Przetargi i zamówienia - Nowy Sącz - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7397345 2020-03-30
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie dotyczące wyboru wykonawcy z zakresu tzw. profesjonalnego procesu projektowego oraz strategii wzorniczej. Przedmiot zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393561 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest: a) Wykonanie rozbiórki budynku byłej kotłowni MPK zgodnie z Projektem rozb/órk/-Załącznik nr 1 b) Wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396888 2020-03-30
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą preparatów chwastobójczych do odchwaszczania torów do Magazynów podległych Zakład...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397798 2020-03-31
godz. 00:00
Małopolskie Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników projektu "Nowe horyzonty!" Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388175 2020-03-31
godz. 11:00
Małopolskie Realizacja Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2020 rok: 1. część 1- („A teraz głosujemy bo chcemy piękny chodnik” ) - Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390168 2020-04-01
godz. 12:00
Małopolskie Realizacja Budżetu Obywatelskiego Miasta Nowego Sącza w 2020 rok – II : 1. część 1 - („Dobre drogi na Przetakówce”) - Remont nawie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7364875 2020-04-03
godz. 00:00
Małopolskie Opracowanie projektu urządzenia do montażu i okuwania segmentów drabin, które będą stosowane w modułowych schodach strychowych ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395702 2020-04-03
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest: "Zakup sofy stanowiącej wyposażenie budynku dworca autobusowego MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu". Szc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402435 2020-04-03
godz. 16:00
Małopolskie Świadczenie usług telekomunikacyjnych, w zakresie telefonii stacjonarnej i dostępu do szerokopasmowego Internetu na potrzeby własn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399447 2020-04-06
godz. 10:00
Małopolskie Wymiana dyliny drewnianej na stalowe kraty pomostowe – most stalowy w km 25,625 linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396289 2020-04-06
godz. 11:00
Małopolskie Remont i utrzymanie rowów, przepustów i ścieków ulic na terenie Miasta Nowego Sącza w 2020 roku Numer referencyjny: 271.2.12.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402172 2020-04-10
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dwóch okresowych przeglądów separatorów substancji ropopochodnych (tj. do dn. 30 maja b.r. i do dn. 30 listopada b.r.)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7385218 2020-04-15
godz. 09:00
Małopolskie Czynności pomocnicze będące w ścisłym związku z usługami medycznymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404455 2020-04-17
godz. 00:00
Małopolskie Produkcja trzech dwupłytowych albumów audiowizualnych trzech regionów etnograficznych w skład której wchodzi: produkcja opakowań (...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384554 2020-04-21
godz. 00:00
Małopolskie Wykonanie zadań pn.: a) „Przebudowa odcinka magistralnej sieci ciepłowniczej - Odcinek A” b) „Przebudowa odcinka magistralnej siec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397544 2020-04-23
godz. 08:00
Małopolskie Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni w celu realizacji projektu w branży administracyjno-usługowej Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397537 2020-04-23
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu jednej sztuki fabrycznie nowej prasy kanałowej z poziomym systemem w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395479 2020-04-23
godz. 13:00
Małopolskie Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – roboty drogowe – przebudowa układu dróg publicznych przylegających do terenu par...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)