Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7942071 2021-10-30
godz. 00:00
Lubuskie 04-21-000029/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6 Ogłoszenie NOWE MIEJSCA DLA POSIADAJĄCYCH UMOWĘ-PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE 2021-2024 ZAOPATRZE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8230651 2021-10-28
godz. 12:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy środka chemicznego - polielektrolitu dla potrzeb odwadniania osadów powstających w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Nowej Soli

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8269609 2021-09-10
godz. 14:35
Lubuskie O działalności leczniczej w Klinicznym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blokach Operacyjnych oraz pozostałych komórk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8276433 2021-09-06
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa 2 sztuk średnich samochodów ratownictwa technicznego Numer referencyjny: WT.2370.6.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. fabrycznie nowych średnich samochodów ratownictwa t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8234365 2021-08-31
godz. 15:00
Lubuskie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29.09.19...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183320 2021-08-31
godz. 14:00
Lubuskie RZP.271.6.2021 KONKURS na: OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – URBANISTYCZNEJ PRZEBUDOWY CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO OBEJMUJĄCEGO U...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8275060 2021-08-27
godz. 12:00
Lubuskie Nauka jazdy kwalifikacja wstępna kat C+CE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8282412 2021-08-25
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa i montaż zestawu urządzeń na potrzeby ochrony przeciwpożarowej lasu do obserwacji naziemnej obszarów leśnych w Nadleśnictwie Cybinka Numer referencyjny: SAZ.270.24.2021 Zamówienie ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8288009 2021-08-24
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa leków oraz płynów infuzyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli Numer referencyjny: DZP-280-1-12/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8282384 2021-08-24
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa mebli Numer referencyjny: RA-ZP.2610.39.2021 Dostawa mebli dla jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego Dostawa mebli. Część nr 1 Dostawa mebli: stoliki, szafy ubraniowe, półki wisząc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8278891 2021-08-19
godz. 23:59
Lubuskie Ekologiczne paliwo węglowodorowe w postaci stabilnej mikroemulsji typu W/O z przeznaczeniem do zastosowania w silnikach z zapłonem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8272135 2021-08-18
godz. 14:00
Lubuskie Świadczenie zdrowotne z zakresu lecznictwa stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8283564 2021-08-18
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku kina przy ul. Strażniczej w Ośnie Lubuskim na cele mieszkaniowe”. 2. Zadanie obejmuje przebudowę budynku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8287988 2021-08-18
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa soli drogowej kamiennej NIEzbrylającej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2021/2022: zad. 1 – RDW Kłodawa, zad. 2 – RDW Kozuchów, zad. 3 – RDW Zielona G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274325 2021-08-17
godz. 15:00
Lubuskie Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim Zamówienie częściowe nr I: Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń wra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274326 2021-08-17
godz. 15:00
Lubuskie Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Krośnieńskim Zamówienie częściowe nr I: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8274397 2021-08-17
godz. 15:00
Lubuskie Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żarskim Zamówienie częściowe nr I: Podnoszenie i doskonalenie kompetencji zawodowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8273630 2021-08-17
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa 200 ton wapna palonego mielonego wysokoreaktywnego (CaO) do higienizacji odwirowanych osadów ściekowych (kod 19 08 05) do Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8279268 2021-08-17
godz. 10:00
Lubuskie Sprzedaż energii elektrycznej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8/UE/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8280548 2021-08-17
godz. 10:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Ośnie Lubuskim”. 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8284690 2021-08-17
godz. 09:00
Lubuskie 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa nawierzchni w skateparku „Kaczy Dół”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: Przebudowa nawierzchni w skateparku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8278728 2021-08-16
godz. 14:00
Lubuskie wybór realizatora programu zdrowotnego pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla mieszkańc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8267572 2021-08-16
godz. 10:00
Lubuskie „Świadczenie kompleksowych usług w zakresie holowania (przewozu) pojazdów o dmc przekraczającej 16 ton i części (...) na obszarze działania jednostek Policji woj. lubuskiego – powtórzenie” N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8265377 2021-08-16
godz. 09:00
Lubuskie Centrum badawczo-rozwojowe technologii wodorowych w transporcie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLB.01.01.00-08-0024/18...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8265376 2021-08-16
godz. 09:00
Lubuskie Centrum badawczo-rozwojowe technologii wodorowych w transporcie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLB.01.01.00-08-0024/18...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8265375 2021-08-16
godz. 09:00
Lubuskie Centrum badawczo-rozwojowe technologii wodorowych w transporcie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLB.01.01.00-08-0024/18...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8265373 2021-08-16
godz. 09:00
Lubuskie Centrum badawczo-rozwojowe technologii wodorowych w transporcie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLB.01.01.00-08-0024/18...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8265374 2021-08-16
godz. 09:00
Lubuskie Centrum badawczo-rozwojowe technologii wodorowych w transporcie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLB.01.01.00-08-0024/18...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8267613 2021-08-16
godz. 09:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości pozostających w zorganizowanym przez Związek Celowy Gmin MG-6 systemie odbioru odpadów komunalnych w okresie 36 miesi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8285877 2021-08-16
godz. 09:00
Lubuskie 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wymiana nawierzchni boiska sportowego przy ul. Strumykowej (dz. nr 91/2 obr. 0006) w Zielonej Górze. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)