Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - materiały dydaktyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8555766 2021-12-03
godz. 09:00
Lubuskie Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości – krzesła, taborety, wyp. krawieckie, wyp. BHP, plansze edukacyjne i tabl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556137 2021-12-03
godz. 09:00
Lubuskie Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie w ramach programu Laboratoria Przyszłości – wyposażenie i sprzęt warsztatowy. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8556803 2021-12-03
godz. 15:00
Lubuskie Projekt „Klub Dziecięcy w Gminie Stare Kurowo” Dostawa i montaż wyposażenia do Klubu Dziecięcego w Starym Kurowie w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8546749 2021-12-03
godz. 23:59
Lubuskie Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej Zamówienie obejmuje wykonanie koncepcji gry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8558766 2021-12-06
godz. 10:00
Lubuskie Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 8 w Nowej Soli w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu i wyposażenia edukacyjnego d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560848 2021-12-06
godz. 23:59
Lubuskie "Klub dziecięcy Baja Land" Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego wyposażenia edukacyjnego i zabawek niezbędnych do organiz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567117 2021-12-07
godz. 14:00
Lubuskie wyposażenie PSP 4 w Żaganiu w pomoce dydaktyczne w ramach projektu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8554458 2021-12-08
godz. 07:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – elementy elektropneumatyczne i sterowania”2. Przedmiot zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555758 2021-12-08
godz. 07:00
Lubuskie „Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie – elementy hydrauliczne i elektrohydrauliczne” Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pomocy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8567472 2021-12-08
godz. 13:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia w części I postępowania pn „Dostawa sprzętu i urządzeń - doposażenie pracowni technik weterynarii w sprzęt ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8570043 2021-12-09
godz. 10:00
Lubuskie Doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowej Soli w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Część 1: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego następującego sprzętu i wyposa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8570399 2021-12-09
godz. 10:00
Lubuskie Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia do żłobka w Dobiegniewie. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, transport, rozładunek, dostawa, montaż i rozmieszczenie wyposażenia do nowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)