Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: małopolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7061740 2020-01-30
godz. 09:50
Małopolskie Budowa PSZOK w gminie Wieliczka Numer referencyjny: WZP.271.29.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7061740 2020-01-30
godz. 09:50
Małopolskie Budowa PSZOK w gminie Wieliczka Numer referencyjny: WZP.271.29.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7174519 2020-01-31
godz. 09:00
Małopolskie Zadanie nr 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Golkowice, Gmina Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7174519 2020-01-31
godz. 09:00
Małopolskie Zadanie nr 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Golkowice, Gmina Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7308554 2020-02-21 Małopolskie Dostosowanie i adaptacja budynku Pensjonatu Biały Potok do przepisów ppoż.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334474 2020-02-21 Małopolskie Przeprowadzenie zadania Budżetu Obywatelskiego pod tytułem Niewidomi nie gryzą.Główne działania związane z jego realizacją: zajęci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342731 2020-02-21 Małopolskie Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z historii kultury w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, ul. 3 Maja 107, 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342729 2020-02-21 Małopolskie Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z kultury narodowej w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, ul. 3 Maja 107, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342725 2020-02-21 Małopolskie Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z historii sztuki w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, ul. 3 Maja 107, 32...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342723 2020-02-21 Małopolskie Przeprowadzenie zajęć redakcyjnych w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, ul. 3 Maja 107, 32-100 Proszowice.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342720 2020-02-21 Małopolskie Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z technologii informacyjno - komunikacyjnej w Zespole Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342717 2020-02-21 Małopolskie Przeprowadzenie zajęć sportowychi gier terenowych dla uczniów Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, ul. 3 Maja 10...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342715 2020-02-21 Małopolskie Przeprowadzenie zajęć literackich dla uczniów Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach, ul. 3 Maja 107, 32-100 Proszo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342807 2020-02-21 Małopolskie Zakup materiałów na zajęcia z metody Montessori

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338769 2020-02-21
godz. 08:00
Małopolskie 63095 - ROZDZIELACZ 2RBSL16 1. ROZDZIELACZ 2RBSL16 5 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333396 2020-02-21
godz. 08:45
Małopolskie Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu wielickiego Numer referencyjny: FRI 272.1.2020 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292080 2020-02-21
godz. 09:00
Małopolskie Przebudowa (modernizacja) śródleśnego zbiornika wodnego na terenie leśnictwa Zalasowa oddz. 39l Numer referencyjny: S.270.1.2020 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7283692 2020-02-21
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa leków Numer referencyjny: 01/2020 Wartość bez VAT: 8 795 200.00 PLN LekiRóżne produkty lecznicze LekiRóżne produkty lecz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7292101 2020-02-21
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa energii elektrycznej do istniejących punktów odbioru energii elektrycznej w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7292157 2020-02-21
godz. 09:00
Małopolskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317934 2020-02-21
godz. 09:00
Małopolskie Przebudowa ujęć wód wraz z przebudową ujęcia studni i pompowni oraz przebudowa istniejącego budynku Numer referencyjny: ZGK.ZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326000 2020-02-21
godz. 09:00
Małopolskie Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego Numer referencyjny: PZD-ZP.261.4.2020 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326280 2020-02-21
godz. 09:00
Małopolskie 1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy stanowiska słupowego nr 74 w dwutorowej linii 110 kV Tarnów-Ciężkowice i Tuc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311585 2020-02-21
godz. 09:00
Małopolskie „Rozbudowa i nadbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej” II Numer referencyjny: DIN-ZA.271.1.1.2020 3.3. Zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333276 2020-02-21
godz. 09:00
Małopolskie Zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii z Oddziałem Udarowym 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie - dyżury

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333295 2020-02-21
godz. 09:00
Małopolskie Zabezpieczenie potrzeb Oddziału Neurologii z Oddziałem Udarowym 5 Wojskowego Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333329 2020-02-21
godz. 09:00
Małopolskie Zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych na potrzeby Kliniki Otolaryngologii i Chirurgii Onkologicznej Glowy i Szyi w godzinach p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333332 2020-02-21
godz. 09:00
Małopolskie Pełnienie funkcji lekarza kierującego Oddziałem Neurologii z Oddziałem Udarowym w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333549 2020-02-21
godz. 09:00
Małopolskie Organizacja dwóch konkursów ekologicznych w ramach projektu Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7335354 2020-02-21
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie usługi geodezyjnej - droga w miejscowości Zakrzów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)