Przetargi i zamówienia - Kraków - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7351554 2020-03-31
godz. 08:00
Małopolskie Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7355990 2020-03-31
godz. 08:00
Małopolskie Dostawa mundurów ćwiczebnych i bielizny marynarki wojennej Numer referencyjny: 48/2020 Mundur ćwiczebny marynarki wojennej wzór ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365290 2020-03-31
godz. 08:00
Małopolskie Dostawa śpiworów wzór 729A/MON Przedmiotem zamówienia jest dostawa śpiworów wzór 729A/MON, sprawa nr 52/2020. Przedmiot zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400633 2020-03-31
godz. 08:00
Małopolskie Dostawa mebli dla potrzeb Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402747 2020-03-31
godz. 08:00
Małopolskie 65108 - Wąż gumowy P13 ssawno-tłoczony; PN10; DN200; Promień gięcia: 1015 mm 1. Wąż gumowy P13 ssawno-tłoczony; PN10; DN200; Prom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404600 2020-03-31
godz. 08:00
Małopolskie 65581 - DRABINA ROZSUWANA ALUMINIOWA 3-ELEMENTOWA 11 stopni 1. DRABINA ROZSUWANA ALUMINIOWA 3-ELEMENTOWA 11 stopni 1 szt. 2. drab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399656 2020-03-31
godz. 08:30
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz w Oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360627 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie Kampania promująca projekt „Kierunek Kariera” Numer referencyjny: PZ.271.1.2.2020 Wartość bez VAT: 704 733.33 PLN Zamawiający wyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388172 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie „Remont pomieszczeń w budynku nr 6 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 82 w Krakowie” Numer referencyjny: 3/IN...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391854 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie Organizacja Finału Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w dniach 5-7 czerwca 2020 r. obejmująca wynajęcie sali wraz z obsługą techniczną,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404576 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie 66065 - Elektrody ESAB OK 1. EKLEKTRODA ESAB OK NICU1 FI 4 5 opakowanie 2. EKLEKTRODA ESAB OK NICU1 FI 5 2 opakowanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398111 2020-03-31
godz. 09:00
Małopolskie Zakup paliw silnikowych, tj. benzyn bezołowiowych i oleju napędowego, oraz płynów do spryskiwaczy dla potrzeb Uniwersytetu Jagiell...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343971 2020-03-31
godz. 09:15
Małopolskie Modernizację systemu wstępnego ozonowania wody w ZUW Raba Numer referencyjny: 91/DK-9/2020 Wartość bez VAT: 5 000 000.00 PLN Przew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7351556 2020-03-31
godz. 09:15
Małopolskie Dostawa samochodu asenizacyjnego do odsysania zanieczyszczeń z systemem oddzielania wody. Numer referencyjny: 132/DK-11/2020 Warto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370748 2020-03-31
godz. 09:15
Małopolskie Rozbudowa i modernizacja wraz z wdrożeniem architektury sieciowej zapewniającej bezpieczną separację ruchu dla sieci przemysłowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383926 2020-03-31
godz. 09:30
Małopolskie Budowa kolumbarium z robotami towarzyszącymi, przebudowa (modernizacja) podjazdu dla niepełnosprawnych oraz ogrodzenia od strony u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384248 2020-03-31
godz. 09:45
Małopolskie Dostawa wyrobów garmażeryjnych Numer referencyjny: EZP-271-2-39/PN/2020 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyrobów garmażer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7356034 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa elementów infrastruktury informatycznej w ramach projektu Małopolski system informacji medycznej Numer referencyjny: DZ.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389291 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie 1 Sukcesywna dostawa zacisków transformatorowych dla TAURON Dystybucja S.A. Oddział w Krakowie 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390898 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Remont klatek schodowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390900 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Usunięcie glonów, renowację elewacji, docieplenie elewacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390902 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Likwidacja zsypów, remont pomieszczeń kontenerowni.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390905 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Roboty brukarskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391439 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych Numer referencyjny: KMDL/251/4/2020 Przedmiot zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391971 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Zestawy do pobierania krwi i jej składników oraz filtry do krwi Numer referencyjny: ZP - 8/20 Skrócony opis przedmiotu zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396186 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie wyłonienie Wykonawcy w zakresie sukcesywnej dostawy jednorazowych materiałów laboratoryjnych (pojemniki sztywne jednorazowego użyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397456 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Projekt remontu lewego wału kanału w km 14+060-15+070 - ZOH Łączany - Skawina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398029 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Zakup wraz z dostawą wózków inwalidzkich-6 sztuk.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400478 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącym remontem pomieszczeń łazienek oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pomies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384277 2020-03-31
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa na potrzeby dostosowania istniejącego budynku Uczelni Uniwersytetu Papieskiego dla osób niepełnosprawnych poprzez budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)