Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7636576 2020-08-25
godz. 09:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług wykonywanych przez opiekunów medycznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu dla N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7636533 2020-08-17
godz. 14:00
Lubuskie Operator maszyn budowlanych do robót ziemnych kl. I: koparki jednonaczyniowe - wszystkie, ładowarki jednonaczyniowe - wszystkie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7636509 2020-08-25
godz. 09:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów pielęgniarskich w SPSNPCH w Międzyrzeczu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7636503 2020-08-25
godz. 09:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7636255 2020-08-17
godz. 12:00
Lubuskie wykonanie zadania pn. Remont mostu na dz. nr 219/2 w m. Nowa Wioska.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7636203 2020-08-14
godz. 00:00
Lubuskie Zakup pomp insulinowych na potrzeby pacjentów Poradni Diabatologicznej wieku rozwojowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7636155 2020-08-27
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usługi cateringowej w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dwudaniowych (zupa i drugie danie, sur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7636092 2020-08-21
godz. 15:00
Lubuskie Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz od 01.01.2021 do 31.12.2021. 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635993 2020-08-26
godz. 12:00
Lubuskie Dobór, dostawa i montaż napędu oraz koła zgarniacza osadnika wtórnego oraz napędu prasy skratek, na obiektach oczyszczalni ścieków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635724 2020-08-13
godz. 14:35
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych (również w stanach nadzwyczajnych) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635133 2020-08-26
godz. 09:45
Lubuskie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na drodze krajowej nr 29 - separacja kierunków ruchu na odc. węzeł ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635127 2020-08-19
godz. 10:00
Lubuskie Cyfryzacja (skanowanie) operatów technicznych zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635116 2020-08-24
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Studzionka. Numer referencyjny: OB.271.5.2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635091 2020-08-18
godz. 09:00
Lubuskie Przewóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełonsprawynch, w roku szkolnym 2020/2021, t.j. od 01.09.2020.do 31...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635072 2020-08-18
godz. 09:00
Lubuskie Zakup i dostawa węgla klientom Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w 2020 roku Numer referencyjny: ZP.252.2.2020 Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635055 2020-08-25
godz. 09:30
Lubuskie Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 45+019 do km 45+227 wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu na rzece Złota Strug...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7635018 2020-08-25
godz. 10:00
Lubuskie Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634994 2020-08-17
godz. 12:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Przedszkolu w Lubiszynie oraz do oddziału zamiejscowego w Baczynie . Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634957 2020-08-27
godz. 10:00
Lubuskie Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18 Numer referencyjny: DO-ZP.271.55.2020 Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634925 2020-08-27
godz. 10:00
Lubuskie Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 279 z drogą powiatową 1053F (km 2+746,97 – km 2+567,67 ) w miejscowości Kiełpin – Zie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634917 2020-08-18
godz. 11:00
Lubuskie Dostawa i montaż regałów jezdnych w archiwum Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 71 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634803 2020-08-17
godz. 10:00
Lubuskie Dowozy dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubniewicach w okresie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634460 2020-08-12
godz. 09:00
Lubuskie 273/2020 Dostawa nowych części do autobusu typu MAN PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Światło tylne podzespół lewy* nr.katalogowy 33.2522...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7634443 2020-08-14
godz. 10:00
Lubuskie Usługa sprzątania szacowanie Usługa sprzątania autobusów i tramwajów, pętli autobusowych i tramwajowych, torowisk wydzielonych, po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7633804 2020-09-10
godz. 10:00
Lubuskie 899/2020/005_autobusy Dostawa realizowana w formie leasingu finansowego 6 sztuk autobusów fabrycznie nowych, niskopodłogowych, kla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7633799 2020-08-17
godz. 00:00
Lubuskie „Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia i zabawek do Klubu Malucha w Szczańcu – cz.1” Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632880 2020-08-17
godz. 09:45
Lubuskie Dostawa pojemników na odpady Numer referencyjny: JG/3/2020 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanych pojemników na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632858 2020-08-18
godz. 11:00
Lubuskie Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marsz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632841 2020-08-26
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (powyżej 80 mm) – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632789 2020-08-17
godz. 10:00
Lubuskie „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Jasień od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021r.” Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)