Przetargi i zamówienia - Skała - woj. organizatora: małopolskie - Automatyka przemysłowa, Motoryzacja - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7474179 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie Budowa zaplecza szatniowo – socjalnego na boisku sportowym w Smardzowicach Numer referencyjny: BR.271.I.3.2020.PG 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487123 2020-05-26
godz. 10:00
Małopolskie „Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków Nowa W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7468524 2020-05-28
godz. 00:00
Małopolskie Kategoria: Palety 6 palet Adres nadania: Polska , Małopolskie, Skała Adres dostawy: Wielka Brytania , Derbyshire, Ripley Dystans:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480013 2020-05-28
godz. 00:00
Małopolskie BR.042.1.7.2020.DB wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barbarce na potrzeby Klubu SENIO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498533 2020-05-29
godz. 15:00
Małopolskie Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa zaplecza szatniowo - socjalnego na boisku sportowym w Smardzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7500732 2020-06-03
godz. 09:00
Małopolskie Indywidualna terapia uzależnień dla-2 klientów GOPS uzależnionych od alkoholu - w wymiarze maksymalnie 60 godzin, średnio po 30 go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494112 2020-06-09
godz. 10:00
Małopolskie „Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Skała w miejscowościach: Szczodrkowice, Przybysławice, Świńczów, Skała wieś „Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)