Przetargi i zamówienia - Ośno Lubuskie - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8555459 2021-12-03
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2022 roku.2. Zakres usług obejmuje utrzymanie czystości i porząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8565713 2021-12-06
godz. 11:00
Lubuskie Rozbiórka budynku gospodarczego przy ulicy Krótkiej 3 w Ośnie Lubuskim, na działkach nr ewid. dz. 456/4 oraz 1015, obręb 229 m. Oś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8568154 2021-12-09
godz. 10:00
Lubuskie „Dowozy uczniów z terenu Gminy Ośno Lubuskie do szkół i przedszkola w 2022 roku na podstawie ulgowych biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki” Przedmiotem zamówienia są dowozy uczni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8576638 2021-12-13
godz. 10:00
Lubuskie „Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim i Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim na lata 2022 - 2023...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8570336 2021-12-16
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku kina przy ul. Strażniczej w Ośnie Lubuskim na cele mieszkaniowe”.2. Zadanie obejmuje przebudowę budynku k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)