Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7409343 2020-04-09
godz. 12:00
Małopolskie Wykonanie remontu cząstkowego dróg gminnych na terenie gminy Alwernia w ramach zadania pn. Remonty dróg

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385206 2020-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Udzielenie i obsługa kredytu długotermin. złotowego do wysokości 17 000 000,00 PLN z przezn. na pokrycie deficytu budżet. oraz spł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404921 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe nr 3/2020 Dostawa materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w formie preformy przeznaczonych do wydmuchu b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410057 2020-04-06
godz. 00:00
Małopolskie Ciągnik rolniczy o mocy znamionowej od 230KM do 290KM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410389 2020-04-09
godz. 00:00
Małopolskie Wykonanie prac spawalniczych - konstrukcja narzędzia geotechnicznego - 1241234 ESS Wykonanie prac spawalniczych podczas budowy in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410385 2020-04-09
godz. 00:00
Małopolskie Frezowanie elementów konstrukcyjnych narzędzia geotechnicznego - 1241230 ESS Wykonanie usług frezowania płaszczyzn i wiercenia ot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411494 2020-04-08
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa oznakowania pionowego do wbudowania na drogach powiatowych powiatu krakowskiego w 2020 roku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387755 2020-04-21
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup grubościówki - 1 szt. Szczegółowe parametry zostały przedstawione poniżej. Cel zamówienia Ce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387770 2020-04-21
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest pilarki formatowej - 1 szt. Szczegółowe parametry zostały przedstawione poniżej. Cel zamówienia Ce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387773 2020-04-21
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup wyrówniarki - 1 szt. Szczegółowe parametry zostały przedstawione poniżej. Cel zamówienia Cel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387775 2020-04-21
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup strugarki czterostronnej - 1 szt. Szczegółowe parametry zostały przedstawione poniżej. Cel z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387786 2020-04-21
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup szlifierki szerokotaśmowej - 1 szt. Szczegółowe parametry zostały przedstawione poniżej. Cel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410401 2020-04-10
godz. 00:00
Małopolskie ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „KROK W PRZYSZŁOŚĆ” nr RPMP.09.01.01-12-0056/18 Cel zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406919 2020-04-15
godz. 08:30
Małopolskie Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku Numer referencyjny: RIiGK 271.3.2020 Część I ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398179 2020-04-15
godz. 09:45
Małopolskie Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Działkowej w Bochni Numer referencyjny: ZP.271.9.2020 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399666 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne Podstawowej Opieki Zdrowotnej z zakresu Dentystyki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400305 2020-04-16
godz. 09:45
Małopolskie Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 965, odc. 090 km 0+206 do km 0+406 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403216 2020-04-09
godz. 09:00
Małopolskie Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu MPWiK w Bochni sp. z o.o. Numer referencyjny: 01/03/2020 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403937 2020-04-16
godz. 00:00
Małopolskie Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy J. Ptaśnika nad potokiem Rów Buczkowski w trybie zaprojektuj i wykonaj na podstawie P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394049 2020-04-03
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa mebli medycznych dla SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni w ramach projektu pn. „Modernizacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407045 2020-04-17
godz. 13:00
Małopolskie Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynku B na potrzeby Poradni Specjalistycznych Numer referencyjny: DZ-271-1-9/2020 II.4.1)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363132 2020-04-03
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa worków na odpady Numer referencyjny: 3/ZP/2020 3.1.1. Worki żółte wykonane z surowca LDPE/HDPE, o wymiarach 70 x 100, grub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386080 2020-04-15
godz. 10:00
Małopolskie Budowa wiaty magazynowej dla surowców wtórnych Numer referencyjny: 2/ZP/2020 Opis przedmiotu zamówienia określają: 1) projekt bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404566 2020-04-27
godz. 00:00
Małopolskie Postępowania na zakup i dostawę linii do compounding, nr 1/INGREMIO/linia/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa linii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405653 2020-04-08
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa w formie leasingu ładowarki kołowej Numer referencyjny: 6/ZP/2020 I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasing...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400699 2020-04-08
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich: w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401843 2020-04-10
godz. 11:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich: w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403114 2020-04-03
godz. 10:00
Małopolskie Różne urządzenia i wyroby medyczne- sprzęt jednorazowego użytku. Numer referencyjny: DZP-271-10/20 Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407403 2020-04-09
godz. 13:00
Małopolskie Wykonanie remontu balkonów w budynkach 4-ro piętrowych w 2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410151 2020-04-30
godz. 09:45
Małopolskie Budowa i remont chodników z podziałem na 3 części Numer referencyjny: ZDP.ZP.271.1.2020 Zakres robót obejmuje : 1) wykonanie rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)