Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6643990 2019-03-22 Łódzkie Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do remontów na „zimno” dla Rejonu w Radomsku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652537 2019-03-22 Łódzkie Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, OC, ubezpieczenie komunikacyjne. AZAPUZA/15/19/WO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652702 2019-03-22
godz. 00:15
Łódzkie Usługi radiologiczne dla Aresztu Śledczego w Łodzi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6578400 2019-03-22
godz. 09:00
Łódzkie Dwuletnia dostawa drobnego sprzętu do zabiegów laparoskopowych Numer referencyjny: 9/ZP/2019 Wartość bez VAT: 714 770.10 PLN Pakie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6596616 2019-03-22
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa i instalacja akcesoriów komputerowych, nośników danych oraz urządzeń dla potrzeb sieci komputerowej Uniwersytetu Łódzkiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6630216 2019-03-22
godz. 09:00
Łódzkie Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce Numer referencyjny: IZP.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6634903 2019-03-22
godz. 09:00
Łódzkie WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ „PRZEBUDOWY MOSTU NA PRZEPUST ZLOKALIZOWANEGO W CIĄGU ULICY ŁÓDZKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6640035 2019-03-22
godz. 09:00
Łódzkie Modernizacja pomieszczeń POKD Dystrybucja w PE Radomsko.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6643802 2019-03-22
godz. 09:00
Łódzkie Koszenie trawy na terenie czynnych stacji elektroenergetycznych na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644889 2019-03-22
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Żyrardów – w podziale na 5 zadań:Zadanie 1 – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6644892 2019-03-22
godz. 09:00
Łódzkie Wymianę urządzeń w stacjach 110/15 kV:Zadanie 1 – Rozdzielnia PW 0,4 kV AC PGE w budynku nastawni w GPZ Sochaczew Zadanie 2 – Mode...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648045 2019-03-22
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Zgierz-Pabia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648044 2019-03-22
godz. 09:00
Łódzkie Zad. 1: „Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej. Budowa przyłącza kablowego nN Jeżewo dz nr 950/3. Zad. 2: „Wyk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648043 2019-03-22
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Sieradz. Rozbudowa sieci nn 0,4 kV ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648041 2019-03-22
godz. 09:00
Łódzkie Koszenie trawy na terenie czynnych stacji elektroenergetycznych na obszarze działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź w podziale...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6648039 2019-03-22
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD RE Tomaszów Mazowiecki w podziale na 5 z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6642212 2019-03-22
godz. 09:00
Łódzkie Usługi kominiarskie w budynkach dzierżawionych, zarządzanych i będących własnością TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6628483 2019-03-22
godz. 09:30
Łódzkie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w postaci usług: lekarza internisty w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego o w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6636669 2019-03-22
godz. 09:30
Łódzkie Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów jednorazowych do Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6646116 2019-03-22
godz. 09:30
Łódzkie Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Numer referencyjny: ZP/2/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabryczni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6652706 2019-03-22
godz. 09:30
Łódzkie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w postaci usług: opieki medycznej - lekarskiej (1/2 etatu) świadczonej przez lekarza intern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6641365 2019-03-22
godz. 09:45
Łódzkie Sprzedaż i dostarczenie zestawów diagnostycznych, odczynników, materiałów kontrolnych i podłoży transportowych. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6629512 2019-03-22
godz. 10:00
Łódzkie Równanie i profilowanie dróg gruntowych i poboczy dróg powiatowych Numer referencyjny: ZP.272.3.2019 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6629971 2019-03-22
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie prac budowlanych na terenie nieruchomości administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w podziale na 2 części Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6630947 2019-03-22
godz. 10:00
Łódzkie Remont drogi gminnej nr 115306E – relacji Zglinna Duża – gr. gminy Rawa Mazowiecka – II etap Numer referencyjny: RG.271.1.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6631326 2019-03-22
godz. 10:00
Łódzkie „Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji poziomej zabytkowego Pałacu w Starym Gostkowie” Numer referencyjny: ZP.271.02....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6632458 2019-03-22
godz. 10:00
Łódzkie „ Wykonanie robót budowlanych i ziemnych związanych z budową instalacji korekty pH na oczyszczalni ścieków w Żydomicach” Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6633808 2019-03-22
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług badań okresowych dla KWP w Łodzi i jednostek podległych Numer referencyjny: FZ-2380/4/19/SS Przedmiot zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6636660 2019-03-22
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6638296 2019-03-22
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa emulsji asfaltowej kationowej C 65 B3 PU/RC w ilości szacunkowej 140 Mg Numer referencyjny: ZDP-DP-III.3801.2.2019 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)