Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa, urządzenia drobne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7061740 2020-01-30
godz. 09:50
Małopolskie Budowa PSZOK w gminie Wieliczka Numer referencyjny: WZP.271.29.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391765 2020-04-03 Małopolskie Budowa przedłużenia ul. Wilkosza do ul. Sikorskiego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7395348 2020-04-03 Małopolskie Profilaktyka chorób naczyń mózgowych szansą na długie życie w zdrowiu w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom zakwali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402653 2020-04-03 Małopolskie Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji pozwoleń wodnoprawnych dla wybranych odcinków dróg krajowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363337 2020-04-03
godz. 08:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie budowy sieci gazowej ś/c dla zadania pn: Gazyfikacja Kmiecin gm. Nowy Dwór Gdańs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363174 2020-04-03
godz. 08:00
Małopolskie Świadczenie usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie w zakresie przewozu krwi i jej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400187 2020-04-03
godz. 08:00
Małopolskie Naprawa i bieżące utrzymanie oświetlenia Numer referencyjny: IRZ.271.6.2020.ZP 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400189 2020-04-03
godz. 08:00
Małopolskie Zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach zieleni w gminie Chrzanów 2020 r. Numer referencyjny: IRZ.271.7.2020.ZP 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392136 2020-04-03
godz. 08:00
Małopolskie Budowa drogi leśnej nr 49/I w Leśnictwie Stróże Numer referencyjny: SA.270.1.1.2020 Przedmiotem inwestycji pn. „Budowa drogi leśn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401582 2020-04-03
godz. 08:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz (ul. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403110 2020-04-03
godz. 08:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz – Niez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403100 2020-04-03
godz. 08:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1444K Uszew – Nowy Wiśnicz (ul. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363334 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów ś/c na terenie m. Krosno, Drużyna, Nowinki, Iłówiec, Pecna gm. Mosina – zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363312 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pt. Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Ki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365200 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem implantów do zastosowania w operacjach chirurgii urazowo – ortopedycznej Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365244 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w zakładzie opieki długoterminowej w Makowie Podhalańskim Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7372556 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie Budowa kancelarii leśnictwa wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne w Bukownie, obręb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399666 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie Świadczenia zdrowotne Podstawowej Opieki Zdrowotnej z zakresu Dentystyki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403061 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzeń otworów wejściowych jaskiń - II postępowanie Numer referencyjny: SA.270.1.4.2020 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408466 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie Zakup zestawu ewakuacyjnego ASSECURO AT2 dla MPEC SA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394266 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410888 2020-04-03
godz. 09:00
Małopolskie 1. PODGRZEWACZ WODY ARISTON SG15 OR PL / 1200W / 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396340 2020-04-03
godz. 09:30
Małopolskie przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego Numer referencyjny: A.ZP-271-6/20 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400396 2020-04-03
godz. 09:30
Małopolskie dostawa kamery termowizyjnej dla WEiP - KC-zp.272-176/20 Numer referencyjny: KC-zp.272-176/20 dostawa kamery termowizyjnej dla W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394096 2020-04-03
godz. 09:30
Małopolskie Bieżące utrzymanie tras rowerowych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu z podziałem na części Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7388649 2020-04-03
godz. 09:45
Małopolskie Modernizacja/odtworzenie instalacji odgromowej w Pawilonie nr 1 oraz budynku hydroforni nr 4 os. Dywizjonu 303.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363132 2020-04-03
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa worków na odpady Numer referencyjny: 3/ZP/2020 3.1.1. Worki żółte wykonane z surowca LDPE/HDPE, o wymiarach 70 x 100, grub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365282 2020-04-03
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Wrocław ul. Lwowska" Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392949 2020-04-03
godz. 10:00
Małopolskie ZOZ.V.010/DZP/06/PU/20 Usługi gwarancyjnego utrzymania w ruchu kotłowni w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalańskim i Jordanowie P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396113 2020-04-03
godz. 10:00
Małopolskie dostawa kwadrupolowego spektrometru mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie ICP-MS dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)