Przetargi i zamówienia - Zielona Góra - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6540341 2019-02-18
godz. 00:00
Lubuskie Ofertę na usługę w zakresie usług budowy stoiska na Targach Hohe Jagd & F ischerei Salzburg Austria 1. Dotyczy: Targi Hohe Jagd &...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6579133 2019-02-18
godz. 00:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji oprogramowania dla programistów Zamówienie dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-0162/17...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6579134 2019-02-18
godz. 00:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji oprogramowania do pracy zespołowej Zamówienie dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-0162...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6579140 2019-02-18
godz. 00:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zakupu licencji oprogramowania do implementacji aplikacji w języku C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6579146 2019-02-18
godz. 00:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji oprogramowania do implementacji aplikacji w języku Java Zamówienie dotyczy projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6579154 2019-02-18
godz. 00:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji oprogramowania do projektowania 2D/3D Zamówienie dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6579158 2019-02-18
godz. 00:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji oprogramowania do wsparcia tworzenia oprogramowania - zarządzanie zadaniami Zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6576883 2019-02-18
godz. 08:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej - skablowanie linii napowietrznej SN w m. Zawada przy ul. Zielonogórska, Winna, A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6575095 2019-02-18
godz. 10:00
Lubuskie opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej w celu przyłączenia budynku biurowego w m. Świdnica, ul. Obwodowa 1, dz. nr 638/7

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6575853 2019-02-18
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej - skablowanie linii napowietrznej SN w m. Zielona Góra-Zawada przy ul. Zielonogór...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6526324 2019-02-18
godz. 11:00
Lubuskie Rozbiórka i budowa sieci cieplnej osiedlowej 2xDN50/125 - 2xDN200/315 wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w obrębie ulic M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6576884 2019-02-18
godz. 11:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej stacji bazowej w m. Kaczenice gm. No...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6563116 2019-02-18
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa wyposażenia na potrzeby poprawy jakości edukacyjnej przedszkola w MP 24 Zielonej Górze Numer referencyjny: 02/2019 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6566824 2019-02-18
godz. 13:00
Lubuskie Bezgotówkowe tankowanie oleju napędowego „standardowego” do autobusów komunikacji miejskiej Numer referencyjny: ZP 03/2019 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6573117 2019-02-18
godz. 14:35
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych (również w stanach nadzwyczajnych) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6516738 2019-02-18
godz. 15:00
Lubuskie Budowa instalacji ciepłej wody i modernizację instalacji gazowej obejmującej likwidację gazowych podgrzewaczy wody w budynku Wspól...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6516736 2019-02-18
godz. 15:00
Lubuskie Budowa instalacji ciepłej wody i modernizację instalacji gazowej obejmującej likwidację gazowych podgrzewaczy wody w budynku Wspól...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6585678 2019-02-18
godz. 16:22
Lubuskie Usługa transportu i zagospodarowanie odpadów PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6580229 2019-02-19
godz. 00:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności dotyczące zakupu licencji oprogramowania do projektowania elektryki Zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6580970 2019-02-19
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/1.1/022019 na budowę stanowiska pomiarowego do wyznaczenia charakterystyki i badania czujników Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6562567 2019-02-19
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 75 Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6567760 2019-02-19
godz. 10:00
Lubuskie NL/PGNG/19/1766/OZ/TRU Dostawa wkładów filtracyjnych Boll and Kirch dla Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6577763 2019-02-19
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin do magazynu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubusliej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6585319 2019-02-19
godz. 12:00
Lubuskie Usługa czyszczenia/prania tapicerki meblowej II.Przedmiot zamówienia Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zaprasza do złożenia ofer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6576895 2019-02-19
godz. 14:00
Lubuskie NL/PGNG/19/1781/OZ/TRE Dostawa pompy SEIM 25 1 76124, PCX083B-COM109/10 wg API676 II Edition.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6558448 2019-02-20
godz. 00:00
Lubuskie Zlecę wykonanie daszka na altankę - Zielona Góra Zlecę wykonanie daszka na altankę z poliwęglanu. Proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6573790 2019-02-20
godz. 08:30
Lubuskie „Dostawa ambulansu medycznego typu C wraz z zabudową oraz sprzętu i wyposażenia medycznego dla ambulansu” Numer referencyjny: ZP/0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6580136 2019-02-20
godz. 10:00
Lubuskie Konserwacja oraz naprawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg będącego w posiadaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6575122 2019-02-20
godz. 11:00
Lubuskie Usługa opracowania aktualizacji i wzorcowej dokumentacji techniczno-technologicznej dla składników umundurowania funkcjonariuszy S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6581385 2019-02-20
godz. 11:00
Lubuskie „Kompleksowa zabudowa stoiska wystawienniczego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, demontażu stoiska or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)