Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - place zabaw - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6558159 2019-02-21 Lubuskie Kategoria: Samochody Samochód osobowy z PL 69-100 Słubice ----> PL 02-765 Warszawa Adres nadania: Słubice , Polska Adres dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6573192 2019-02-21
godz. 08:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych Numer referencyjny: RA-Z-02/2019 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6566228 2019-02-21
godz. 09:00
Lubuskie Cykliczne dostawy zestawów operacyjnych jednorazowego użytku dla Lubuskiego Centrum Ortopedii Sp. z o. o. w Świebodzinie Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6565863 2019-02-21
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa ul. Piłsudskiego od Al. Ks. Andrzejewskiego do ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. Numer referencyjny: WAD-VI.271.15.2019.AJ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6566270 2019-02-21
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie opinii/ekspertyzy biegłego w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej naruszenia stos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6567924 2019-02-21
godz. 10:00
Lubuskie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Smardzewo Numer referencyjny: RB.III.271.3.2019 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6568822 2019-02-21
godz. 10:00
Lubuskie Remont mostu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 174 w km 0+213 w m. Drezdenko Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-11/2019 P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6570967 2019-02-21
godz. 10:00
Lubuskie Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel 3) Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6568485 2019-02-21
godz. 10:00
Lubuskie Budowa miejsc rekreacyjnych na terenie gminy Lubrza Numer referencyjny: ZP.271.1.2019 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa wiat r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6581385 2019-02-21
godz. 11:00
Lubuskie „Kompleksowa zabudowa stoiska wystawienniczego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, demontażu stoiska or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6583797 2019-02-21
godz. 11:30
Lubuskie Obsługa garnizonowej myjni pojazdów wojskowych w miejscowości Wędrzyn Numer referencyjny: 7/2019/INFRA 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6568831 2019-02-21
godz. 12:00
Lubuskie Budowa infrastruktury turystycznej następujących obiektów: (1) placu turystyczno-rekreacyjnego „Wilczek” i (2) ścieżki dydaktyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6585344 2019-02-21
godz. 12:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robot wraz z kosztorysami i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6581445 2019-02-21
godz. 13:00
Lubuskie 5-LETNI PRZEGLĄD BUDOWLANY PLACÓW ZABAW I BOISK SPORTOWYCH PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 przegląd budowlany - 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6590331 2019-02-21
godz. 13:31
Lubuskie Mobilny zestaw do spawania tlen-acetylen BCE-zestaw PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 MOBILNY ZESTAW DO SPAWANIA TLEN-ACETYLEN GCE Zestaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6582532 2019-02-21
godz. 14:30
Lubuskie Usługi hotelarskie i restauracyjne wraz z salą szkoleniową na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partner...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6560884 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Meble Toaletka w okolice Wrocławia Adres nadania: Witnica , 74-503, Polska Adres dostawy: Śliwice , 55-093, Polska Dys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6561032 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Meble 3x szafki lazienkowe, 1 umywalka Adres nadania: Sława , 67-410, Polska Adres dostawy: Londyn , Wielka Brytania D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6569248 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Karnin ul. Nad Rozlewiskiem Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6571905 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie „Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 5260 przy ul. Sikorskiego 82-84 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitaliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6571873 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie „Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 5246 przy ul Sikorskiego 41 wraz z rewitalizacja terenu podwórza w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6571886 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie „Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 5062 przy ul. Sikorskiego 43 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6571892 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 5265 przy ul. Sikorskiego 88 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacją ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6571832 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie Wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 5025 przy ul. Słonecznej 57 Gorzowie Wlkp. w zakresie wymiany drzwi do piwnicy o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6576908 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie Wykonanie inwentaryzacji budowlanej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu adaptacji zabytkowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6584187 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6585240 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie Pełnienie funkcji koordynatora projektu zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym Cel zamówienia zgodnie z załączonym zapytaniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6587098 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie Usługa transportu dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, uczestniczących w zajęciach w ramach p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6588241 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie Dostawa mebli gotowych wraz z wykonaniem mebli na wymiar

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6590697 2019-02-22
godz. 00:00
Lubuskie Kategoria: Samochody mercedes MB100 Adres nadania: Gozdnica , 68-130, Polska Adres dostawy: Frontenex , 73460, Francja Dystans: 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)