Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - projekt energoelektryczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8060751 2021-04-14
godz. 09:00
Małopolskie Ciąg Radziechowy (GPZ Węgierska Górka) – skablowanie odg. BBZ044529 - ST Przybędza 3 Tartak [BBZ40550] - projekt budowlano-wykonaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049812 2021-04-14
godz. 09:45
Małopolskie Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Małej Elektrowni Wodnej Sromowce III

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063062 2021-04-15
godz. 09:00
Małopolskie Budowa oświetlenia odcinka drogi krajowej nr 28 w miejscowości Szymbark w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz wymiana opraw oświet...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063473 2021-04-15
godz. 09:00
Małopolskie Leńcze - budowa słupowej stacji tr. Leńcze Zadział [BBW31477] wraz z powiązaniem z siecią SN i nN, przyłączenie budynku mieszkalne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055415 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Powiązanie linii LGU968 w Niemstowie i LGU961 w Pieszkowie (30/2021/ZAK2)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066359 2021-04-16
godz. 09:00
Małopolskie Modernizacja sieci nN na obszarze gminy Węgierska Górka oraz gminy Milówka:Zadanie 1 Żabnica - modernizacja sieci nN ze stacji tr....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067636 2021-04-16
godz. 09:00
Małopolskie Modernizacja sieci nN na obszarze gminy Maków Podhalański: Zadanie 1 Maków Podhalański - modernizacja sieci nN ze stacji tr. SN/nN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062620 2021-04-16
godz. 11:00
Małopolskie PT Przebudowa linii SN Stanica oraz przebudowa stacji A600, A566, A598 - Rudy ul.Szybki, Brzozowa, Cegielska, Borowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053118 2021-04-16
godz. 13:00
Małopolskie WYKONANIE PODŚWIETLENIA KŁADKI PROWADZĄCEJ DO PARKU MIEJSKIEGO W GORLICACH W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W RAMACH ZADANIA „ZA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8057796 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Program budowy sygnalizacji świetlnych, doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063474 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej: Strużnica, dz. nr 22/4, 48/1 - budowa kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065970 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Projekt) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami SN i nN dla potrzeb zasilania obiektu w miejscowości Wrocław ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067637 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej: Zadanie nr 1 Modernizacja linii napowietrznej nN przy ul. Brzezińskiej i Kus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072642 2021-04-20
godz. 09:00
Małopolskie Modernizacja sieci nN na obszarze gminy Rajcza: Zadanie 1 - Rycerka Dolna - modernizacja linii nN ze stacji tr. SN/nN nr BBZ40289 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067185 2021-04-20
godz. 10:00
Małopolskie (Projekt) Budowa kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami SN i nN dla potrzeb zasilania obiektu w miejscowości Karwian...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070250 2021-04-20
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/32/21 Świdnica, ul. Sikorskiego, osiedle Nad Potokiem opracowanie dokumentacji na przebudowę części napowietrznego odcinka ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066360 2021-04-20
godz. 11:00
Małopolskie Projekt przebudowy linii napowietrznej SN Radonia (od słupa nr 14437 do stacji P350) oraz stacji P145 - Potępa ul. Słoneczna, Ziel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072643 2021-04-20
godz. 11:00
Małopolskie Wymiana złączy kablowych nN wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej - Żory osiedle Powstańców Śl. oraz Ks. Władysława

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061653 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Budowa stacji kontenerowej z likwidacją istniejącej ST-827-13 (Wita Stwosza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070758 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem na odcinku pomiędzy Budynkiem nr 52 do 58. a)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062621 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Modernizacja linii napowietrznej SN 20kV LGL434 od słupa JGJ075467 Jastrowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067639 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Projekt przebudowy linii napowietrznych SN "Tworóg" i "Laryszów" (zmiana zasilania stacji P36) - Brynek ul.Pyskowicka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076201 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie projektu technicznego - Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji R1753 (obwód Cmentarz kier. Pobożnego) - Świerklany ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067886 2021-04-23
godz. 11:00
Małopolskie Projekt przebudowy linii napowietrznej 20kV Tworóg z GPZ Pyskowice (od stacji P535 do słupa 14721) - Połomia g.Tworóg ul.Pyskowick...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070590 2021-04-23
godz. 15:00
Małopolskie Wykonanie projektu technicznego wew. instalacji elektrycznej dla budynku mieszkalnego os. Centrum C 8 w Krakowie -Nowa Huta.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069878 2021-04-27
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Modernizacja linii napowietrznej 0,4 kV i oświetlenia ulicznego w miejscowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)