Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - usługi medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8063219 2021-04-21 Małopolskie Wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej w dziedzinie zapobiegania nadwadze i otyłości w województwie małopolskim w 2021 ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073752 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Pełnienie funkcji Koordynatora Specjalistów ds. Epidemiologii 2. na pełnienie funkcji Z-cy Koordynatora Specjalistów ds. Epidemiol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075304 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W ZAKRESIE ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080890 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Świadczenie zdrowotne z zakresu chirurgii na rzecz pacjentów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie -Państwow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8048827 2021-04-21
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne: dyżury udzielane w charakterze położnej w Oddziale: Położniczo - Ginekologicznym w SP ZOZ Szpital Powiatowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071756 2021-04-21
godz. 13:00
Małopolskie Osrodek dziennej opieki i aktywizacji osób niesamodzielnych w Kluczach Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pielęgniars...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073655 2021-04-22
godz. 09:30
Małopolskie Świadczenie usługi pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 1. Przedmiotem umowy jest świ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066312 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy anestezjologów w Oddziale Okulistycznym Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066311 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w komórkach organizacyjnych w których udzielane są świadczenia dla pacjentów zakażon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043830 2021-04-22
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach: Chorób Wewnętrznych I z Pododdziałem Kardiologicznym oraz Chorób Wewn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043828 2021-04-22
godz. 12:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w: Oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazowej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo Ortopedyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8081120 2021-04-22
godz. 12:00
Małopolskie Świadczenie usług zdrowotnych w latach 2021-2023 w zakresie wykonywania znieczuleń (analgosedacji) przy badaniach kolonoskopii rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075331 2021-04-23
godz. 00:00
Małopolskie Realizacja świadczeń zdrowotnych o wartości powyżej 30 000 euro w zakresie usług zdrowotnych w postaci udzielania świadczeń medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080796 2021-04-23
godz. 00:00
Małopolskie REALIZACJA TRENINGÓW MEDYCZNYCH w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084980 2021-04-23
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich: w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085008 2021-04-23
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich lub położnej: w Pododdziale Noworodkowym Oddziału Ginekologiczno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078331 2021-04-23
godz. 12:00
Małopolskie Usługa z zakresu masażu Shantala świadczoną w ramach projektu Zespół Specjalistów Wczesnej Interwencji (ZSWI) w interwencji dla ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082563 2021-04-23
godz. 12:00
Małopolskie ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Z ZAKRESU BADAŃ LABORATORYJNYCH, NAJMEM LOKALU, DZIERŻAWA WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU LABORATORYJNEGO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061149 2021-04-23
godz. 15:00
Małopolskie Wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw meningokokom dzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080993 2021-04-23
godz. 15:00
Małopolskie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez neurologopedę dla 6 miesięcznego dziecka w zakresie nieobjętym przepisami u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078630 2021-04-23
godz. 23:59
Małopolskie Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację i badania genetyczne w kierunku hipercholesterolemii rodzinnej osób ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8077638 2021-04-23
godz. 23:59
Małopolskie Profilaktyka i rehabilitacja osób z dysfunkcjami narządu ruchu utrudniającymi wykonanie pracy zawodowej w CMP Sp. z o. o. ZAPYTAN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087611 2021-04-26
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie profilaktycznych badań lekarskich z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników i studentów AWF w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072329 2021-04-26
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zawodu lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8026435 2021-04-27
godz. 09:00
Małopolskie Objęcie stanowiska Pielęgniarki Koordynującej oraz świadczenia pielęgniarskie w Stacji Dializ w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072389 2021-04-28
godz. 10:00
Małopolskie Wykonywanie badań RTG klatki piersiowej wraz z opisem w Chrzanowie, dla Poradni Badań Profilaktycznych Samodzielnego Publicznego Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072404 2021-04-28
godz. 10:00
Małopolskie Wykonywanie badań RTG klatki piersiowej wraz z opisem w Proszowicach, dla Poradni Badań Profilaktycznych Samodzielnego Publicznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072409 2021-04-28
godz. 10:00
Małopolskie Wykonywanie badań RTG klatki piersiowej wraz z opisem w Miechowie, dla Poradni Badań Profilaktycznych Samodzielnego Publicznego Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072414 2021-04-28
godz. 10:00
Małopolskie Wykonywanie badań RTG klatki piersiowej wraz z opisem w Suchej Beskidzkiej, dla Poradni Badań Profilaktycznych Samodzielnego Publi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059965 2021-04-29
godz. 10:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności i tymczasowo aresztowanych wykonywanych w Zakładzie Karnym w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)