Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8075296 2021-04-21
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie zapr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061653 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Budowa stacji kontenerowej z likwidacją istniejącej ST-827-13 (Wita Stwosza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067694 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa chodnika od ode. 190 km 0+400 - ode. 190k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067734 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo rowerowego wraz ze strefami rekreacyjnymi wzdłuż drogi g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070458 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1743K And...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070759 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1742K Czaniec-Roczyny-Andrychów na 2 od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070758 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia przy ul. Pod Sikornikiem na odcinku pomiędzy Budynkiem nr 52 do 58. a)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073651 2021-04-21
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ulicy Kwartowej w Krakowie. a) Przedmiotem niniejszego zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073812 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074137 2021-04-21
godz. 11:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Spytkowice Rozbudowa drogi gminnej nr 470255K, ul. Ks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063468 2021-04-21
godz. 14:00
Małopolskie Wykonanie Projektu Wykonawczego dotyczącego Odtworzenia rurociągu z Z8 do instalacji SMB Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062621 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji techniczno-prawnej dla zadania: Modernizacja linii napowietrznej SN 20kV LGL434 od słupa JGJ075467 Jastrowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064526 2021-04-22
godz. 10:00
Małopolskie ZOZ.V.010/DZP/08/PU/21 PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 wg swz - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067639 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Projekt przebudowy linii napowietrznych SN "Tworóg" i "Laryszów" (zmiana zasilania stacji P36) - Brynek ul.Pyskowicka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076201 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Opracowanie projektu technicznego - Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji R1753 (obwód Cmentarz kier. Pobożnego) - Świerklany ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8080926 2021-04-22
godz. 11:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań budżetu obywatelskiego pn.:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066493 2021-04-22
godz. 14:00
Małopolskie Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na potrzebę ZI-441-Adaptacja pomieszczeń na biura w Centrum Dystrybucyjnym Trzebinia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076906 2021-04-22
godz. 15:00
Małopolskie Dziedzictwo Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej na szlaku UNESCO. Projekt współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062907 2021-04-23
godz. 00:00
Małopolskie Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu dla nieruchomości Żeromskiego 8 w Zakopanem wykonanie koncepcji zagospodarowania tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073179 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie OI.270.4.2021 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy serwerowni obejmującego wzmocnienie stropu pod serwerownią ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078757 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Rozbudowa odcinka ul. Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz z wybudowaniem chodnika dla mieszkańców oraz zatoczek parki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8082713 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Parkoszowice - Poradów, Biskupice - Falni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8087487 2021-04-23
godz. 10:00
Małopolskie Wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Poszerzenie chodnika przy ul. Po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067886 2021-04-23
godz. 11:00
Małopolskie Projekt przebudowy linii napowietrznej 20kV Tworóg z GPZ Pyskowice (od stacji P535 do słupa 14721) - Połomia g.Tworóg ul.Pyskowick...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078339 2021-04-23
godz. 11:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na remoncie ogrodzenia terenu Szkoły P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8076921 2021-04-23
godz. 12:00
Małopolskie 1. Przedmiotem zamówienia prowadzonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061727 2021-04-23
godz. 14:00
Małopolskie Wykonanie kontroli okresowej (ROCZNEJ i PIĘCIOLETNIEJ) obiektów budowlano- hydrotechnicznych na terenie Grupy Azoty S.A. wraz z wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075227 2021-04-23
godz. 14:00
Małopolskie Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa archiwum zakładowego Oddziału Region...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8070590 2021-04-23
godz. 15:00
Małopolskie Wykonanie projektu technicznego wew. instalacji elektrycznej dla budynku mieszkalnego os. Centrum C 8 w Krakowie -Nowa Huta.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8074366 2021-04-26
godz. 09:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (technicznej) i terenowo – prawnej oraz realizacja na jej podstawie robót budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)