Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Konstrukcje, ogrodzenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8034713 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Pumptrack - nowa infrastruktura na szlaku pieszo – rowerowym. Przedmiotem zamówienia jest budowa pumptracku jako nowej infrastruk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050709 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni zwią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053292 2021-04-16
godz. 09:00
Małopolskie Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053828 2021-04-16
godz. 09:00
Małopolskie SA.270.2.5.2021 Wykonanie zabezpieczenia otworów jaskiń PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Oferta Ofertę należy złożyć na dokumentach stan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053201 2021-04-16
godz. 10:00
Małopolskie „Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie – etap IV” Przedmiotem zamówienia są prace związane z zabezpieczeniem ruin zamku w Melszt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054705 2021-04-16
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu, drogi, mała architektura w ramach projektów „Zagospodarowanie otoczenia i par...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8051184 2021-04-16
godz. 12:00
Małopolskie Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Miejscowości Ciche na dz. nr ewid. 43/1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055169 2021-04-19
godz. 09:00
Małopolskie Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark Budowa obiektu małej architektury – placu zabaw w Zawadce, zlokal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068108 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Budowa ogrodzenia budynku świetlicy, ul. Ogrodowa w Nawojowej. Opracowanie obejmuje projektu budowy ogrodzenia Świetlicy Środowisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069879 2021-04-19
godz. 11:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa konstrukcji do sieci SN i nN dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075162 2021-04-20
godz. 09:32
Małopolskie Naprawa bramy garażowej (napęd HORMAN, centrala, optosensory) JRG 6 KM PSP Kraków PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Naprawa koszt 1 usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070257 2021-04-20
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa wszystkich elementów systemu RFID wraz z opracowaniem projektu budki gniazdowej do badań pszczół samotnic w ramach projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8033544 2021-04-22
godz. 09:25
Małopolskie Wymiana 6 szt. bram wejściowych w Wieliczce na osiedlu Kościuszki

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062616 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Budowa tężni solankowej wraz z wymianą nawierzchni placu w okolicy Góry św. Marcina w Tarnowie w ramach zadania inwestycyjnego pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063660 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „BUDOWA WIATY WYSTAWIENNICZO – TARGOW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073675 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie WPR.2600.16.2021 Zakup sceny z zadaszeniem na potrzeby Urzędu Gminy Chełmiec PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 scena z zadaszeniem zgodni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064722 2021-04-23
godz. 14:00
Małopolskie Odtworzenie etażerek zbiorników: Z5-Z13, Z35-Z42, estakady na torami w ZP Trzebinia Orlen Oil Przedmiotem zamówienia jest renowac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071630 2021-04-28
godz. 12:00
Małopolskie Zadanie inwestycyjne pod nazwą Renowacja dzwonnicy w Pozowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)