Przetargi i zamówienia - Nowa Sól - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7745094 2020-10-19
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7694713 2020-10-20
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy leków oraz leków programowych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7745312 2020-10-20
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym oraz dostawa, instalacja i konfiguracja kserokopiarek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7741872 2020-10-20
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy preparatów myjących i dezynfekcyjnych oraz urządzeń dozujących i pomocniczych na potrzeby WS SP ZOZ Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7745396 2020-10-20
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Numer referencyjny: MOSIR.ZP.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754951 2020-10-21
godz. 14:30
Lubuskie Przegląd i usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych z obiektów będących w użytkowaniu Rejonu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745410 2020-10-23
godz. 10:00
Lubuskie Usługa dozorowania i ochrony fizycznej nieruchomości i mienia Zamawiającego w budynku przy ul. Konstruktorów 2 w Nowej Soli wraz z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7751054 2020-10-23
godz. 10:00
Lubuskie „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750884 2020-10-23
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy strzygarek chirurgicznych i ostrzy jednorazowego użytku na potrzeby WS SP ZOZ Numer referencyjny: DZP-280-54/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753880 2020-10-23
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Działu Noworodków i Wcześniaków Wielospecjalistycznego Szpitala ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748677 2020-10-23
godz. 12:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego, suchego, wysokoreaktywnego dla potrzeb Centralnej Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752946 2020-10-23
godz. 14:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w niżej określonych zakresach: Zadanie 1 Udzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754851 2020-10-23
godz. 14:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń medycznych w razie nagłego zagrożenia zdrowotnego, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754853 2020-10-23
godz. 14:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń medycznych w razie nagłego zagrożenia zdrowotnego, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759618 2020-10-26
godz. 10:00
Lubuskie „Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i gospodarczych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748681 2020-10-26
godz. 12:00
Lubuskie odbiór, wywóz i zagospodarowanie skratek o kodzie 19 08 01 dla potrzeb Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748679 2020-10-26
godz. 12:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu dla potrzeb Centralnej Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Zakładu Gospodarki Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7725432 2020-11-02
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy urządzeń i systemów dedykowanych do terapii leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków wraz z dzierżawą angio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7730881 2020-11-04
godz. 10:00
Lubuskie „Sukcesywna dostawa miału węglowego rodzaju M II dla potrzeb kotłowni Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7733771 2020-11-05
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy stymulatorów serca jednojamowych, dwułamowych implantowanych rejestratorów EKG arytmii na potrzeby Zakładu Hemo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748674 2020-11-06
godz. 12:00
Lubuskie świadczenie sukcesywnych dostaw materiałów biurowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowej Soli.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747569 2020-11-12
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa sprzętu do angiografii, angioplastyki naczyń obwodowych, stenografów i udarów mózgu na potrzeby Wielospecjalist...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747502 2020-11-13
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy odczynników diagnostycznych na potrzeby Szpitalnego Laboratorium bakteriologiczno-serologicznego WS SP ZOZ w No...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)