Przetargi i zamówienia - Limanowa - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7403980 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Kontenery biurowe na budowę stacji paliw MOP Jawor Wschód Kontenery biurowe wraz z wyposażeniem i dostawą na budowę stacji paliw ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399603 2020-03-31
godz. 11:00
Małopolskie Wynajem dźwigów budowlanych na budowę stacji na MOP Wisznia Mała Wschód przy S5

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403979 2020-03-31
godz. 11:00
Małopolskie Kontenery biurowe na budowę stacji paliw MOP Jawor Zachód Kontenery biurowe wraz z wyposażeniem i dostawą na budowę stacji paliw ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405822 2020-04-02
godz. 09:00
Małopolskie Kompleksowe wykonanie sieci zewnętrznych na terenie MOP Jawor Wschód przy trasie S3 Kompleksowe wykonanie sieci zewnętrznych na b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405821 2020-04-02
godz. 09:00
Małopolskie Kompleksowe wykonanie sieci zewnętrznych na terenie MOP Jawor Zachód przy trasie S3 Kompleksowe wykonanie sieci zewnętrznych na b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404966 2020-04-02
godz. 10:00
Małopolskie Kompleksowe wykonanie sieci elektrycznych na budowie stacji paliw MOP Jawor Zachód przy trasie S3 Kompleksowe wykonanie wraz z ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7379010 2020-04-02
godz. 11:00
Małopolskie Modernizacja okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej oraz adaptacja pomieszczenia pod serwerownię w Szpitalu Powiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404965 2020-04-02
godz. 16:00
Małopolskie Kompleksowe wykonanie sieci elektrycznych na budowie stacji paliw i motel MOP Jawor Wschód Kompleksowe wykonanie wraz z materiałe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363312 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pt. Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403061 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzeń otworów wejściowych jaskiń - II postępowanie Numer referencyjny: SA.270.1.4.2020 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388093 2020-04-03
godz. 10:00
Małopolskie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała – Węglówka - Kasina Wielka w km 1+246,00 - 4+536,20 w miejscowości Kasinka Mała...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406317 2020-04-03
godz. 10:00
Małopolskie Beton wraz z dostawą SP Jabłonna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388085 2020-04-03
godz. 11:00
Małopolskie „Remont drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa – Kamienica w km od 7+441,00 do km 11+018,00 w miejscowości Stara Wieś, Roztoka – Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404408 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400290 2020-04-08
godz. 11:00
Małopolskie Remont drogi gminnej 340476K Siekierczyna – Podlas w km od 0+000,00 do km 3+030,00 w miejscowości Siekierczyna, Gmina Limanowa Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405629 2020-04-15
godz. 11:00
Małopolskie Remont drogi gminnej nr 340488K Lipowe - Słopnice w km od 0+000 - 1+635 w miejscowości Lipowe, Gmina Limanowa Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405641 2020-04-15
godz. 11:00
Małopolskie Przebudowa drogi Męcina Rolna wraz z rozbudową kanalizacji. Numer referencyjny: Or.271.5.2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408152 2020-05-06
godz. 11:00
Małopolskie Dostawy energii elektrycznej o parametrach obowiązujących na terenie Polski dla obiektów Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz Pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)