Przetargi woj. małopolskie

Małopolska wytwarza 7,4 % PKB kraju i charakteryzuje się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego. Na terenie tego województwa zarejestrowanych jest ponad 330 tys. przedsiębiorstw - to duże możliwości na potencjalną współpracę. W całych województwie w 2015 r. ogłoszono prawie 4 tys. zmaówień, m.in. z branż: medyczna (1243), drogowa (287) oraz spozywcza (223). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa małopolskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7061740 2020-01-30
godz. 09:50
Małopolskie Budowa PSZOK w gminie Wieliczka Numer referencyjny: WZP.271.29.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7061740 2020-01-30
godz. 09:50
Małopolskie Budowa PSZOK w gminie Wieliczka Numer referencyjny: WZP.271.29.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa no...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7174519 2020-01-31
godz. 09:00
Małopolskie Zadanie nr 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Golkowice, Gmina Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7174519 2020-01-31
godz. 09:00
Małopolskie Zadanie nr 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej – Golkowice, Gmina Wieliczka” w ramach Projektu pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325857 2020-02-19 Małopolskie Opracowanie wstępnych koncepcji oraz programów funkcjonalno-użytkowych na budowę: 1. chodnika wzdłuż ul. Lubockiej na odcinku od p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331237 2020-02-19 Małopolskie Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 01.03.2020 r. do 29.11.2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333046 2020-02-19 Małopolskie Zakup i dostawa: - UZIOM SKŁADANY PODSTAWA 1300MM AN-53-OG - 5 szt.; - UZIOM SKŁADANY PRZEDŁUŻKA 1300MM AN-54-OG - 20 szt.; - ZŁĄC...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314309 2020-02-19
godz. 07:45
Małopolskie „Bieżące utrzymanie terenów zieleni w gminie Libiąż w 2020 roku”. Numer referencyjny: ZP.271.5.2020 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7337732 2020-02-19
godz. 08:00
Małopolskie Silniki Hydrauliczne W załączeniu: 1) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU), 2) Klauzula...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286471 2020-02-19
godz. 08:30
Małopolskie Dostęp do EBSCO Discovery Service (EDS) wraz z listą publikacji Publication Finder i narzędziem linkującym EBSCO Full Text Finder ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321305 2020-02-19
godz. 09:00
Małopolskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Stary Sącz w roku 2020 – III postępowanie Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327929 2020-02-19
godz. 09:00
Małopolskie Wyłonienie ekspertów z sektora publicznego bądź prywatnego branż life science, samorządów, instytucji ochrony lub podobnych, posia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328510 2020-02-19
godz. 09:00
Małopolskie Wykonanie i dostawa fryt ceramicznych Numer referencyjny: KS/04/2020 Wykonanie i dostawa fryt ceramicznych. Fryta ceramiczna biał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328578 2020-02-19
godz. 09:00
Małopolskie Opracowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego brył 2 budynków na bezpieczną dla nietoperzy i minimalizującą efekt zanieczyszcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328616 2020-02-19
godz. 09:00
Małopolskie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kategorii D po B oraz kwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7327809 2020-02-19
godz. 09:00
Małopolskie Szkolenie zawodowe certyfikowane w zakresie SOLIDWORKS-części, rysunki, złożenia, simulation, CAM, zaawansowane modelowanie części...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330000 2020-02-19
godz. 09:00
Małopolskie Zakup drążka elektroizolacyjnego DT202 + hak podwieszający DT600 izolowany (wkręcany) dla potrzeb działu ISD 1. Drążek elektroizo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330001 2020-02-19
godz. 09:00
Małopolskie Zakup dalmierza Bosh - GLM 40 dla potrzeb działu ISD 1. Dalmierz Bosh - GLM 40 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330002 2020-02-19
godz. 09:00
Małopolskie Zakup koła pomiarowego Stanley WM55D FATMAX pełne dla potrzeb działu ISD 1. Koło pomiarowe Stanley WM55D FATMAX pełne 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332446 2020-02-19
godz. 09:00
Małopolskie Zakup i dostawa złączka gwintowa ZUG-G-10 300 szt., trzymacz KU-2 60 szt. 1. Złączka gwintowa ZUG-G-10 POKÓJ kolor żółty 300 ST 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332366 2020-02-19
godz. 09:00
Małopolskie Asfalt lany, lany modyfikowany, twardolany - 2020 1. Asfalt lany bez transportu 1 tona 2. Asfalt lany modyfikowany bez transportu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334086 2020-02-19
godz. 09:00
Małopolskie Dostawa umundurowania dla pracowników Zespołu Ratownictwa Medycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7313535 2020-02-19
godz. 09:30
Małopolskie Remont (częściowy) pokrycia dachowego - budynki przy ul. Wysłouchów 2, 4, 6 oraz Halszki 29, 31, 33.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330003 2020-02-19
godz. 09:30
Małopolskie Zakup wykrywacza metali Rutus Alter 71 dla potrzeb działu ISD 1. Wykrywacz metali Rutus Alter 71 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314203 2020-02-19
godz. 09:45
Małopolskie Modernizacja ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w miejscowości Książnice Wielkie wraz z budową zbiorników wody pitnej i moderniz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315445 2020-02-19
godz. 09:45
Małopolskie Remont 5 lokali mieszkalnych zasobu Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 5 części. Numer referencyjny: 10/2020 1.Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328008 2020-02-19
godz. 09:45
Małopolskie Wykonanie malowania klatek schodowych oraz ułożenie wykładzin PCV w zasobach S.M. Czyżyny w 2020 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7305834 2020-02-19
godz. 10:00
Małopolskie Rozbudowa drogi gminnej nr 601714K klasy D w km 0+000,00 – 0+822,54 w miejscowości Brzoskwinia, Gmina Zabierzów Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311410 2020-02-19
godz. 10:00
Małopolskie ZP.271.2.3.20 Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. PRZEDMIOT P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7313761 2020-02-19
godz. 10:00
Małopolskie Przetarg 27/P/2020 „Zakup, dostawa, montaż oraz uruchomienie odkraplacza pary ASS01 dla Segmentu Biznesowego Tworzyw – Wydział Sia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)