061727 2021-04-23
godz. 14:00
Małopolskie Wykonanie kontroli okresowej (ROCZNEJ i PIĘCIOLETNIEJ) obiektów budowlano- hydrotechnicznych na terenie Grupy Azoty S.A. wraz z wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087489 2021-04-26
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji istniejących pomostó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8020901 2021-04-26
godz. 11:30
Małopolskie „Wykonanie projektu technicznego wiercenia otworu wentylacyjnego między poziomami V–VII (Lascy-Pieprzyk)” Numer referencyjny: KSW/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085946 2021-04-26
godz. 14:00
Małopolskie Wykonanie kontroli podtorza oraz kontroli rocznej bocznicy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083628 2021-04-27
godz. 10:00
Małopolskie Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych przebudowy i nadbudowy budynku przy u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062495 2021-04-27
godz. 14:00
Małopolskie Zapytanie o informację - rozeznanie rynku pn. "Świadczenie usług Audytu Efektywności Energetycznej (AEE) dla klientów TAURON"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087563 2021-04-28
godz. 14:00
Małopolskie Wykonanie audytu energetycznego w 2021 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082848 2021-04-29
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej termomodernizacji budynków na os. Krakowiaków 46 i na os. Górali 19 w Krakowie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089841 2021-04-29
godz. 10:00
Małopolskie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas robót budowlanych pn.: "Przebudowa drogi gminnej 510580K ul. Os.Paderewskiego oraz ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090137 2021-04-29
godz. 11:00
Małopolskie Peł. f. Inspektora Nadzor.nad realizacją zad.Bud.boiska sport.wielofunkcyjnego wRokowie w ramach zadania pn.:„SportowaPolska-Progr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082555 2021-04-30
godz. 00:00
Małopolskie Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku wraz z określeniem wymagań dotyczących technicznego zabezpieczenia obiektu przy ul. Sławk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076403 2021-04-30
godz. 09:00
Małopolskie Nadzór inwestorski nad 3 zadaniami inwestycyjnymi 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043506 2021-04-30
godz. 11:00
Małopolskie Wykonanie ekspertyzy technicznej starej Hali Wanien w ZGH Bolesław S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047360 2021-05-04
godz. 10:15
Małopolskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz przyrodniczego nad realizacją zadania Przebudowa obiektów „Małej retencji” na terenie Nadleś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073689 2021-05-04
godz. 14:00
Małopolskie Z/577/03/2021/RT - Nadzór Inspektorski dla 3 lokalizacji inwestycyjnych - Program budowy biogazowni ORLEN Południe S.A. zaprasza ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074146 2021-05-05
godz. 11:00
Małopolskie Sporządzenie dokumentacji technicznej obiektów architektury drewnianej w celu ustalenia możliwości ich translokacji. 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053064 2021-05-11
godz. 11:30
Małopolskie Wykonanie projektu technicznego wielobranżowego przebudowy szybu Kościuszko oraz zabudowy pomocniczego awaryjno-rewizyjnego urządz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066237 2021-06-26
godz. 00:00
Małopolskie Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)