Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - samochody osobowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7656352 2020-10-14
godz. 10:00
Lubuskie Zakup pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7753968 2020-10-23
godz. 08:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych dekarskich w zasobach gminnych ZGM w Gorzowie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758473 2020-10-23
godz. 08:00
Lubuskie 0801-ILN.213.30.2020 Remont toalety w budynku Urzędu Skarbowego w Drezdenku przy ul. Pierwszej Brygady 21 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764178 2020-10-23
godz. 08:45
Lubuskie WT.2352.83.2020.JM Druk i dostawa podręczników oraz kart ćwiczeń dla dzieci PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Podręcznik dla nauczyciela ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749152 2020-10-23
godz. 09:00
Lubuskie CVS/2020/10/00073 Remont i modernizacja transportera zgrzebłowego produkcji Sklostroj na hali nr.2 1. Remont transportera zgrzebł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748076 2020-10-23
godz. 09:00
Lubuskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii lub przesyłu energii dla potrzeb Oddziału Ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7763992 2020-10-23
godz. 09:00
Lubuskie 691/2020 wymiana drzwi w magazynie mundurowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764616 2020-10-23
godz. 09:06
Lubuskie Wykonanie i dostawę kalendarzy biurkowych, planszowych B1, kalendarzy trójdzielnych ściennych oraz książkowych. PRZEDMIOT POSTĘPO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7697531 2020-10-23
godz. 09:30
Lubuskie Usługa wsparcia oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją kontraktów „Budowa autostrady A18 Olszyna–Golnice (przebudowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7740638 2020-10-23
godz. 10:00
Lubuskie „Wykonanie usługi przeglądu bocznicy kolejowej dla PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim” . ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755979 2020-10-23
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów w roku 2021 Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755010 2020-10-23
godz. 10:00
Lubuskie Usługi przygotowania do przeprowadzenia badań dozorowych, okresowych i pośrednich autocystern i cystern-naczep samochodowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762224 2020-10-23
godz. 10:00
Lubuskie 329/2020 Praska do wieszaków trakcyjnych model P82 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Praska do wieszaków trakcyjnych model P82 Praska do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7765177 2020-10-23
godz. 10:00
Lubuskie Zakup: kołnierzy, kolana hamburskiego i rury PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kolano hamburskie 610x6,3 AISI 321/1.4541 Kolano hamburski...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731461 2020-10-23
godz. 10:30
Lubuskie Ochrona Obszaru Natura 2000 - Gmina Bytom Odrzański - Budowa wiat" Numer referencyjny: ZP.271.7.2020 Przedmiotem zamówienia jest:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7734380 2020-10-23
godz. 11:00
Lubuskie Technologiczna zmiana stacji ujęcia wody na stację uzdatniania wody w Połupinie Numer referencyjny: SG.271.4.2020 1) Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754033 2020-10-23
godz. 11:00
Lubuskie „Zakup i sukcesywna dostawa, nieużywanych opon, do pojazdów silnikowych i sprzętu Inneko Sp. z o.o., w Gorzowie Wlkp. wraz z usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760989 2020-10-23
godz. 11:00
Lubuskie Budowa chodnika w m. Czarnowo (2)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761573 2020-10-23
godz. 11:00
Lubuskie Zakup samochodu ciężarowego typu wywrotka na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim dla transportu materiałów oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769140 2020-10-23
godz. 11:42
Lubuskie środki COVID-19 Środki ochrony bezpośredniej przeciw zakażeniu COVID-19 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 maseczki jenorazowe chirurgiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748677 2020-10-23
godz. 12:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy wapna palonego mielonego, suchego, wysokoreaktywnego dla potrzeb Centralnej Oczyszczalni Ścieków Miejskiego Zak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754116 2020-10-23
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa płynów i osprzętu do terapii nerkozastepczych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku Numer referencyjny: P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7759183 2020-10-23
godz. 12:00
Lubuskie 0801-ILL.261.6.2020.2 Dostawa 1 szt. niszczarki cyfrowych nośników danych - HSM StoreEX HDS 150. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Niszcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7761794 2020-10-23
godz. 12:00
Lubuskie 386P-2020 Szkolenia pracowników z obsługi urządzeń wulkanizacyjnych dla 20 osób

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749670 2020-10-23
godz. 14:00
Lubuskie dostawa paliwa płynnego - benzyna bezołowiowa 95 w roku 2021 w szacowanej ilości 200 litrów, poprzez sukcesywne tankowanie samocho...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7752946 2020-10-23
godz. 14:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli w niżej określonych zakresach: Zadanie 1 Udzi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754853 2020-10-23
godz. 14:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń medycznych w razie nagłego zagrożenia zdrowotnego, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769139 2020-10-23
godz. 14:00
Lubuskie Klucz Klucz konduktorski potrójny typ C PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Klucz konduktorski potrójny w konfiguracji: kwadrat wewnętrzny ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7747756 2020-10-23
godz. 16:00
Lubuskie CVS/2020/10/00072 - Remont przenośnika kubełkowego transportu zestawu na hali nr 2 1. Remont przenośnika kubełkowego 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708397 2020-10-23
godz. 23:59
Lubuskie Wzrost pozycji rynkowej i innowacyjności Spółki PRO METAL FORM poprzez wdrożenie autorskiej technologii wzmocnienia konstrukcji po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)