Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7628874 2020-08-28
godz. 14:00
Lubuskie Przeprowadzenie grupowych spotkań ze specjalistami w zawodach medycznych (np. geriatrą, internistą, ortopedą, diabetologiem, psych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7632643 2020-08-18
godz. 09:00
Lubuskie Usługa przewozu uczniów do szkół podstawowych i dzieci do oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Bledzew na podsta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628621 2020-08-17
godz. 10:00
Lubuskie Realizacja zadania w zakresie zebrania, zabezpieczenia, załadunku, transport odpadów oraz utylizację lub unieszkodliwienie odpadów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7598424 2020-08-11
godz. 10:00
Lubuskie ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BRODY Numer referencyjny: SE.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618647 2020-08-14
godz. 12:00
Lubuskie „Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brody” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7623579 2020-08-13
godz. 10:00
Lubuskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Brody w terminie od 01.09.2020 do 31.12.2021 Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7628470 2020-08-13
godz. 00:00
Lubuskie 1. Przedmiot i zakres zadania: Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa monitoringu antydewastacyjnego” Szczegółowy opis pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7184802 2020-12-12
godz. 10:00
Lubuskie Usługa zbiorowego żywienia uczniów szkół, przedszkola i żłobka w Gminie Czerwieńsk w roku 2020 Zamówienie zostało podzielone na c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611248 2020-08-18
godz. 11:00
Lubuskie Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Czerwieńsk Numer referencyjny: GKM.ZP.271.4.2020 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625148 2020-08-11
godz. 12:00
Lubuskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE OPISÓW BADAŃ RTG W SYSTEMIE TELERADIOLOGII

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621187 2020-08-13
godz. 10:00
Lubuskie Dostawę wyrobów medycznych do podstawowych zabiegów inwazyjnych i intensywnej terapii dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616501 2020-08-13
godz. 10:00
Lubuskie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dąbie Numer referencyjny: SG.271.3.2020 1) Przedmiotem zamówienia jest zaproje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481630 2020-09-02
godz. 00:00
Lubuskie Opracowanie oraz wdrożenie opracowań celem poprawy skuteczności funkcjonowania EMS STUDIO ARKADIUSZ BŁAŻEJEWSKI Opracowanie konce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7578718 2020-08-31
godz. 00:00
Lubuskie Udzielenie zamówienia na lata 2020-2022 na: 1.Świadczenia zdrowotne realizowane z zakresu: medycyny rodzinnej: Wymagane kwalifikac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581814 2020-08-14
godz. 11:00
Lubuskie Zakup i dostawa 2 szt. specjalistycznych pojazdów dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581810 2020-08-12
godz. 11:00
Lubuskie „Zakup i dostawa 1 szt. specjalistycznego samochodu wspomagania dowodzenia (WD) typu furgon 4x4 w policyjnej wersji NIEoznakowanej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581809 2020-08-11
godz. 10:00
Lubuskie Zakup paliw silnikowych, płynu AdBlue oraz usługi mycia pojazdów służących do odbioru odpadów, w systemie bezgotówkowym Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581826 2020-08-13
godz. 11:00
Lubuskie „Zakup i dostawa 2 szt. specjalistycznych pojazdów osobowo-terenowych dla zespołu negocjatorów w policyjnej wersji NIEoznakowanej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581837 2020-08-11
godz. 11:00
Lubuskie Zakup i dostawa 1 szt. samochodu typu furgon 4x4 w policyjnej wersji NIEoznakowanej zintegrowanego mobilnego stanowiska operacyjne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7595755 2020-08-11
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa ogrodzenia żelbetowego zewnętrznego w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. Wymiana muru ze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7597478 2020-08-24
godz. 10:00
Lubuskie Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej (kontrakt VIII) w ramach zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie wód opad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7602562 2020-08-11
godz. 08:00
Lubuskie Wykonanie renowacji elewacji i docieplenia ścian frontowych budynków wielorodzinnych przy ul. Koniawskiej 7a-8 w Gorzowie Wlkp. wr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608057 2020-09-22
godz. 10:00
Lubuskie Budowa hali sportowo-widowiskowej w Gorzowie Wielkopolskim Numer referencyjny: SKP-2/PN/RB/2020 Przedmiotem zamówienia jest real...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7615893 2020-08-12
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa, montaż i uruchomienie angiografu cyfrowego Numer referencyjny: DZPU.2632.36.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616315 2020-08-17
godz. 09:00
Lubuskie Wykonanie placu zabaw oraz doposażenie wielopokoleniowej strefy rekreacji w Gorzowie Wielkopolskim w ramach procedury VIII edycji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618915 2020-08-17
godz. 11:00
Lubuskie Modernizacja budynku w zakresie ciepłej i zimnej wody zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 b w Gorzowie Wlkp. Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620846 2020-08-11
godz. 08:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w rejonie administrowanym przez A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621703 2020-08-11
godz. 10:00
Lubuskie Dostawę wraz z montażem zbiornika przepompowni ścieków do SUW Siedlice w Gorzowie Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7621698 2020-08-12
godz. 00:00
Lubuskie Budowa komory wodociągowej w rejonie ul. Zacisze w Gorzowie Wlkp..

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622345 2020-08-14
godz. 10:00
Lubuskie remont budynku i infrastruktury w budynku mieszkalnym przy ul. al. 11 Listopada 96 i 97 w Gorzowie Wielkopolskim.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)