Przetargi woj. małopolskie

Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie tego województwa zarejestrowanych jest ponad 330 tys. przedsiębiorstw - to duże możliwości na potencjalną współpracę. W całych województwie w 2015 r. ogłoszono prawie 4 tys. zmaówień, m.in. z branż: medyczna (1243), drogowa (287) oraz spozywcza (223). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa małopolskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7061740 2020-01-30
godz. 09:50
Małopolskie Budowa PSZOK w gminie Wieliczka Numer referencyjny: WZP.271.29.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412949 2020-04-07
godz. 08:30
Małopolskie Dostawa piasku zasypowego SP Jabłonna

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360702 2020-04-07
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy gazociągów ś/c na terenie m. Mielno, Kliny, Dębogóra gm. Czerwonak oraz m. Wierzonka gm....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392068 2020-04-07
godz. 09:00
Małopolskie Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów – drogi (powtórzenie) Numer referencyjny: PZD-ZP.261.8.2020 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398311 2020-04-07
godz. 09:00
Małopolskie „Budowa budynku kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym w Tarnowcu (stan surowy otwarty)”. Numer referencyjny: G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398197 2020-04-07
godz. 09:00
Małopolskie Roboty remontowe dróg gminnych – 5 zadań Numer referencyjny: RG.271.4.2020 Zadanie 1. Przebudowa odcinka drogi nr 270507K „Przez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405922 2020-04-07
godz. 09:00
Małopolskie Remont schodów wewnętrznych w Przedszkolu nr 38 przy ul. Jabłonkowskiej 39 w Krakowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406082 2020-04-07
godz. 09:00
Małopolskie Badania i pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznych w obiektach Policji woj. małopolskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400287 2020-04-07
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z nową zabudową dwukomorową na podwoziu tr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403086 2020-04-07
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa odczynników do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą manualną Numer referencyjny: ZOZ.DZP.271.5.III.2020 S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408906 2020-04-07
godz. 09:00
Małopolskie Zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie dyżurów lekarskich zabezpieczających w godzinach popołudniowych i nocnych w dni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412873 2020-04-07
godz. 09:00
Małopolskie Kółka fi 100 udźwig 70kg na zewnątrz 680szt 1. Kółko fi 100 udźwig 70kg 1 szt. 2. Kółko fi 100 udźwig 70kg z hamulcem 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414353 2020-04-07
godz. 09:00
Małopolskie CANPACK materiały utrzymania ruchu 1. Uchwyt spawalniczy 2 szt. 2. Szczypce spawalnicze 2 szt. 3. Pasta do wiercenia w kajnerze O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365164 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa zestawów medycznych do zabiegów witrektomii dla WSO w Krakowie Numer referencyjny: ZP-2710-4/2020 W ramach realizacji prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7369908 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Naprawy i remonty dróg zarządzanych przez ZDMK w Krakowie oraz terenów należących do Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastrukt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370048 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Skawina Numer referencyjny: ZP.271.9.GK.2020 Zadanie 1. Utrzymanie terenów zieleni os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389596 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Przetarg na zakup ładowarki teleskopowej wraz z dostawą, lokalizacja: Gospodarstwo Polanowice 32-090 Słomniki, Polanowice 120 Gosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394110 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2183K z budową chodnika i odwodnieniem w miejscowości Zagacie. Numer referencyjny: ZP/271/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397597 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych dla jednostek organizacyjnych UJ w Krakowie Numer referencyjny: 80.272.2.2020 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400035 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Zakup zamiatarki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400583 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywne dostawy armatury dla potrzeb wodociągowych z podziałem na części: Część 1: zasuwy, obudowy do zasuw, skrzynki do zasuw ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402163 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie ZP.271.2.14.20 Wykonanie przeglądu stanu technicznego budynków i obiektów budowlanych Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403548 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Przygotowanie i złożenie w imieniu Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sp. z o. o. wniosków o ustanowienie strefy ochronnej bezpośre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403055 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa wyposażenia magazynów studyjnych w ramach realizacji zadania: Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404408 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407811 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Zakup i dostawa węży teflonowych DN13 w ilości 8 szt. 1. Przewód teflonowy DN13 GW/GW1/2"BSP oplot stal. Węże teflonowe w oplocie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409884 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa preparatu chwastobójczego Kosmik 360SL i Adiuwant 500SL dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Kra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410461 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Wykonanie wylewki i kompleksowych prac wykończeniowych na pawilonie SP na MOP Wisznia Mała Wschód

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410460 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Kompleksowe wykonanie wraz z materiałem instalacji wewn. sanit., wody i CO na MOP Wisznia Mała. Kompleksowe wykonanie wraz z mate...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411280 2020-04-07
godz. 10:00
Małopolskie Kompleksowe wykonanie sieci zewnętrznych. Rozbudowa Stacji Paliw w Leżajsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)