Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - projekt drogowy - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8015658 2021-04-14
godz. 09:00
Małopolskie Budowa ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058692 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika na skrzyżowaniu ul. Ogłęczyzna z ul. Na Załęczu wraz z przejściem dla pie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064479 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Poszerzenie chodnika wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063639 2021-04-15
godz. 12:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 768 Koszyce – Brzesko w miejscowości Rudy – Rysie Zakres pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063679 2021-04-16
godz. 09:00
Małopolskie ID.7011.13.2021 Opracowania ekspertyzy technicznej dotyczącej wykonanych robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064691 2021-04-16
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1731K Stryszów – Klecza Dolna w m. Łęka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058703 2021-04-19
godz. 09:00
Małopolskie Program rewitalizacji boisk przyszkolnych w Krakowie w trybie zaprojektuj i wykonaj. (...). Szkoła Podstawowa Nr 114, ul. Łąkowa 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064838 2021-04-19
godz. 09:00
Małopolskie „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych nr 2030K,1959K,2017K ” Cześć I „Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8023936 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Budowa ścieżek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa – opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8057796 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Program budowy sygnalizacji świetlnych, doświetleń przejść dla pieszych oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063382 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa ulicy Kamiennej (droga gminna publiczna nr 601691K)w m. Zabierzów wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064698 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej w m. Paszkówka i Sosnowice poprzez budowę ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065126 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie „Opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Marycjusza z ul. Mistrzejowicką wraz z odc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067429 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej,, rozbudowy drogi gminnej K420042 Bukowina - Wierch Rusiński w km 0+000-2+426 (dz. ewid.: 2134/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066369 2021-04-19
godz. 16:00
Małopolskie Pozyskanie atrakcyjnej propozycji koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, która zapewni optymalne wykorzystanie terenu w celu o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069682 2021-04-20
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1731K Stryszów-Klecza Dolna w km ok. 4+320-6+370 w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071051 2021-04-20
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika przy ul. Łuczanowickiej w Krakowie w ramach zadania Budżetu Obywatelskieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069687 2021-04-20
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej polegających na budowie chodnika w miejscowościach MiGU Muszyna z podziałem na zadania. Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067694 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa chodnika od ode. 190 km 0+400 - ode. 190k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067734 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo rowerowego wraz ze strefami rekreacyjnymi wzdłuż drogi g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070458 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1743K And...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070759 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1742K Czaniec-Roczyny-Andrychów na 2 od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073651 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Kwartowej w Krakowie. a) Przedmiotem niniejszego zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074137 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice Rozbudowa drogi gminnej nr 470255K, ul. Ks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038184 2021-04-26
godz. 10:00
Małopolskie Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów określonych jako osuwiska aktywne, częściowo aktywne i NIEaktywne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070974 2021-04-27
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie podgrzewanej murawy na stadionie MKS "PUSZCZA" Niepołomice Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule "zaprojektuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058822 2021-04-30
godz. 11:30
Małopolskie Realizacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063486 2021-04-30
godz. 13:00
Małopolskie Wykonanie zadania polegającego na wykonaniu projektów 2 przepustów pod drogą krajową relacji Kraków - Sandomierz nr 79 wraz z zapr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073257 2021-05-14
godz. 10:00
Małopolskie Bud. śc. row. w wyb. lok. na ter. m. Krak. – opr. dok. pr. w ram. zad. Prog. Bud. Śc. Row. w zak. Opr. dok. pr. dla posz. ist. prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)