Przetargi i zamówienia - Krosno Odrzańskie - woj. organizatora: lubuskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6585856 2019-02-22
godz. 10:00
Lubuskie Wynajem sprzętu i środków transportowych w roku 2019 Numer referencyjny: ZDPIII.272.2.2019 1. Przedmiotem zamówienia jest świadcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6588796 2019-02-25
godz. 10:00
Lubuskie "Zakup 3 sztuk pojazdów typu mikrobus z napędem 4x4" Numer referencyjny: 03/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech (3) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6588456 2019-02-25
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6588458 2019-02-25
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6580681 2019-02-27
godz. 11:30
Lubuskie Prace remontowe niezbędne do przywrócenia stanu istniejącego przed zalaniem w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Siedzib...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6595461 2019-02-27
godz. 12:00
Lubuskie 7/ZO/2019 DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6593250 2019-02-28
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno - asfaltow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6571334 2019-02-28
godz. 12:30
Lubuskie 22/2019 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH I DZIERŻAWA BUTLI

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6576989 2019-03-01
godz. 10:00
Lubuskie Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1159F na odcinku od miejscowości Rybaki do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6597921 2019-03-04
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6601286 2019-03-14
godz. 12:00
Lubuskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE - OGÓLNOBUDOWLANE, REMONT OGRODZENIA PANELOWEGO W JW 1517 CZERWIEŃSK....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)