Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8051240 2021-04-14
godz. 09:00
Małopolskie Podolsze ul. Prosta, budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z liniami SN i nN, przyłączenie budynku mieszkalnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054275 2021-04-14
godz. 11:00
Małopolskie Rozbudowa rozdzielnicy 20 kV w GPZ Miasteczko dla zasilania podstacji trakcyjnych PKP w Miasteczku Śląskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065726 2021-04-15
godz. 09:00
Małopolskie Sucha Beskidzka ul. Błądzonka - budowa słupowej stacji tr. Nr [BBZ31319] wraz z powiązaniem z siecią SN i nN, przyłączenie budynku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050514 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055416 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063125 2021-04-16
godz. 11:00
Małopolskie PT Przebudowy sieci nN ze stacji M191 i M192 Mikołów Elsnera

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062494 2021-04-19
godz. 09:00
Małopolskie (Robota) Wyposażenie pomieszczeń odbiorcy w dwusekcyjną rozdzielnicę SN wraz z budową linii kablowych SN (zasilanie podstawowe i r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063475 2021-04-19
godz. 09:00
Małopolskie Remont w zakresie budowlanym i elektrycznym stacji WRR2850 w m. Zabór Wielki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066475 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/027/21 Stawiska - Modernizacja napowietrznego obwodu niskiego napięcia X-1 zasilanego ze stacji transformatorowej R-533-12 + ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062493 2021-04-20
godz. 09:00
Małopolskie Ligota ul. Podwale - budowa słupowej stacji transforamtorowej wraz z powiązaniem linii nN i SN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071669 2021-04-20
godz. 09:00
Małopolskie „Naprawa wyłącznika sterowanego zdalnie TRW-02A w Makowie Podhalańskim”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072642 2021-04-20
godz. 09:00
Małopolskie Modernizacja sieci nN na obszarze gminy Rajcza: Zadanie 1 - Rycerka Dolna - modernizacja linii nN ze stacji tr. SN/nN nr BBZ40289 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067355 2021-04-20
godz. 10:00
Małopolskie ZAK4/029/21 - Uciechów - Likwidacja stacji słupowych R-661-22 oraz R-661-13. Budowa nowej stacji kontenerowej 20/0,4 kV oraz stacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072643 2021-04-20
godz. 11:00
Małopolskie Wymiana złączy kablowych nN wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej - Żory osiedle Powstańców Śl. oraz Ks. Władysława

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047268 2021-04-21
godz. 08:00
Małopolskie „Budowa dwutorowej sieci kablowej SN 30kV typu XRUHAKXS 3x1x240mm2 wraz ze współbieżną kanalizacją światłowodową, rozbiórka istnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047835 2021-04-21
godz. 08:00
Małopolskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynków biurowych: budowa przyłącza kablowego SN 15kV, budowa złącza kablowego SN 15kV w mie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069993 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji P284 - Pyskowice ul. Armii Krajowej, Poniatowskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070521 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Budowa kontenerowej stacji transformatorowej nr G1015 wraz z budową sieci elektroenergetycznej SN i nN dla zasilania budynków mies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069992 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie „Zasilanie domu jednorodzinnego Dąbrowa Górnicza ul. Marianki dz. nr 76/14, 76//28”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8057816 2021-04-27
godz. 10:00
Małopolskie „ Modernizacja Jednostki Terenowej TAURON Dystrybucja w Myślenicach na działce nr 1353 obr. 1 przy ul. Kazimierza Wielkiego 74”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076202 2021-04-27
godz. 11:00
Małopolskie Przebudowa stacji G187 - Gliwice ul. Morcinka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072385 2021-04-28
godz. 10:30
Małopolskie 5.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji elektroenergetycznej oświetleniowej do 1 kV w gminie Lanckorona, w tym: 1) budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070499 2021-04-29
godz. 09:45
Małopolskie Budowa kontenerowej podziemnej stacji transformatorowej na terenie Fortu Łapianka przy ul. Fortecznej 28 w Krakowie Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061366 2021-04-29
godz. 12:00
Małopolskie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka-Lipnica Mała na odcinku I w km od 4+780,00 do km 5+028,00, na odcinku II w km od 6+73...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)