Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Geodezja, geologia, archeologia, kartografia, zagospodarowanie przestrzenne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8029812 2021-04-21
godz. 11:15
Małopolskie Wykonanie badań geofizycznych wraz z opracowaniem ich wyników dla projektowanej inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S52 Biel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074427 2021-04-22
godz. 00:00
Małopolskie Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o pow. ok. 0,25 ha położonego w Oświęcimiu przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078149 2021-04-22
godz. 08:30
Małopolskie Wykonanie prac geodezyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054735 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej (3 klasy) na terenie powiatu krakowskiego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076097 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1504 K, 1566 K, 1564 K, 1560 K, 1555 K, 1548 K (etap II) Regulacja stanów prawnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066372 2021-04-22
godz. 15:00
Małopolskie Ustalenia granic i podział działek ewidencyjnych na terenie Powiatu Miechowskiego Ustalenia granic i podział działek ewidencyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074434 2021-04-23
godz. 00:00
Małopolskie Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu o pow. ok. 6 ha położonego w Oświęcimiu przy ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082103 2021-04-23
godz. 15:30
Małopolskie WBG.6870.3.2021 Rozgraniczenie nieruchomości działek ewidencyjnych nr 71 w obrębie Dąbrowa oraz 219/13 w obrębie Marcinkowice. PR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053092 2021-04-26
godz. 11:00
Małopolskie Zawiadomienie właścicieli wraz z opisem stanu i przejęciem NIEruchomości oraz obsługa geodezyjna w zakresie wytyczenia osi gazocią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050154 2021-04-27
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (2021-2023) 1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 10 projektów mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088187 2021-04-28
godz. 09:00
Małopolskie „Wykonanie i druk map turystycznej Pasterstwo w Popradzkim Parku Krajobrazowym” w ramach projektu. 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085048 2021-04-28
godz. 11:00
Małopolskie Sporządzenie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rabka-Zdrój Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089611 2021-04-28
godz. 12:00
Małopolskie Regulacja stanów prawnych dróg powiatowych nr 1510 K, 1568 K i 1552 K (etap I) Część 1 Regulacja stanu prawnego drogi powiatowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078144 2021-04-30
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie rozgraniczenie nieruchomości-tj. działki nr 175 z częścią przyległych działek nr 176 i 304 (na odcinku ok. 160 m )-zgodn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)