Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - drogi, ulice, autostrady, obwodnice - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8044170 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie „Modernizacja - asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakliczyn – zadania realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8046942 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest: „Bieżąca konserwacja i naprawa dróg gminnych żwirowych na terenie Gminy Lisia Góra w 2021 roku”1. Kru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047899 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Miechów Zadanie częściowe nr 1 Modernizacja chodnika przy ul. Janów Górny wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049893 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050456 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Grybów 1. Przedmiot i zakres opracowania: Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050479 2021-04-14
godz. 11:00
Małopolskie Remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oświęcim Remont odcinka ul. Adolfin w Stawach Grojeckich wraz z poprawą odw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053784 2021-04-14
godz. 13:00
Małopolskie Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie MOP Kleszczewko Zachód przy trasie A1 Wykonanie kompleksowych nawierzchni z k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8056318 2021-04-14
godz. 13:00
Małopolskie Remont chodników i zatok parkingowych przy budynkach Spółdzielni w 2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8034036 2021-04-14
godz. 15:00
Małopolskie Wykonanie rozwiązań zamiennych dotyczących drogi pożarowej dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w zasobach Tarnowskiej Spółdz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053783 2021-04-14
godz. 16:00
Małopolskie Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie MOP Kleszczewko Wschód przy trasie A1 Wykonanie kompleksowych nawierzchni z k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053511 2021-04-15
godz. 08:00
Małopolskie Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej z grysami przy użyciu remontera na drogach powiatowych Pow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8042722 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa chodnika przed budynkami wielomieszkaniowymi przy ul. J. Kochanowskiego od nr 14 do nr 30, do skrzyżowania z Al. J. Sło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049536 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie 1. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego drogi publicznej gminnej ul. B. Czecha w Zakopanem (odcin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052468 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Remont dróg gminnych na terenie gminy Budzów w 2021r. etap 2 Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg gminnych na terenie gminy B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053124 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie nawierzchni betonowych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Grybów wraz z utwardzeniem placu przy Szkole Podstawowej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053817 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja / remont drogi gminnej 363935K wraz z modernizacją/remontem odwodnienia w osiedlu Jamne - P. Potok w km 0+470 - 1+010...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8046940 2021-04-15
godz. 11:00
Małopolskie Rozbudowa drogi krajowej nr 44 od km: 106+482 do km: 106+835,80 w Skawinie polegająca na przebudowie skrzyżowania (ul. Krakowska, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8044334 2021-04-15
godz. 12:00
Małopolskie Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej 1. Charakterystyka Gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053356 2021-04-15
godz. 16:00
Małopolskie Wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie MOP-ów Kleszczewko Wschód i Kleszczewko Zachód

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054260 2021-04-16
godz. 08:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów, w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054705 2021-04-16
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu, drogi, mała architektura w ramach projektów „Zagospodarowanie otoczenia i par...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054852 2021-04-16
godz. 11:00
Małopolskie Remont miejsca wypoczynku na szlakach turystycznych (dz. ew. 299 w Złockiem) w ramach mikroprojektu „Muszyna - Čirč rozwój i promo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054874 2021-04-16
godz. 11:00
Małopolskie Modernizacja dróg - Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie Myślenice Przedmiotem zamówienia publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055169 2021-04-19
godz. 09:00
Małopolskie Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark Budowa obiektu małej architektury – placu zabaw w Zawadce, zlokal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054836 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie drogowych robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Za Strugiem w Zakopanem 1. Wykonanie drogowych robót budowl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054877 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: przebudowa ul. Dworcowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w km 0+245 – 0+375 w zakresie po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055535 2021-04-19
godz. 11:00
Małopolskie „Zagospodarowanie parku miejskiego na cele rekreacyjno - kulturowe” realizowane w ramach projektu „Rozbudowa obiektu oświatowego o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052827 2021-04-19
godz. 11:15
Małopolskie Rozbudowa węzła Pcim w ciągu drogi krajowej S7 poprzez budowę sześciowlotowego ronda na skrzyżowaniu łącznic węzła oraz dróg gminn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072185 2021-04-19
godz. 15:00
Małopolskie Zakopane, budynek Muzeum Jana Kasprowicza (1929r.) wraz z zagospodarowaniem terenu: prace konserwatorskie i restauratorskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071452 2021-04-20
godz. 00:00
Małopolskie Wykonanie parkingu z kostki brukowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)