Przetargi i zamówienia - Zakopane - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7380485 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych wraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7380267 2020-03-30
godz. 13:15
Małopolskie Wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego usługę określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), jako: główny przedmiot ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338969 2020-03-31
godz. 11:00
Małopolskie „Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch (2) sztuk fabrycznie nowych autobusów (rok produkcji 2020) niskopodłogowych klasy MI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365200 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396340 2020-04-03
godz. 09:30
Małopolskie przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego Numer referencyjny: A.ZP-271-6/20 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403178 2020-04-03
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem materiałów opatrunkowych Numer referencyjny: ZP / 07 / 20 1. Przedmiotem przetargu je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401571 2020-04-06
godz. 12:00
Małopolskie Wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i przebudowy odwodnienia drogi gminnej ul. Ciągłówka – Fu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398307 2020-04-07
godz. 12:30
Małopolskie Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby szpitala z pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389730 2020-04-20
godz. 09:00
Małopolskie Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla obrębu Suche w jednostce ewid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385209 2020-04-20
godz. 11:00
Małopolskie Wykonanie dostaw i usług – dotyczących wystaw w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w Zagrodzie Korkoszów w Czarnej Górze or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)