Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8029899 2021-04-20
godz. 10:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Augustynka, PUN i szkółki leśnej Smolary Bytnickie w roku 2021 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8075449 2021-04-20
godz. 10:00
Lubuskie Usunięcie 20 drzew niebezpiecznych w Nadleśnictwie Bytnica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067138 2021-04-27
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Maczków wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla szkoły podstawowej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068060 2021-04-20
godz. 11:00
Lubuskie Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa wieży widokowej w miejscowości Urad.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073833 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw (do pojazdów sł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053462 2021-04-15
godz. 12:00
Lubuskie RFP na wykonanie czyszczenia, opróżniania wraz z odbiorem odpadów oraz przegląd eksploatacyjny seperatorów, TOS-ów i komór przepom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065585 2021-04-15
godz. 12:00
Lubuskie RFP na wykonanie przeglądów kominiarskich – art.62 ust.1 Wykonanie przeglądów kominiarskich – art.62 ust.1: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067109 2021-04-16
godz. 12:00
Lubuskie RFP na wykonanie przeglądów budowlanych – art.62 ust.1 Wykonanie przeglądów budowlanych – art.62 ust.1: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067581 2021-04-16
godz. 10:00
Lubuskie RFP na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej niskiego i wysokiego napięcia oraz naprawa szafy elektrycznej, pulpitu maszynisty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069946 2021-04-16
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług dostępu do internetu dla między innymi dotychczasowych beneficjentów projektu Internet dla mieszkańców Gminy Cze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078332 2021-04-23
godz. 15:00
Lubuskie Zakup i dostawa autobusów oraz budowa bazy transportowej w formule PPP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8069970 2021-04-30
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa stacji wodociągowej w m. Podlesiec, gmina Dobiegniewwraz z zakupem agregatu prądotwórczego Zadanie realizowane w formu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8068350 2021-05-11
godz. 15:00
Lubuskie Wdrożenie innowacyjnego, w pełni ekologicznego kartonu e-commerce na podstawie pomysłu i własnych prac B+R przedsiębiorcy EKO-PAK ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8020638 2021-06-08
godz. 10:00
Lubuskie „Realizacja "pod klucz" kotłowni szczytowo-rezerwowej (nKSR) dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wiel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8023875 2021-04-22
godz. 10:00
Lubuskie Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Numer referencyjny: WT.2370.1.2021 Wartość bez VAT: 894 308.94 PLN Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8035321 2021-04-26
godz. 12:00
Lubuskie Sporządzenie projektów planów zadań ochronnych dla 7 obszarów Natura 2000, w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: Opra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043394 2021-04-27
godz. 08:30
Lubuskie Kompleksowe zaopatrzenie laboratorium Numer referencyjny: OATZP.272.8.2021 ChromatografiaRoczne zaopatrzenie chromatografia/spektr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8047337 2021-04-29
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w obiektach garnizonu lubuskiego Policji. Numer referencyjny: ZP-2/2021 1. Zakres pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8050068 2021-04-16
godz. 00:00
Lubuskie Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Pomorskiej 73 w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8053947 2021-04-30
godz. 00:00
Lubuskie Firma budowlano-remontowa poszukuje tynkarzy do współpracy - Gorzów Wielkopolski Firma budowlano-remontowa poszukuje tynkarzy do w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054380 2021-04-19
godz. 09:00
Lubuskie Remont dachów budynków gminnych administrowanych przez ZGM Budynek przy ul. Borowskiego 31 (niemieszkalny):Przedmiot zamówienia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8054799 2021-04-19
godz. 15:00
Lubuskie Wykonanie remontu tarasu nad garażami w budynku przy ul Sczanieckiej 17A/1 o powierzchni ok. 50m^2 w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059767 2021-05-06
godz. 12:00
Lubuskie Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059065 2021-05-06
godz. 12:00
Lubuskie Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062739 2021-04-23
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1398F w zakresie budowy chodnika w ciągu ulicy Wylotowej od granicy z miastem Gorzów Wlkp. do skrzy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064126 2021-04-15
godz. 11:00
Lubuskie Nowe Przedszkole Tajemniczy Ogród w Gorzowie Wielkopolskim Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8064911 2021-04-16
godz. 10:00
Lubuskie wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach wspólnot mieszkaniowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066078 2021-04-28
godz. 00:00
Lubuskie Szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej - Gorzów Wielkopolski Witam Serdecznie Jesteśmy zainteresowani zorganizowaniem szkolenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066427 2021-04-26
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa 17 szt. fabrycznie nowych parkomatów, serwis i konserwacja parkomatów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8066419 2021-04-26
godz. 09:00
Lubuskie Remont szatni oraz toalet na Stadionie Piłkarskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)