Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9292150 2022-11-28
godz. 08:00
Lubuskie Świadczenie usługi sprzątania budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli oraz pomieszczeń Dziennego Domu „Senior +” w Nowej Soli w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9292802 2022-11-28
godz. 08:00
Lubuskie Przygotowywanie oraz wydawanie lub dowóz dwudaniowych obiadów na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Część 1: Czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314044 2022-11-28
godz. 08:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana oświetlenia w budynkach Powiatu Zielonogórskiego”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9331535 2022-11-28
godz. 08:00
Lubuskie 8/2022 Hełm strażacki z latarką PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Hełm strażacki Hełm strażacki z latarką w komplecie, kolor hełmu czerwony. Ergonomiczna, dobrze wyważona konstrukcja, za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9288444 2022-11-28
godz. 08:30
Lubuskie Gotowanie i wydawanie w udostępnionej kuchni i stołówce zamawiającego obiadów/posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu Edukacyjnego nr 8 w Zielonej Górze. 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9296585 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Budowa terenu rekreacyjnego z elementami małej architektury przy ul. Ludowej w Zielonej Górze.2. Przedmiot zamówienia obejmuje inwestycji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9297660 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie Budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia do sieci: budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Kiełcz, gm. Nowa Sól, dz. nr 99/8, 100/6, 100/19

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9308837 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE udzielane przez lekarza psychiatrę w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9308826 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE DYŻURÓW PIELĘGNIARSKICH w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9308824 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9299520 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ośno Lubuskie w roku 2023 Numer referencyjny: SA.270.2.9.2022 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9315118 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie Serwis i konserwacja urządzeń transportu bliskiego w obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Część 1: Stały serwis i konserwacja urządzeń transportu bliskiego, zlokalizowanych w o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9322847 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych w zakresie robót sanitarnych w częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych zarządzan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9326292 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie Zakup Mleka UHT 2% w kartonie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Mleko UHT 2% w kartonie Mleko 2% w kartonie 1L. 812 l

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9264585 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie 5.1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1078F w gminie Wymiarki” w formule zaprojektuj i wybuduj.5.2. Krótki opis przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9327221 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9329914 2022-11-28
godz. 09:00
Lubuskie Wymiana kabla zasilającego budynek nr 5/k.8644 m. Wędrzyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9327853 2022-11-28
godz. 09:22
Lubuskie PCZSZ/DL/77/2022 Przenośny detektor tlenu węgla i okresowe przeglądy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 przenośny detektor tlenku węgla Drager PAC 6500 - CO (nr 8326331) - 4 szt. 2 Obowiązkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9275299 2022-11-28
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa generatorów galowych Ga-68 wraz z eluentem Numer referencyjny: DZPU.2632.58.2022 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje: 1) dostawę trzech generatorów galowych Ga-68...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9275282 2022-11-28
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa i rozbudowa istniejących, parterowych budynków „patomorfologii” oraz budynku sąsiedniego w celu umiejscowienia w nich Centrum Usług Diagnostycznych z zakresu mikrobiologii...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9278233 2022-11-28
godz. 10:00
Lubuskie Zakup i dostawa 1 szt. autobusu w policyjnej wersji NIEoznakowanej dla KWP w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: ZP-30/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa 1 szt. autobusu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9300010 2022-11-28
godz. 10:00
Lubuskie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435 F na odcinku od m. Królikowice do m. Bytom Odrzański" 1. Zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1435F na odcinku od m. Królikowice do m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9301665 2022-11-28
godz. 10:00
Lubuskie Zakup i dostawa laptopów w ramach programu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 133 szt. laptop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9310047 2022-11-28
godz. 10:00
Lubuskie 899/2023/006 Dostawa nowych części i podzespołów do autobusów marki MAN i Solaris do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. w 2023 r PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Części i pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9312602 2022-11-28
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie Gminy Przewóz w 2023 roku 1. Przedmiotem zamówienia jest:„Dostawa energii elektrycznej do obiektów stanowiących mienie G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9312601 2022-11-28
godz. 10:00
Lubuskie Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Jasień w roku 2023 Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314344 2022-11-28
godz. 10:00
Lubuskie Zakup i dostawa sprzętu oraz wyposażenia wspierającego system reagowania kryzysowego Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oraz wyposażenia wspierającego system rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9314715 2022-11-28
godz. 10:00
Lubuskie Usługi społeczne w zakresie przygotowywania i dystrybucji całodobowych posiłków dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku Usługa przygotowywania i dystrybucji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9292163 2022-11-28
godz. 10:00
Lubuskie MODERNIZACJA MOSTU KOLEJARZY W CIĄGU UL. MOSTOWEJ W ŻAGANIU - ETAP I Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja Mostu Kolejarzy w ciągu ul. Mostowej w Żaganiu” – etap I . Zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9308450 2022-11-28
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw sprzętu i aparatury medycznej Część 1: Zadanie 1 – przygotowanie do legalizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)