Przetargi i zamówienia - Zielona Góra - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8460859 2021-10-20 Lubuskie Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku znajdującego się w Łagowie ul. Chopina 18.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8396621 2021-10-20
godz. 09:00
Lubuskie Opracowanie nowej generacji stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o podwyższonej sprawności energetycznej. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8396925 2021-10-20
godz. 09:00
Lubuskie Opracowanie nowej generacji stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o podwyższonej sprawności energetycznej. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402532 2021-10-20
godz. 09:00
Lubuskie Opracowanie nowej generacji stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o podwyższonej sprawności energetycznej. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402832 2021-10-20
godz. 09:00
Lubuskie Opracowanie nowej generacji stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o podwyższonej sprawności energetycznej. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444911 2021-10-20
godz. 09:00
Lubuskie „Przeprowadzenie specjalistycznego kursu dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie - programowanie ” 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie specjal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444847 2021-10-20
godz. 09:00
Lubuskie Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie - tworzenie aplikacji internetowych. 1. Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie szk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448188 2021-10-20
godz. 09:00
Lubuskie 1.Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie kursu dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – programowanie obrabiarek CNC”2. Szczegółowy opis przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448536 2021-10-20
godz. 09:00
Lubuskie Przeprowadzenie kursu dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie –język niemiecki dla księgowych” 1.Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie kursu dla ucznió...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436344 2021-10-20
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi woj. nr 287 na odc. Kosierz – Bobrowice Przedmiotem zamówienia są: - podbudowy- nawierzchnie- roboty wykończeniowe- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu- elem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442406 2021-10-20
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa mebli fabrycznie nowych wraz z montażem do siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze Numer referencyjny: DZP-OZ.2610.345.2021 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455017 2021-10-20
godz. 10:00
Lubuskie Rozkrecamy społeczny biznes! Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na Organizację i przeprowadzenie cyklu 3 jednodniowych s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454922 2021-10-20
godz. 10:00
Lubuskie ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ NA TERENIE MIASTA ZIELONEJ GÓRY, Z PODZIAŁEM CZĘŚCI Część 1: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej na terenie Miasta Zi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427929 2021-10-20
godz. 10:30
Lubuskie Montaż systemów alarmowania ludności o zagrożeniu dla obiektów: KRNiGZ Lubiatów, KRNiGZ Dębno, KRNiGZ Zielin, KRNiGZ Karlino/PMG Daszewo, PMG Bonikowo, PMG Wierzchowice – dokumentacja projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436456 2021-10-20
godz. 10:30
Lubuskie Budowa chodnika w m. Borowiec w ciągu drogi woj. nr 325 Przedmiotem zamówienia są: - chodnik,- zjazdy,- inne.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455779 2021-10-20
godz. 11:00
Lubuskie „Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w 2021 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460612 2021-10-20
godz. 11:00
Lubuskie remont zejścia do magazynu w stołówce w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wiechlicach. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460189 2021-10-20
godz. 12:00
Lubuskie Zapytanie cenowe dotyczące -„Cyklicznego odbioru i profesjonalnego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii B, BC, BE, ope...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457950 2021-10-20
godz. 23:59
Lubuskie TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.10.2021 r. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471897 2021-10-21
godz. 00:00
Lubuskie Modernizacja wentylacji w kuchni w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wiechlicach przy ul. Jesionowej 3.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471898 2021-10-21
godz. 00:00
Lubuskie przebudowa instalacji elektrycznej zgodnie z warunkami technicznymi w CEiPM w Gorzowie Wielkopolskim przy Al. 11 Listopada 91.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441946 2021-10-21
godz. 00:30
Lubuskie Zakup wsparcia technicznego NetApp. Zakup wsparcia technicznego dla macierzy NetApp. Obejmuje dostęp do oprogramowania, wymianę modułów/dysków macierzy w przypadku awarii, rozwiązywanie pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442175 2021-10-21
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. W. Sikorskiego 67 w Zielonej Górze”, w zakresie:a) konstrukcji dachu,b) konstrukcji schodów wew...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459153 2021-10-21
godz. 11:30
Lubuskie „Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 2+1 oraz samochodu typu bus 8+1 na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Oddziale w Zielonej Górze”. Część 1: Zakup samochodu osobowo-ciężarowego 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402833 2021-10-22
godz. 09:00
Lubuskie Opracowanie nowej generacji stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o podwyższonej sprawności energetycznej. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8402999 2021-10-22
godz. 09:00
Lubuskie Opracowanie nowej generacji stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o podwyższonej sprawności energetycznej. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460524 2021-10-22
godz. 09:00
Lubuskie Usługi kateringowe II w ramach Programu Współpracy INTERREG VA. Przedmiotem zamówienia są usługi kateringowe. RA-ZP.2611.77.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444214 2021-10-22
godz. 09:00
Lubuskie 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Opracowanie Strategicznej mapy hałasu miasta Zielona Góra.2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie strategicznej mapy hałasu miasta Zielona ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445148 2021-10-22
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa systemu monitoringu diagnostyczno-rehabilitacyjnego pacjenta na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.”2. Szczegółowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442961 2021-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Konserwacja obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze - Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie 1) Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)