Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - sprzęt medyczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7656352 2020-10-14
godz. 10:00
Lubuskie Zakup pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769842 2020-10-29
godz. 09:00
Lubuskie 898/2020/508 Usługa regeneracji części i podzespołów do autobusów typu MAN i Solaris PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa regeneracji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770688 2020-10-29
godz. 11:30
Lubuskie Awaryjny zakup elementów grzałki gazu 430E030

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770689 2020-10-29
godz. 11:30
Lubuskie Dostawa elementów systemu sterowania producenta SIEMENS na potrzeby PGNiG SA O/ZG

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7774157 2020-10-30 Lubuskie Zlecę pełnieniu nadzoru inwestorskiego - Ośno Lubuskie Zlecę pełnieniu nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym - termomode...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770988 2020-10-30
godz. 08:00
Lubuskie Odbiór i zagospodarowanie w 2021 roku stałych odpadów komunalnych z terenu gm. Trzebiechów Numer referencyjny: GG.271.17.2020 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7778337 2020-10-30
godz. 08:05
Lubuskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 mleko UHT 2% w kartonie Mleko 2% w kartonie 1L. 760 l

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748325 2020-10-30
godz. 09:00
Lubuskie „Modernizacja boiska piłkarskiego poprzez budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Podmoklach Wielkich” Numer referencyjny: BUD.27...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7731569 2020-10-30
godz. 09:00
Lubuskie Budowa sieci wodociągowej przesyłowej Goruńsko - Chycina Numer referencyjny: RG.GR.271.35.2020 Zamówienie obejmuje roboty budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7771111 2020-10-30
godz. 09:00
Lubuskie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego w latach 2020-2021 (1 sezon zimowy) z podziałem na 2 części. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7778344 2020-10-30
godz. 09:00
Lubuskie Zakup płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni. Płyn do higieniczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759643 2020-10-30
godz. 09:30
Lubuskie Kompleksowe usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38 w 2021r. Numer referencyjny: DPS/261/06/2020 Opis przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768512 2020-10-30
godz. 09:45
Lubuskie KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY SPÓŁKI KOMUNALNEJ WSCHOWA SP. Z O.O Numer referencyjny: ZPSK.09.I.2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702825 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu gminy Żary oraz utworzenie,utrzyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7738322 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie Budowa GPZ Słubice Strefa z powiązaniami liniowymi 110 kV i 15 kV

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756454 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie Budowa 2 szczelnych zbiorników na wodę, do celów ppoż. Numer referencyjny: SA.270.2.2.2020 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756207 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie Remont drogi wojewódzkiej nr 287 w m. Lubsko w ciągu ul. Wrocławskiej oraz w m. Budziechów Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-87/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756121 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie Remont chodnika w m. Rzepin przy ul. Słowackiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-86/2020 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755325 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie Dostawę pomp zanurzeniowych do przepompowni ścieków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756755 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usługi prawnej na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach na rok 2020 rok (od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759707 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT BUDYNKU WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7771098 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Przebudowa ul. Krępa - Młyńska w Zielonej Górze w ramach zadania inwestyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7772951 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę rurociągu tłocznego CPŚ-COŚ z przejściem awaryjnym (ruroci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7768696 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg powiatowych Numer referencyjny: WIGN.272.13.2020 3.1. Zadanie nr 1 Opracowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7777131 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA NAPRAWĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR 2 NA TERENIE SKŁADU RADNICA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7780282 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie Wykonanie remontu cząstkowego dróg gruntowych w Kargowej poprzez uzupełnienie wg wskazań zamawiającego kruszywem łamanym naturalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7780314 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie Zakup i dostawa 20 komputerów stacjonarnych z monitorem, o następujących minimalnych parametrach, a mianowicie: Komputer stacjonar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7781938 2020-10-30
godz. 10:00
Lubuskie IT Sprzęt IT PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Laptop Dell Vostro 3590 (specyfikacja w załączniku) Laptop Dell Vostro 3590 (specyfikacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755386 2020-10-30
godz. 11:00
Lubuskie Dostawy materiałów, szczepów wzorcowych, wskaźników sterylizacji i podłóż-mikrobiologia dla potrzeb Zamawiającego w rozbiciu na dw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769491 2020-10-30
godz. 11:00
Lubuskie 424-2020 Wykonanie przeglądów i pomiarów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obiektach administrowanych przez 44 WOG na teren...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)