Przetargi i zamówienia - Wadowice - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa, Motoryzacja, Spożywcza - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7583351 2020-07-15
godz. 15:00
Małopolskie Dostawa namiotu imprezowego na potrzeby Rady Sołeckiej w Wysokiej wraz z zestawem toreb do przechowywania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7583348 2020-07-15
godz. 15:00
Małopolskie Dostawa namiotu imprezowego na potrzeby Rady Sołeckiej w Wysokiej wraz z zestawem toreb do przechowywania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577239 2020-07-16
godz. 10:00
Małopolskie Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla ZZOZ w Wadowicach Numer referencyjny: ZP.26.1.17.2020 Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7564544 2020-07-16
godz. 10:30
Małopolskie Budowa zbiornika retencyjno-wyrównawczego z hydrofornią i infrastrukturą towarzyszącą oraz odcinkiem sieci wodociągowej w Kleczy G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7583342 2020-07-16
godz. 12:00
Małopolskie Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sienkiewicza w Wadowicach na potrzeby Ogniska Pracy Pozaszkolnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7579037 2020-07-17
godz. 00:00
Małopolskie Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wadowice na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 wraz z prognozą ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581559 2020-07-17
godz. 10:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: LECZENIE SZPITALNE, w zakresie: ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU - HOSPITALIZAC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7569652 2020-07-20
godz. 10:30
Małopolskie Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1761K Graboszyce-Głębowice w m. Przybradz Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7582745 2020-07-20
godz. 12:00
Małopolskie Usługa kompleksowego sprzątania budynków Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach Numer referencyjny: DA.271.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581555 2020-07-21
godz. 09:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji) w oddziale chiru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581553 2020-07-21
godz. 09:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji) w oddziale nowor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7536364 2020-07-21
godz. 11:00
Małopolskie Projekt techniczny mostu na potoku Kleczanka w m. Roków Numer referencyjny: IR.271.87.2020 Na wymaganą do sporządzenia dokumentacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7587327 2020-07-22
godz. 09:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w godzinach oraz poza godzinami podstawowej (normalnej) ordynacji) w oddziale chiru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574732 2020-07-22
godz. 10:30
Małopolskie Remont drogi dojazdowej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie – II etap w zakresie parkingu Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7574812 2020-07-23
godz. 10:30
Małopolskie Przebudowa drogi wewnętrznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach – III etap Numer referencyjny: NIZ....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577526 2020-07-24
godz. 10:30
Małopolskie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej wg 2 zadań Numer referencyjny: NIZ.272.PN.36.2020 ZADANIE NR 1 - „Budowa chodnika w ciąg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7582386 2020-07-27
godz. 10:30
Małopolskie Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7585479 2020-07-28
godz. 10:30
Małopolskie Modernizacja boiska w Choczni w ramach zadania pn.”Chocznia na sportowo - nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576547 2020-08-10
godz. 10:00
Małopolskie „Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej „Na Iłowiec” w Gorzeniu Górnym” Numer referencyjny: IR.271.100.2020 Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581871 2020-08-17
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla ZZOZ w Wadowicach Numer referencyjny: ZP.26.1.16.2020 Wartość bez VAT: 475 199.23 PLN ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)