Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10080728 2023-12-04 Łódzkie Zlecę ankrowanie, spięcie dwóch ścian - Łódź Witam. Interesuje mnie ankrowanie, spięcie dwóch równoległych ścian ściągami stalowymi. Odległość między murami wynosi 6,5 metra, a długość muru ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10080732 2023-12-04 Łódzkie Zlecę wykonanie audytu wewnętrznego w gminie - Sadkowice Witam. Zlecę audyt wewnętrzny w jst na podstawie art. 274, 278 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W naszej gminie dochody i wydat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10092445 2023-12-04
godz. 08:00
Łódzkie Usługa utrzymania czystości w obiektach Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108377 2023-12-04
godz. 08:00
Łódzkie Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu oraz systemu CCTV w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi, oraz Oddziale Zewnętrznym w Łodzi- 3 Części Część 1: Uruchomienie systemu kontroli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10109658 2023-12-04
godz. 08:30
Łódzkie Dostawy sprzętu zużywalnego dla potrzeb Pracowni Endoskopii Opis: 1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego są dostawy sprzętu zużywalnego dla potrzeb Pracowni Endosko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10116701 2023-12-04
godz. 08:30
Łódzkie 56/2023 Dostawa sprzętu i urządzeń do pracowni architektury krajobrazu. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Glebogryzarka spalinowa Minimalne wartości: - moc silnika 4,8/6,5 KW/KM - MOC SILNIKA 9,5 K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10069400 2023-12-04
godz. 09:00
Łódzkie Urządzenia medyczne - Dostawa sprzętu z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi w 2023 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10087705 2023-12-04
godz. 09:00
Łódzkie Etap Nr I: Prace remontowo – adaptacyjne w zakresie przebudowy i nadbudowy budynku w celu utworzenia 10 nowych miejsc opieki w żłobku "Wesoła Wyspa Malucha" w Witoni przy ul. Szkolnej 4B, w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10089541 2023-12-04
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywne dostawy endoprotez i innych wyrobów ortopedycznych Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy endoprotez stawów barkowych, kolanowych, biodrowych, materiałów kosciozastępczych, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10095935 2023-12-04
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa specjalistycznych, jednorazowych obłożeń operacyjnych, fartuchów oraz bielizny na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi Numer referencyjny: ZP/132/2023 1. Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107809 2023-12-04
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa laboratoryjnego urządzenia do obróbek PVD. Delivery of laboratory equipment for PVD processes. Dostawa w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury B+R w zakresie projektowania i wytw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108633 2023-12-04
godz. 09:00
Łódzkie ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONIARSKICH Część 1: OCHRONA STACJONARNA OBIEKTÓW ŁZUK Część 2: KONWOJOWANIE I PRZEWÓZ WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 1.3.1/2023

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108367 2023-12-04
godz. 09:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kontenera mieszkalnego całorocznego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Gaj wraz z instalacjami i wyposażeniem w ramach zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108741 2023-12-04
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa sprzętu TIK dla szkoły podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Szadku w ramach projektu nr RPLD.11.01.02-10-0090/21 1. Przedmiotem zamówienia, którego dotyczy niniejsze postępowanie j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10106815 2023-12-04
godz. 09:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa mleka i przetworów mlecznych.2. Rodzaj, a także wymagania jakościowe zamawianego asortymentu zawiera Formularz Cenowy – załącznik nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107583 2023-12-04
godz. 09:00
Łódzkie „Dostawa energii elektrycznej obejmującą usługę polegającą na świadczeniu usługi przesyłania energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Ostrowy w roku 20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10111927 2023-12-04
godz. 09:00
Łódzkie Przestawienie hali namiotowej -

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113743 2023-12-04
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa specjalistycznego oprogramowania Maxon One dla PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10118741 2023-12-04
godz. 09:00
Łódzkie Krycie dachu oraz częściowa wymiana obróbek blacharskich budynku gminnego przy ul. Wieluńskiej 25 w Kamieńsku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10124338 2023-12-04
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa materiałów i wyposażenia ochrony środowiska.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10085972 2023-12-04
godz. 09:30
Łódzkie Przebudowa ciągów pieszych w Tomaszowie Mazowieckim - etap II. 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodników na nw. drogach gminnych w Tomaszowie Mazowieckim:1) droga gminna nr 116595...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10108647 2023-12-04
godz. 09:30
Łódzkie DOSTAWA ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ ORAZ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ Część 1: Dostawa odzieży roboczej i ochronnej oraz podstawowego indywidualnego sprzętu ochronnego.Szczegółow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10113745 2023-12-04
godz. 09:30
Łódzkie Dostawa haka scenicznego i uchwytu do mocowania lamp dla PWSFTviT im. Leona Schillera w Łodzi.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10032950 2023-12-04
godz. 10:00
Łódzkie EZ.28.170.2023 Dostawa wyrobów medycznych dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi Numer referencyjny: EZ.28.170.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10094984 2023-12-04
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo - kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2024.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10092405 2023-12-04
godz. 10:00
Łódzkie Realizacja robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10095407 2023-12-04
godz. 10:00
Łódzkie Sukcesywne dostawy leków na potrzeby naszego Domu w okresie od 01.01.2024 r.do 31.12.2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10090122 2023-12-04
godz. 10:00
Łódzkie 1. Zamówienie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Chmielnej w rejonie ulic Aleksandra Zwierzyńskiego i Nowor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10103149 2023-12-04
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości kompleksu obiektów sportowo - rekreacyjnych Aquara przy ul. Św. Jadwigi Królowej 22 w Radomsku Przedmiotem zamówienia jest świadczenie u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10102428 2023-12-04
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa żywności na potrzeby Przedszkola nr 6 z Oddziałami integracyjnymi im. ”Jasia i Małgosi” w Sieradzu Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów ogólnospożywczych dla Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)