Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - usługi serwisowe, przeglądy, holowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7924913 2021-01-25
godz. 08:00
Lubuskie Dostawa: Tuleja do dalszej obróbki fi 252mm/178mm CuSn12 brąz - długość 150mm PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Tuleja do dalszej obróbki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924916 2021-01-25
godz. 08:00
Lubuskie Zakup: Tarcza diamentowa żywiczna D126-75B-5-18 D126 K75 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Tarcza diamentowa żywiczna D126-75B-5-18 D126 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924404 2021-01-25
godz. 08:40
Lubuskie sprzedaż Sprzedaż opraw ulicznych sodowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sprzedaż używanych opraw ulicznych sodowych Sprzedaż używany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879845 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1064F w km 0+000 do 11+440 wraz z budową 4 obiektów mostowych Część I – projekt i przebudowa drogi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889075 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889072 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889071 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889070 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889069 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7889068 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17 pn. Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych technologii w tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898661 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Budowa Trasy Siedmiu Wzgórz Numer referencyjny: BZP.271.91.2020.MA Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903857 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie Budowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia przy ul. Cysterskiej i Przebudowa ul. Akacjowej Numer referencyjny: BZP.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927824 2021-01-25
godz. 09:00
Lubuskie 29/2021 Wyposażenie dla spawacza PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Faruch ochronny spawalniczy skórzany Weldas 44-7142 Fartuch na szelkac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927964 2021-01-25
godz. 09:22
Lubuskie Zakup akumulatorów samochodowych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Akumulator samochodowy Akumulator do samochodu ciężarowego o parametr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904451 2021-01-25
godz. 09:50
Lubuskie Budowa, przebudowa, remont dróg na terenie gminy Deszczno. Numer referencyjny: INW.271.1.11.2020 Budowa, przebudowa, remont dróg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879879 2021-01-25
godz. 10:00
Lubuskie 4 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznego (z żurawiem) Numer referencyjny: WT.2370.14.2020 Wartość bez VAT: 8 130 081.30...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888137 2021-01-25
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa różnych artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu Poznańskiego (ZK w Krzywańcu, AŚ w Zi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7894956 2021-01-25
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa zwieraczy hydraulicznych do leczenia wysiłkowego NIEtrzymania moczu Numer referencyjny: DZPU.2632.63.2020 Zamawiający plan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7897033 2021-01-25
godz. 10:00
Lubuskie "Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej wraz z przyłączami w rejonie ulic Rozwadowskiego, Paderewskiego i Hallera w mieście Siec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895367 2021-01-25
godz. 10:00
Lubuskie Obsługa serwisowa systemów FESTO w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział nr 1 w Krakowie Przedmiotem zamówienia jest objęcie nadzorem s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7921869 2021-01-25
godz. 10:00
Lubuskie Wykonywanie analiz laboratoryjnych sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 roku, na które składa się dojazd i pobierani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913425 2021-01-25
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych położonych na terenie miasta Nowej Soli. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7926163 2021-01-25
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie i sukcesywna dostawa elementów oznakowania pionowego w roku 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912627 2021-01-25
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjno – tłocznej na działkach nr 140/2, 139/7 obręb 0005 Łagów Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932498 2021-01-25
godz. 10:00
Lubuskie 28/2021 Dostawa i uzupełnianie czynnika do klimatyzacji -( gaz do klimatyzacji ) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa i uzupełnianie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888130 2021-01-25
godz. 11:00
Lubuskie „Zakup i dostawa pojazdów samochodowych dla KWP w Gorzowie Wlkp.” Numer referencyjny: ZP-26/2020 Część 1 pn. „Zakup i dostawa 1 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891700 2021-01-25
godz. 11:00
Lubuskie Wykonanie czynności z zakresu utrzymania naprawczego wg czwartego poziomu utrzymania (PU4), w elektrycznym zespole trakcyjnym typu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924519 2021-01-25
godz. 11:00
Lubuskie Świadczenie usługi utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych budynku, w jednostce i instytucji wojskowej zlokalizowanej na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7925576 2021-01-25
godz. 11:00
Lubuskie Usługa zewnętrznego mycia karoserii w zakresie podstawowym pojazdów będących na zaopatrzeniu 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7895792 2021-01-25
godz. 12:00
Lubuskie Poprawa konkurencyjności KOMA sp. z o. o. poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów w efekcie wdrożenia wyników prac B+R Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)