Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7490993 2020-06-05
godz. 00:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie "Stworzenia Personalnego Asystenta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479086 2020-05-28
godz. 12:45
Lubuskie Centrum aktywności dla grup defaworyzowanych i mieszkańców gminy poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej we Wrzesinach Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7488136 2020-05-27
godz. 00:00
Lubuskie Dostawa kamery bispektralnej Przedmiotem zamówienia jest: 1. kamera bispektralna – 1 szt., 2. mocowanie kamery, 3. rejestra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492240 2020-06-05
godz. 11:30
Lubuskie Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej NN-0,4 kV wraz z lampami oświetlenia ulicznego w obrębie Parku Nauk Przyrodniczych w Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7184802 2020-12-12
godz. 10:00
Lubuskie Usługa zbiorowego żywienia uczniów szkół, przedszkola i żłobka w Gminie Czerwieńsk w roku 2020 Zamówienie zostało podzielone na c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470977 2020-05-25
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej nr 001274F na odcinku Sycowice-Nietkowice Gmina Czerwieńsk Numer referencyjny: GKM.ZP.271.2.2020 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494405 2020-06-22
godz. 00:00
Lubuskie Zakup, dostawa linii technologicznej do produkcji paneli ogrodzeniowych, krat i sit. W związku z realizacją w ramach Osi Prioryte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7461356 2020-05-25 Lubuskie Kategoria: Inne przesyłki Inne Hak zaczep do auta Adres nadania: Polska , Lubuskie, Drezdenko Adres dostawy: Niemcy , Nadrenia Pó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7461357 2020-05-25 Lubuskie Kategoria: Inne przesyłki Inne Hak zaczep do auta Adres nadania: Polska , Lubuskie, Drezdenko Adres dostawy: Polska , Opolskie, K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7464071 2020-05-26
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Zwierzęta Króliki 2szt. Adres nadania: Polska , Lubuskie, Drezdenko Adres dostawy: Polska , Zachodniopomorskie, Starga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474341 2020-05-26
godz. 12:00
Lubuskie Przebudowa pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku Numer referencyjny: RI.271.1.8.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481602 2020-05-26
godz. 00:00
Lubuskie Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim” Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484692 2020-06-07
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Zwierzęta Króliki 2szt. Adres nadania: Polska , Lubuskie, Drezdenko Adres dostawy: Polska , Zachodniopomorskie, Świdwi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487176 2020-06-03
godz. 12:00
Lubuskie DBO Małe boisko sportowe do piłki nożnej w Karwinie Numer referencyjny: RI.271.1.10.2020 DBO Małe boisko sportowe do piłki nożnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7490450 2020-05-26
godz. 00:00
Lubuskie Przeprowadzenie warsztatów przybliżających Model realizacji usług o określonym standardzie oraz Wdrożenie usprawnień organizacyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7493988 2020-05-29
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku Numer referencyjny: PCZSzp/PN/9/2020 D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494190 2020-06-03
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz systemu zamkniętego po pobierania krwi dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494167 2020-06-08
godz. 12:00
Lubuskie Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku Numer referencyjny: RI.271.1.11.2020 Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7433268 2020-05-31
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Pojazdy inne Przyczepy kempingowe Przyczepa Kempingowa bez praw rejestracji Adres nadania: Polska , Lubuskie, Gorzów W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7465150 2020-05-28
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 15000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7466376 2020-06-05
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę brygadom prace elewacyjne - Gorzów Wielkopolski Poszukuję brygad do elewacji wentylowanej. Inwestycje to budynki użytecznośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470511 2020-05-29
godz. 11:00
Lubuskie Prace serwisowe bieżącego utrzymania ruchu, konserwacyjno-remontowe, usuwanie usterek i awarii urządzeń kotłowni oraz systemów dod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470654 2020-05-29
godz. 12:00
Lubuskie „Sukcesywna dostawa materiałów branży laboratoryjne dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7470655 2020-05-29
godz. 12:00
Lubuskie „Sukcesywna dostawa materiałów branży elektrycznej dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7474072 2020-05-26
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie remontu w Lubsku Numer referencyjny: GOR.WOP.260.16.2020 1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na remoncie bu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7476039 2020-06-02
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Meble Sofa 2 osobowa + 2 fotele Adres nadania: Polska , Lubuskie, Gorzów Wielkopolski Adres dostawy: Polska , Podkarpa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7475715 2020-05-28
godz. 10:00
Lubuskie OD Gorzów; Modernizacja pola nr. 23 (Ośno) w stacji 110/15 kV GPZ Słubice oraz wykonanie przyłącza Elektrowni Fotowoltaicznej Star...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7475889 2020-05-27
godz. 12:00
Lubuskie „ Dostawa oleju transformatorowego dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim". Dostawa oleju...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7478846 2020-05-28
godz. 09:00
Lubuskie Remont i wzmocnienie kompleksu pałacowego - DĘBINKA Numer referencyjny: GOR.WOP.260.15.2020 Przedmiotem zamówienie są roboty budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7480087 2020-05-26
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług hydrogeologicznych dla PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)