Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - wywóz śmieci, utylizacja, składowiska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8424266 2021-10-27
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów NIEruchomości zamieszkałych oraz gminnych budynków i obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczaniec Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449282 2021-10-28
godz. 08:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy NIEgosławice. Numer referencyjny: SEK.271.1.2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pn.: Odbiór, transport...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8427291 2021-10-28
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów NIEruchomości zamieszkałych i NIEktórych NIEzamieszkałych oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458230 2021-10-28
godz. 10:00
Lubuskie ZP/40/2021/S Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 15000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468666 2021-10-28
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych wraz z podstawieniem pojemników na terenach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie prac polegaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469368 2021-10-29
godz. 09:00
Lubuskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych – II postępowanie 1. Przedmiotem zamówienia, zgodnie z formularzem cenowym – załącznik nr 1a, jest św...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469835 2021-10-29
godz. 10:00
Lubuskie „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Tuplice w terminie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.” 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zago...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478138 2021-10-29
godz. 11:00
Lubuskie Przedmiotem zamówienia jest wywóz stałych nieczystości komunalnych z terenu administrowanego przez zamawiającego wraz z dzierżawą pojemników ZP.2210.18.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432644 2021-10-31
godz. 11:20
Lubuskie ZPiOŚ.271.8.2021.MŁas „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jasień” P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435940 2021-11-02
godz. 12:00
Lubuskie Odbiór, transport, unieszkodliwienie lub odzysk odpadów z Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zielonej Górze Numer referencyjny: DZ.260.03.2022 Odbiór, transport, unieszkodliwienie l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432932 2021-11-03
godz. 11:00
Lubuskie ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ 44 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Wywóz segregowanych odpadów komunalnych tra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452420 2021-11-08
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruch. zamieszkałych, NIEruch. gdzie znajduje się domek letniskowy i wykorzystywanych na cele rekr.-wypoczy.,z PSZOK na terenie G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452425 2021-11-12
godz. 11:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych z terenu Gminy Czerwieńsk Numer referencyjny: GGRIOS.ZP.271.1.2021 Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482208 2021-11-12
godz. 12:00
Lubuskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych na terenie gminy Iłowa w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r Numer referencyjny: IZP-I.271.14.2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472120 2021-11-19
godz. 11:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych Numer referencyjny: RI.271.1.24.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465167 2021-11-22
godz. 11:00
Lubuskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu Gminy Żary oraz utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482307 2021-11-24
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tuplice Numer referencyjny: GKPII.271.1.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482284 2021-11-25
godz. 09:00
Lubuskie Likwidacja magazynu odpadów NIEbezpiecznych w Przylepie. Numer referencyjny: DO-ZP.271.74.2021 Przedmiot zamówienia jest likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie odpadów, w tym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)