Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6291663 2018-10-23
godz. 09:00
Łódzkie Usługi serwisu i utrzymania urządzeń drukujących Numer referencyjny: ZP.272.79.2018 Wartość bez VAT: 609 756.10 PLN Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6325546 2018-10-23
godz. 09:00
Łódzkie CZĘŚĆ I: „Remont kominów na budynku zaplecza Stadionu Miejskiego OSiR przy ul. Żwirki 6 w Piotrkowie Trybunalskim”, CZĘŚĆ II: „R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6336607 2018-10-23
godz. 09:00
Łódzkie GZ/459/KK/2018 Wykonanie robót budowlanych na stacjach WN/SN na terenie OŁD z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Dostosowanie pól ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342193 2018-10-23
godz. 09:00
Łódzkie 1463/RI/SC/2018 Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD z podziałem na 4 zadania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6345519 2018-10-23
godz. 09:00
Łódzkie KONSERWACJA I NAPRAWA ILUMINACJI ŚWIETLNYCH (ZIMOWO-ŚWIĄTECZNYCH) NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6349339 2018-10-23
godz. 09:00
Łódzkie Druk i dostawa publikacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6358298 2018-10-23
godz. 09:00
Łódzkie Materiał hutniczy z dostawą do Odlewni Kutno 1. Ceownik hutniczy 120 - 36mb - w odcinkach 12 mb (3 szt.) 36 mb 2. Kątownik zimno-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6359007 2018-10-23
godz. 09:00
Łódzkie Materiał hutniczy z dostawą do Odlewni Kutno 1. Ceownik hutniczy 120 - 36mb - w odcinkach 12 mb (3 szt.) 36 mb 2. Kątownik zimno-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6296164 2018-10-23
godz. 09:30
Łódzkie Realizacja badania klinicznego wyrobu medycznego biokompozytu kościozastępczego FlexiOss zw. „sztuczna kością”. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6353995 2018-10-23
godz. 09:30
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (tj Dz.U. 2016 poz. 1638 ze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6294044 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie ZP/39/2018 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania poprzez proces odzysku odpadów o kodach 191210, 191212 w 2019 r. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6309896 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie DOSTAWA WODY, SOKÓW I NAPOJÓW DO OBIEKTÓW "SOLPARK KLESZCZÓW" SP. Z O.O. Numer referencyjny: CRZPU/4/2018 1.1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6328530 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie Zakup paliw płynnych w latach 2019 -2020

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6331040 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie Renowacja pokrycia dachu budynku produkcyjnego Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 1/3 Numer referencyjny: KF/ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6331039 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie Renowacja pokrycia dachu budynku biurowego Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 5/15 Numer referencyjny: KF/ZP-23...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6330255 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie dostawa fotela ginekologicznego zabiegowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6333677 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6331572 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie Udzielenie Gminie Miasto Łęczyca bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł., na sfinansowanie planowanego d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6343050 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa sprzętu do elekrofizjologii i elektroterapii Numer referencyjny: 44/D/18 Sukcesywne dostawy sprzętu do elektrofizjologii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6342856 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ KANALIZACJI SANITARNEJ DLA GMINY SKIERNIEWICE – ETAP I Numer referencyjny: RGK ZP 271.4.2018...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344404 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usługi w zakresie stworzenia mechanizmu obliczania wysokości rekompensaty w zakresie usług świadczonych w ogólnym int...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6348836 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Świadczenia z zakresu neurologopedii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6346337 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWYCH Numer referencyjny: IPS-311-5/18 Świadczenie usług porządkowych powierzchni zewnętrznych nieutward...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6320492 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i pozostałego majątku rzeczowego Numer referencyjny: DTA.333.2.2018 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6330383 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie Nr spr 120/ZP/18 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6340816 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie DOSTAWA URZĄDZEŃ, PRZYRZĄDÓW I NARZĘDZI OBSŁUGOWYCH I REMONTOWYCH SPECJALNYCH TECHNIKI LOTNICZEJ Numer referencyjny: 66/ZP/18 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6350882 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie 27/US/2018 Świadczenia usługi restauracyjnej podczas trzech jednodniowych szkoleń w dniach 13.11.2018 r., 20.11.2018 r., 27.11.201...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6350937 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie 29/US/2018 Świadczenia usługi hotelarsko - restauracyjnej w związku z organizacją szkolenia dla dwóch grup szkoleniowych w termini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6356383 2018-10-23
godz. 10:00
Łódzkie ZP/26/2018/pr.wew Dostawa krzeseł i stołów do Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6303680 2018-10-23
godz. 10:30
Łódzkie ZP 44/18 Przeglądy sprzętu i aparatury medycznej oraz testy specjalistyczne aparatów RTG Numer referencyjny: ZP 44/18 Pakiet 1Okre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)