Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8438211 2021-10-22
godz. 09:00
Lubuskie RG.GR.271.39.2021 Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek, gm. Bledzew -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448189 2021-10-25
godz. 10:00
Lubuskie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego zadania p.n. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barłogi.Zadanie polega na bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469380 2021-11-02
godz. 10:00
Lubuskie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego zadania p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chojnowo” w następującym zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465221 2021-11-16
godz. 10:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bogdaniec w roku 2022 Numer referencyjny: SA.270.1.9.2021 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469638 2021-11-17
godz. 00:00
Lubuskie Poszukuję brygady do elewacji - Bogdaniec Witam, Poszukuję brygady do elewacji. Szczegóły do uzgodnienia po kontakcie. Lokalizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453807 2021-10-20
godz. 15:30
Lubuskie wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Struga na odcinku o długości 476 m. Droga gminna w miejscowości Struga posiada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453847 2021-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej nr 001152F w m. Urad, ul. Odrzańska, dz. nr ewid. 224/2, obręb 10 ■ Urad, w zakresie budowy chodnika. 2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471291 2021-10-20
godz. 13:00
Lubuskie Sprzedaż drewna liściastego miękkiego (Klon; Lipa) ściętego podczas cięć sanitarnych na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 174 obr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452425 2021-11-12
godz. 11:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych z terenu Gminy Czerwieńsk Numer referencyjny: GGRIOS.ZP.271.1.2021 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462124 2021-10-20
godz. 12:00
Lubuskie RFP na zakup wraz z dostawą wymiennika ciepła JAD XK 6.50 FF SECESPOL POLSKA Zakup wraz z dostawą wymiennika ciepła JAD XK 6.50 F...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8404869 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla części miejscowości Nietkowice poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przepompowniami ścieków dla zlewni nr 3 i 4, na terenie Gminy Cze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458836 2021-10-21
godz. 10:00
Lubuskie „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Deszczno w sezonach 2021/2022, 2022/2023,” Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych (łącznie ok. 100 km dróg w ramach ut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454614 2021-10-22
godz. 10:00
Lubuskie „Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Komunalni” Spółka z o.o. w Dobiegniewie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.” 1. Przedmiotem niniejszego zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454646 2021-10-27
godz. 08:00
Lubuskie Bieżące utrzymanie dróg na terenie Nadleśnictwa Głusko w 2021 r. – Etap III Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na bieżącym utrzymaniu dróg w Na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461747 2021-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Dobiegniew oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dobiegniew w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433536 2021-10-20
godz. 11:00
Lubuskie Pomieszczenia socjalno – sanitarne wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461927 2021-10-29
godz. 11:00
Lubuskie Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi wraz z chodnikami, zjazdami i zatokami postojowymi w m. Gościm.2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465216 2021-11-16
godz. 09:30
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Karwin w roku 2022 Numer referencyjny: NN.270.5.2021 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465217 2021-11-16
godz. 10:00
Lubuskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Smolarz w roku 2022 Numer referencyjny: SA.270.1.3.2021 Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427568 2021-10-28
godz. 11:00
Lubuskie Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin Część 1: Część I – Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472120 2021-11-19
godz. 11:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych Numer referencyjny: RI.271.1.24.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472168 2021-10-28
godz. 12:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych na terenie Gminy Drezdenko na podstawie biletów miesięcznych szkolnych z ulgą 49% w związku z przysługującymi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406348 2021-10-21
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku do produkcji i podawania leków cytostatycznych. Numer referencyjny: DZPU.2632.40.2021 Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406327 2021-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa 7 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego Numer referencyjny: WT.2370.7.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 szt. fab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412465 2021-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa 80 000 kg polielektrolitu proszkowego do mechanicznego odwadniania osadu na wirówkach w Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: ZP/5/2021/PL Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418345 2021-10-22
godz. 12:00
Lubuskie „Prace serwisowe, konserwacyjno-remontowe, usuwanie usterek i awarii budynków i budowli w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim” Przedmiotem Zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427199 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie Gorzowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Numer referencyjny: BZP.271.46.2021.MA Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektryczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435944 2021-11-04
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów samochodowych,motocyklowych lub innych, a TAKże części samochodowych,motocyklowych l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437363 2021-10-21
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie remontów dachów budynków gminnych administrowanych przez ZGM Część 1: Część I – Wał Okrężny 12 Przedmiot zamówienia obejmuje roboty rozbiórkowe i montażowe składające się na remon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438865 2021-10-21
godz. 10:00
Lubuskie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa budynku wielorodzinnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Przemysłowej oraz ul. Prostej”. 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)