Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - organizacja ruchu drogowego - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8886895 2022-05-25
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w zakresie budowy chodnika w m. Gorzupia Dolna Przedmiotem zamówienia jest: - wymagania ogólne- roboty przygotowawcze- roboty ziemne- odwodnienie korpus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8901612 2022-06-01
godz. 10:00
Lubuskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910249 2022-06-01
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Toporów (ul. Kolejowa) 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ul. Kolejowej i ul. Nowej w miejscowości Toporów (Gmina Łagów) na działkach 275 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903660 2022-06-02
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa drogi gminnej nr 102704F ulica Bema w m. Rzepin Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 102704F – ul. Bema w Rzepinie, od km 0+000 do km 0+392,39 (w trybie zaproj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915914 2022-06-03
godz. 09:00
Lubuskie Przebudowa przepustu wraz z umocnieniem i odbudową drogi na skarpie w leśnictwie Urad- III postępowanie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przebudowie istniejącego,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)