Przetargi i zamówienia - Żary - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8463737 2021-10-25 Lubuskie Dostawa i montaż mebli biurowych dla GDDKiA oddział w Zielonej Górze, Rejon Żary, Obwód Drogowy w Trzebielu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468453 2021-10-25 Lubuskie zakup: Krzesła ewakuacyjnego schodowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467542 2021-10-25
godz. 08:00
Lubuskie „Świadczenie usług dozoru i eksploatacji stacji transformatorowych SN wraz z rozdzielniami nN znajdującymi się w budynkach nr 16 i 39, na terenie terminali odpraw celnych w Olszynie” 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474892 2021-10-25
godz. 10:00
Lubuskie dostawa i montaż pergoli śmietnikowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475046 2021-10-25
godz. 10:00
Lubuskie dostawa i montaż pergoli śmietnikowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468860 2021-10-25
godz. 23:59
Lubuskie I. Przedmiotem zamówienia są „przebadanie na wytrzymałość na wibracje i wytrzymałość na udary” i dotyczą badania prototypów przeka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463085 2021-10-26
godz. 00:00
Lubuskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: zadanie nr 1 - udzielanie całodobowych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470750 2021-10-27
godz. 09:00
Lubuskie „Sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec” 1.1 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa nowego pojazdu specjalistycznego typu bramowiec, o następujących para...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471352 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie Zakup i dostawa tonerów, atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Część 1: Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8481716 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie remont wolnych lokali mieszkalnych w Żarach usytuowanych w budynkach przy ulicy: 1. Okrzei 114/4 2. Okrzei 116/9 3. Powstańców Wie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473209 2021-10-27
godz. 23:59
Lubuskie I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są „przebadanie na wytrzymałość na wibracje i wytrzymałość na udary” i dotyczą bad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479278 2021-10-28
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę wykonanie 1500m2 elewacji - Żary Witam, Zlecę wykonanie 1500m2 elewacji. 000m2 wełna 20cm, siatka, dwa razy klej, elastyczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8480980 2021-10-29
godz. 08:00
Lubuskie Dostawa energii elektrycznej do obiektów położonych na byłym DPG w Olszynie i Byłych TTOC w Olszynie, nieruchomości stanowiących własność Powiatu Żarskieg Przedmiotem zamówienia jest dostaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8424213 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa rękawic medycznych Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-13/UE/2021 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawic medycznych dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454402 2021-10-29
godz. 11:00
Lubuskie "Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MOSRiW w Żarach w 2022 roku" Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów zarządzanych przez MOSRiW w Żar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8481425 2021-11-02
godz. 00:00
Lubuskie Konserwacja magazynu soli w obiekcie administrowanym przez GDDKiA Oddział Zielona Góra Rejon w Żarach, Obwód Drogowy w Trzebielu, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432785 2021-11-02
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa owoców i warzyw do 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-26...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470465 2021-11-03
godz. 00:00
Lubuskie Roboty budowlane polegające na bezwykopowym remoncie kolektora kanalizacji sanitarnej położonego w ul. Zawiszy Czarnego-znak spraw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427178 2021-11-03
godz. 08:00
Lubuskie Rozbudowa i modernizacja instalacji komunalnej o segment do recyklingu tworzyw sztucznych. Numer referencyjny: AS.ZZO.271.8.2021 Zamówienie polega na: Modernizacji linii w dwóch etapach oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477290 2021-11-05
godz. 10:00
Lubuskie Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Żary Część 1: Część 1- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olbrachtów dz. Nr 442. Zakres prac obejmuje m.in.:- ułożenie linii kablowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482081 2021-11-08
godz. 08:00
Lubuskie Budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Żary Część 1: Część 1- Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mirostowice Górne dz. Nr 90, 374/3. Zakres prac obejmuje m.in.:Odcinek przebudowywan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478103 2021-11-12
godz. 11:00
Lubuskie "Kompleksowa obsługa ratownicza na obiektach MOSRiW w Żarach w 2022 roku" 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:Kompleksowa obsługa ratownicza na obiektach zarządzanych przez Miejski O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465167 2021-11-22
godz. 11:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu Gminy Żary oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)