Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
9077868 2022-08-16
godz. 10:00
Lubuskie „Budowa ścieżki rowerowej w Podmoklach Wielkich” Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej Podmoklach Wielkich” na terenie działek o nr ewid...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9098282 2022-08-18
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach projektu „Cyfrowa gmina” oraz projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095325 2022-08-24
godz. 10:00
Lubuskie „Budowa nawierzchni drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 6 w km 0+000 do 1+950. Etap IV.” Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dojazdu pożarowego nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9107334 2022-08-22
godz. 09:00
Lubuskie Konwersja cyfrowa domów kultury 1. Kamera cyfrowa z pokrowcem- 1 szt. Rozdzielczość 8.29 Mpx Jakość zapisu 4K UHD Procesor o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103745 2022-08-18
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę remont kościoła filialnego w Borku Zlecę remont kościoła filialnego w Borku. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9069412 2022-08-15
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę skoszenie ogrodu, Brody Szukam wykonawcy do skoszenia ogrodu jak najszybciej. Zainteresowanych proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096435 2022-08-16
godz. 23:59
Lubuskie Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brody do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i Zespołu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9083814 2022-08-17
godz. 12:00
Lubuskie Budowa Centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy – II etap 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące II etap budowy wolnostojącego budynku użyteczności publi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9048640 2022-09-11
godz. 23:59
Lubuskie Naprawa sufitu armstrong Zlecę naprawę sufitu typu armstrong

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9088627 2022-08-16
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa 75 sztuk przenośnych komputerów (laptopów) wraz z akcesoriami i oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9051296 2022-08-22
godz. 10:00
Lubuskie Budowa wieży widokowej w miejscowości Urad – ETAP II Budowa obiektów małej architektury przy wieży widokowej w Uradzie (II postępowanie) 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa obiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9087739 2022-08-15
godz. 10:00
Lubuskie Sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Cybince

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100514 2022-09-05
godz. 09:00
Lubuskie Modernizacja dostrzegalni przeciwpożarowych – II przetarg NIEograniczony Numer referencyjny: SAZ.270.74.2022 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 3 dostrzegalni przeciwpożarowych na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9100610 2022-09-07
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Cybinka Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102179 2022-08-31
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachowego na budynku wielofunkcyjnym w m. Grzmiąca dz. nr ewid. 55/2, obręb ewid. 2 – Grzmiąca. Zakres robót dotyczy wymiany pokrycia d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9105450 2022-08-17
godz. 12:00
Lubuskie RFP na wykonanie naprawy sprężarki AIRPOL NB90 Wykonanie naprawy sprężarki AIRPOL NB90: 1 szt.;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106153 2022-08-16
godz. 13:00
Lubuskie RFP na zakup panewek do lok. serii EU/EP07 Panewka duża 4E 0813-1-4: 64 szt;Panewka duża 4E 0813-1-7: 64 szt.;Panewka mała 4E ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106154 2022-08-16
godz. 13:00
Lubuskie RFP na zakup części do sprężarek KT6 Cylinder I stopnia Ø198 nominał 3003: 10 szt;Tłok I stopnia Ø198 nominał 3041: 10 s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9106155 2022-08-16
godz. 11:00
Lubuskie RFP na zakup: Akumulatorów 4KL60P Akumulatory zasadowe w skrzyniach 4KL60P: 72 szt;

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9101560 2022-08-30
godz. 16:00
Lubuskie Budowa Sali sportowo-gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym, łącznikiem, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w Ciecierzycach Przedmiot zamówienia obejmuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9060494 2022-08-17
godz. 08:00
Lubuskie Bieżące utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko w 2022 r.” Część 1: 1) Bieżące utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Głusko w 2022 r. w leśnictwach Korytnica, Jaźwiny, Jel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9062592 2022-08-25
godz. 12:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komunalni Spółka z o.o. w Dobiegniewie w okresie grzewczym 2022/2023 Przedmiotem zamówienia jest za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9068599 2022-09-02
godz. 11:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa opału transportem kołowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komunalni Spółka z o.o. w Dobiegniewi Dostawa opału węgiel Orzech II Część nr 1 Dostawa opału ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9096211 2022-08-30
godz. 09:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sarbinowo, gmina Dobiegniew”.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Szczegółowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9087437 2022-08-16
godz. 08:00
Lubuskie Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko Zadanie częściowe nr 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest us...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097478 2022-08-19
godz. 08:00
Lubuskie Dzierżawa i serwis urządzeń wielofunkcyjnych 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa na okres 48 miesięcy, 7 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych jak w załączniku nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9097880 2022-08-25
godz. 10:00
Lubuskie Robota budowlaną w zakresie remontu pokrycia dachowego budynku B w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w zakresie wykonania nowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9099612 2022-08-19
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku Część 1: Podłoża bakteriologiczne gotowe w butelkach wraz z wynajęciem analiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9102972 2022-08-19
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa wyrobów medycznych do iniekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku Część 1: jednorazowe sterylne strzykawki Część 2: jednorazowe sterylne igły Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9103609 2022-08-18
godz. 11:00
Lubuskie PCZSzp/ZP/ZO/130/16/2022 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz systemu zamkniętego do pobierania krwi dla Powiatowego Ce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)