Przetargi i zamówienia - Wschowa - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8482752 2021-10-25
godz. 13:00
Lubuskie ZPZO.13.2021 Szacowanie - Dostawa z montażem fabrycznie nowego ogrodzenia na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. PRZEDM...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458957 2021-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Nowego Szpitala we Wschowie Część 1: 1. Dostawa wózka reanimacyjnego z dodatkowym wyposażeniem – 1 szt.2. Zamówienie obejmuje instalację, montaż i uru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451938 2021-10-26
godz. 11:00
Lubuskie 01/10/2021 Remont klatki schodowej oraz renowacja drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Polnej 4 we Wsch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473188 2021-10-27
godz. 08:00
Lubuskie Dostawa paliw płynnych na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. 2021/2022 Część 1: Część 1 – „Sukcesywna dostawa oleju napędowego Ekodiesel ON do zbiornika Zamawiającego” - szacunko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452013 2021-10-27
godz. 11:00
Lubuskie 02/10/2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia terenu działek nr ewid. 1557/1, 1557/8 we Wschowie PRZED...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456126 2021-10-27
godz. 11:00
Lubuskie „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z przyczepą rolniczą typu wywrotka” Część 1: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wyku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471506 2021-10-27
godz. 12:00
Lubuskie Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim - II edycja Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471864 2021-10-27
godz. 12:30
Lubuskie Warsztaty wyjazdowe pn. Czas na zmiany dla Uczestników projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim-II edycja oraz ich ot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477906 2021-10-27
godz. 15:30
Lubuskie Remont budynku remizy i wagi w Tylewicach w gminie Wschowa PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474894 2021-10-28
godz. 11:30
Lubuskie Indywidualne wsparcie psychologiczne dla Uczestników projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim-II edycja współfinansow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474704 2021-10-28
godz. 23:59
Lubuskie Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim - II edycja Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466418 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie PROJEKT I BUDOWA DWÓCH JEDNOSTANOWISKOWYCH AUTOMATYCZNYCH TOALET PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA WSCHOWA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478371 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa samochodu specjalnego wraz ze sprzętem do zimowego utrzymania dróg do wsparcia systemu zarządzania i reagowania kryzysowego w Powiecie Wschowskim Szczegółowy zakres dostawy obejmuje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476447 2021-10-29
godz. 15:00
Lubuskie ROS.602.1.2021 „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wschowa na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029” wraz z prognozą oddzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472359 2021-11-02
godz. 12:00
Lubuskie 03/10/2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462618 2021-11-03
godz. 00:00
Lubuskie Interesują mnie bloczki samokopiujące, 3 kopie, numeracja - Wschowa Interesują mnie bloczki samokopiujące, 3 kopie, numeracja. Cze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8481475 2021-11-03
godz. 10:00
Lubuskie BS.84.10.1.2021 OBMIAR, PROJEKT, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI DO POMIESZCZEŃ DZIENNEGO DOMU SENIOR+ WE WSCHOWIE PRZEDMIOT PO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482938 2021-11-05
godz. 11:00
Lubuskie ZPZO.14.2021 Remont pomieszczeń biurowych w budynku A w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Roboty mal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8481633 2021-11-09
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1017F Stare Strącze-Lipinki w km 0+000 do 1+655 Zamówienie obejmuje realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na przebudowie drogi p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)