Przetargi i zamówienia - Bochnia - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7397794 2020-03-31
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem Zamówienia jest dostawa maszyny do utrzymania czystości w ramach projektu pn. „Modernizacja SOR Samodzielnego Publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397087 2020-03-31
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa materiałów medycznych do zabiegów endoskopowych dla Pracowni endoskopii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397534 2020-03-31
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa maszyny do utrzymania czystości w ramach projektu pn. Modernizacja SOR Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402630 2020-04-01
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382080 2020-04-02
godz. 09:45
Małopolskie Wykonanie nawierzchni ul. Gąsiorka w Bochni Numer referencyjny: ZP.271.8.2020 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym post...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402177 2020-04-02
godz. 12:00
Małopolskie Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni,,Szpital Powiatowy im. b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402176 2020-04-02
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa lodówki medycznej z systemem powiadamiania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni,,Szpital Powia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399666 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne Podstawowej Opieki Zdrowotnej z zakresu Dentystyki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403216 2020-04-09
godz. 09:00
Małopolskie Zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu MPWiK w Bochni sp. z o.o. Numer referencyjny: 01/03/2020 Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398179 2020-04-15
godz. 09:45
Małopolskie Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Działkowej w Bochni Numer referencyjny: ZP.271.9.2020 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403937 2020-04-16
godz. 00:00
Małopolskie Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy J. Ptaśnika nad potokiem Rów Buczkowski w trybie zaprojektuj i wykonaj na podstawie P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400305 2020-04-16
godz. 09:45
Małopolskie Przebudowa układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 965, odc. 090 km 0+206 do km 0+406 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)