Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8064034 2021-04-14 Małopolskie Zlecę wykonanie przebudowy drogi - Modlnica Zlecę profesjonalnej firmie z branży drogowej wykonanie przebudowy drogi w zakresie: j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8015655 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego – modernizacja systemu informacji dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8044170 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie „Modernizacja - asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Zakliczyn – zadania realizowane częściowo w ramach funduszu sołeckiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8046942 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest: „Bieżąca konserwacja i naprawa dróg gminnych żwirowych na terenie Gminy Lisia Góra w 2021 roku”1. Kru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047899 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Miechów Zadanie częściowe nr 1 Modernizacja chodnika przy ul. Janów Górny wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049893 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Bieżąca konserwacja nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami bazaltowymi dróg gminnych i wewnętrznych na teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050456 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Grybów 1. Przedmiot i zakres opracowania: Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8048396 2021-04-14
godz. 11:00
Małopolskie Sukcesywny wynajem sprzętu budowlano-montażowego dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050479 2021-04-14
godz. 11:00
Małopolskie Remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Oświęcim Remont odcinka ul. Adolfin w Stawach Grojeckich wraz z poprawą odw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053784 2021-04-14
godz. 13:00
Małopolskie Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie MOP Kleszczewko Zachód przy trasie A1 Wykonanie kompleksowych nawierzchni z k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8056318 2021-04-14
godz. 13:00
Małopolskie Remont chodników i zatok parkingowych przy budynkach Spółdzielni w 2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8034036 2021-04-14
godz. 15:00
Małopolskie Wykonanie rozwiązań zamiennych dotyczących drogi pożarowej dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w zasobach Tarnowskiej Spółdz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053783 2021-04-14
godz. 16:00
Małopolskie Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie MOP Kleszczewko Wschód przy trasie A1 Wykonanie kompleksowych nawierzchni z k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066120 2021-04-15
godz. 00:00
Małopolskie Poszukuję pracownika do układania kostki brukowej - Podhale Poszukuję pracownika do układania kostki brukowej. Zainteresowanych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053511 2021-04-15
godz. 08:00
Małopolskie Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej z grysami przy użyciu remontera na drogach powiatowych Pow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049357 2021-04-15
godz. 09:00
Małopolskie Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest moderniz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8042722 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa chodnika przed budynkami wielomieszkaniowymi przy ul. J. Kochanowskiego od nr 14 do nr 30, do skrzyżowania z Al. J. Sło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049536 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie 1. Wykonanie remontu nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego drogi publicznej gminnej ul. B. Czecha w Zakopanem (odcin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049617 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Przetarg 46/P/2021 Remont fragmentów toru nr 32 na terenie Spółki Grupa Azoty S.A. 1. Remont torów 1 US

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052468 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Remont dróg gminnych na terenie gminy Budzów w 2021r. etap 2 Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg gminnych na terenie gminy B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053124 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie nawierzchni betonowych w ciągu dróg gminnych na terenie gminy Grybów wraz z utwardzeniem placu przy Szkole Podstawowej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053817 2021-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja / remont drogi gminnej 363935K wraz z modernizacją/remontem odwodnienia w osiedlu Jamne - P. Potok w km 0+470 - 1+010...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8046940 2021-04-15
godz. 11:00
Małopolskie Rozbudowa drogi krajowej nr 44 od km: 106+482 do km: 106+835,80 w Skawinie polegająca na przebudowie skrzyżowania (ul. Krakowska, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8044334 2021-04-15
godz. 12:00
Małopolskie Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej 1. Charakterystyka Gminy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064297 2021-04-15
godz. 15:00
Małopolskie Oznakowanie ulic w gminie Zabierzów tablicami z nazwami ulic 1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: lp. rodzaj robót j.m. iloś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053356 2021-04-15
godz. 16:00
Małopolskie Wykonanie nawierzchni asfaltowej na terenie MOP-ów Kleszczewko Wschód i Kleszczewko Zachód

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068611 2021-04-16
godz. 00:00
Małopolskie Poszukuję brygadę brukarską Poszukuję brygadę brukarską. Praca na terenie małopolski. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068622 2021-04-16
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę wykonanie zjazdu - Kraków Zlecę firmie wykonanie zjazdu wg projektu. Zjazd w Krakowie. Zainteresowanych proszę o kontakt. Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054260 2021-04-16
godz. 08:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów, w zakresie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053498 2021-04-16
godz. 09:00
Małopolskie Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1660K Ludźmierz-Pyzówka w km 8+677,00 w miejscowości Pyzówka 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)