Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8075705 2021-04-21
godz. 08:00
Małopolskie Serwis dmuchaw HV Turbo KA10S-GL210 - 5 szt. - na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055265 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Budowa odcinków sieci wodociągowych na terenie działalności przedsiębiorstwa o łącznej długości około 1374 m z rur PE HD 100 RC wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076955 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa regulatora podciśnienia z manometrem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075534 2021-04-21
godz. 10:30
Małopolskie Wybór wykonawcy remontu i przebudowy przyłączy kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Trzebini na o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080621 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Bateria zlewozmywakowa stojąca

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082343 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Materiały do instalacji hydraulicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087572 2021-04-21
godz. 15:00
Małopolskie Zakup motoreduktora walcowego dla potrzeb WU

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063853 2021-04-22
godz. 09:00
Małopolskie Budowa ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją opadową przy ul. Granicznej w Zgłobicach i Koszycach Wielkich. Przedmiot robót obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075264 2021-04-22
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie przeglądów i czyszczenie zbiorników oraz urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe zawierające substancje ropopo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074443 2021-04-22
godz. 09:15
Małopolskie Sukcesywna dostawa pierścieni dystansowych do włazów kanalizacyjnych DN 600 mm z tworzywa sztucznego dla WMK S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058606 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Budowa Pompowni i Chłodni wentylatorowej dla Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego II 1. Budowa Pompowni i Chłodni wentylatorowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061039 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Budowa Pompowni i Chłodni wentylatorowej dla Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego II 1. Budowa Pompowni i Chłodni wentylatorowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076450 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie ZP.271.2.15.21 Dostawa zestawu dozującego podchloryn sodu oraz dostawa układu do automatycznego ciągłego pomiaru stężenia chloru w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087991 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie ZP.271.2.18.21 Dostawa i wymiana granulatu odsiarczającego oraz wywóz i zagospodarowanie odpadu z odsiarczalni na oczyszczalni ści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064811 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest dobudowa klatki schodowej, windy wraz z instalacjami wewnętrznymi do budynku mieszkalno-terapeutyczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087513 2021-04-22
godz. 15:00
Małopolskie Wodomierz śrubowy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064847 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowościach: Kacwin ul. Majowa, Frydman ul. Szkolna Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065872 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń sanitarnych, szatni i korytarza wraz z zakupem doposażenia – etap II na Między...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082710 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Budowa kanalizacji odwadniającej Starą Drogę w miejscowości Witów w Gminie Kościelisko

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075459 2021-04-23
godz. 11:00
Małopolskie Remont stacji demineralizacji wody nr 4 - Kotłownia Bolesław.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070489 2021-04-27
godz. 09:00
Małopolskie Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w Gminie Tymbark Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejsco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072336 2021-04-27
godz. 09:00
Małopolskie Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Podrzecze (strefa ekonomiczna) – w systemie zaprojektuj wybuduj

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086972 2021-04-27
godz. 09:00
Małopolskie Zakup i dostawa zestawu natryskowego NENO Cersanit w ilości 1szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8051301 2021-04-27
godz. 09:15
Małopolskie Kompleksowe wykonanie rekonstrukcji magistrali wodociągowej DN 800mm metodą CIPP-na odcinku od ul. Mochnackiego dz. nr 6/19 obręb ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086973 2021-04-27
godz. 09:30
Małopolskie Zakup i dostawa syfonów umywalkowych i zlewozmywakowych w ilości 4szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070983 2021-04-27
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową źródełek z wodą pitną podłąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8091063 2021-04-27
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie okresowego przeglądu separatorów substancji ropopochodnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084207 2021-04-27
godz. 12:00
Małopolskie I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Now...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090760 2021-04-28
godz. 08:00
Małopolskie Naprawa śluzy wałowej nr 1 w km 0+140 - prawy wał Wisły, msc. Smolice, gm. Zator.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071648 2021-04-28
godz. 09:00
Małopolskie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędrzechów gm. Mędrzechów 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa kanalizacji sanitar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)