Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Tereny zielone - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8064050 2021-04-14 Małopolskie Zlecę ścięcie wysokiego iglaka - Nowy Sącz Zlecę ścięcie wysokiego iglaka. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050709 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni zwią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065692 2021-04-14
godz. 10:00
Małopolskie Usługa koszenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067400 2021-04-14
godz. 11:00
Małopolskie Przeprowadzenie corocznego, podstawowego przeglądu placów zabaw oraz obiektów sportowych zarządzanych przez Gminę Wadowice wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054832 2021-04-14
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na ogólnodostępne place zabaw na terenie Gminy Skawina

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8049357 2021-04-15
godz. 09:00
Małopolskie Modernizacja infrastruktury Cmentarza Wojennego na Wzgórzach Krzesławickich w Krakowie. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest moderniz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8052262 2021-04-15
godz. 11:00
Małopolskie Rozbudowa i termomodernizacja budynku Żłobka Samorządowego w Myślenicach na Osiedlu 1000 lecia nr 18A Przedmiotem zamierzenia bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054705 2021-04-16
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu, drogi, mała architektura w ramach projektów „Zagospodarowanie otoczenia i par...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054852 2021-04-16
godz. 11:00
Małopolskie Remont miejsca wypoczynku na szlakach turystycznych (dz. ew. 299 w Złockiem) w ramach mikroprojektu „Muszyna - Čirč rozwój i promo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055169 2021-04-19
godz. 09:00
Małopolskie Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Tymbark Budowa obiektu małej architektury – placu zabaw w Zawadce, zlokal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071951 2021-04-19
godz. 10:00
Małopolskie Budowa stoisk wystawowych oraz dostawa i montaż stolików piknikowych w ramach zagosp. centrum m. Rożnów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055535 2021-04-19
godz. 11:00
Małopolskie „Zagospodarowanie parku miejskiego na cele rekreacyjno - kulturowe” realizowane w ramach projektu „Rozbudowa obiektu oświatowego o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071459 2021-04-20
godz. 00:00
Małopolskie Koszenie trawy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072489 2021-04-20
godz. 00:00
Małopolskie Roboty budowlane 1. Wykonanie parkingu z kostki brukowej. 2. Remont WLZ. 3. Wymiana drzwiczek w skrzynkach gazowych na klatkach. 4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8038580 2021-04-20
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych w ramach zadania pn. Zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073841 2021-04-20
godz. 10:00
Małopolskie ZP.271.2.17.21 Utrzymanie terenów zielonych wokół obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8055973 2021-04-21
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę przycięcie żywopłotu, Skawina Witam, Zlecę przycięcie żywopłotu z tui. Trzeba delikatnie zebrać od strony ogrodu oraz od str...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073300 2021-04-21
godz. 09:30
Małopolskie Wykonanie zabiegów ochrony czynnej na obszarze Natura 2000 Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 (Usuwanie roślin ekspansywnych i inw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075278 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Koszenie traw na placach zabaw i boiskach sportowych w Gminie Michałowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062616 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Budowa tężni solankowej wraz z wymianą nawierzchni placu w okolicy Góry św. Marcina w Tarnowie w ramach zadania inwestycyjnego pn....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065605 2021-04-26
godz. 09:00
Małopolskie Zagospodarowanie terenów zielonych- przed Urzędem Gminy Inwestycja pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych ” w zakresie: budowy p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068163 2021-04-26
godz. 09:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw oraz boiska rekreacyjnego przy SP Nr 158, ul. Strąkowa 3a w Krakowie. NZ.273...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064843 2021-04-26
godz. 10:00
Małopolskie Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicami Więźniów Oświęcimia i Oboz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068315 2021-04-26
godz. 12:00
Małopolskie ZAGOSPODROWANIE DZIAŁKI NR 295 W STRZELCACH MAŁYCH POPRZEZ BUDOWĘ PLACU ZABAW ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO Zakres przedmiotu zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074354 2021-04-29
godz. 10:00
Małopolskie 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych i nasadzeń zieleni zwią...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058833 2021-04-30
godz. 09:00
Małopolskie Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu – budowa dwóch (2) pawilonów czytelni oraz kompletnej strefy rekreacji dla osób st...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8071155 2021-05-02
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę rozdrobnienie gałęzi i wycinkę starych drzew owocowych - Kraków Witam, Zlecę usuniecie (rozdrobnienie) gałęzi na działce i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074143 2021-05-05
godz. 10:00
Małopolskie Rewitalizacja w Gminie Ochotnica Dolna poprzez zagospodarowanie terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)