Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - drogi, ulice, autostrady, obwodnice - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7656352 2020-10-14
godz. 10:00
Lubuskie Zakup pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748356 2020-10-22
godz. 08:45
Lubuskie „Dostawa elementów wyposażenia na potrzeby PSZOK w Gminie Krzeszyce” Numer referencyjny: FP.271.5.2020 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739594 2020-10-22
godz. 09:00
Lubuskie Budowa otwartego zbiornika p.poż. o pojemności 220m3 na cele przeciwpożarowe z funkcją poidła dla zwierzyny leśnej, budowa placu m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750892 2020-10-22
godz. 09:00
Lubuskie Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych Numer referencyjny: GOR.WOP.260.32.2020. 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739768 2020-10-22
godz. 09:30
Lubuskie Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w m. Bożnów nr 56, gmina Żagań Numer referencyjny: OSO.271.8 .2020 wykonanie prac ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750983 2020-10-22
godz. 09:30
Lubuskie DOSTAWA MAMMOGRAFU CYFROWEGO Numer referencyjny: 2020-10-13-002 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mammografu cyfrowego( dal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7702887 2020-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Świadczenie usług publikacji ogłoszeń prasowych w codziennej prasie regionalnej o zasięgu obejmującym całe województwo lubuskie i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7705473 2020-10-22
godz. 10:00
Lubuskie 899/2020/007_ubezpieczenia Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wielkop...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7723514 2020-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Zawarcie umowy ramowej/umów ramowych na wykonywanie badań próbek wyrobów budowlanych. Przedmiotem postępowania jest zawarcie umo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7737164 2020-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa pomieszczeń byłej szkoły podstawowej przy ul. H. Pobożnego 6 w Sławie z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7736854 2020-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Budowa oświetlenia odcinka ul. Zielona Kotlina. Numer referencyjny: BZP.271.67.2020.AR Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739858 2020-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Utworzenie i wyposażenie Klubu „ Senior +” w miejscowości Siedlisko. Numer referencyjny: ZP.27.271.7.2020. 1. Przedmiot zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749976 2020-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa warzyw, znak sprawy 6/ZO/2020 ilość: wg. załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750854 2020-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych i sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7749677 2020-10-22
godz. 10:00
Lubuskie świadczenie usług na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach polegających na ochronie całości budynku położonego przy ulicy Mic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756752 2020-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Zakup i dostawa papieru toaletowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach, według poniższego wykazu: 1.Papier toaletowy- 40 opa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755656 2020-10-22
godz. 10:00
Lubuskie 0801-ILL.261.5.2020 Dostawa filtracyjnych masek przeciwgazowych MP-6. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Filtracyjna maska przeciwgazowa M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755589 2020-10-22
godz. 10:00
Lubuskie 0801-ILL.261.7.2020 Dostawa rękawic specjalistycznych odpornych na przecięcie VENICUT59. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Rękawice specj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7763576 2020-10-22
godz. 10:00
Lubuskie Szacowanie Szacowanie ceny na dostawę części i podzespołów do autobusów typu Solarisa na rok 2021 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Częśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7745397 2020-10-22
godz. 11:00
Lubuskie Zakup energii elektrycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750838 2020-10-22
godz. 11:00
Lubuskie Zimowe utrzymanie ulic i placów gminnych w mieście Sława oraz dróg gminnych zamiejskich w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739674 2020-10-22
godz. 12:00
Lubuskie „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Siecieborzyce dz. nr 853” „Przebudowa (mod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750158 2020-10-22
godz. 12:00
Lubuskie Dostawa fabrycznie nowej posypywarki do pojazdu typu pickup do pracy z solą drogową, mieszanką soli drogowej z piaskiem oraz piask...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754027 2020-10-22
godz. 12:00
Lubuskie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji projektu pn. „Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7744922 2020-10-22
godz. 12:00
Lubuskie Dostawę wyrobów medycznych do iniekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Drezdenku Numer referencyjny: PCZSzp/PN/15/202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755025 2020-10-22
godz. 12:00
Lubuskie Świadczenie usług telefonicznych dla Inspektoratów ZUS w Sulęcinie ul. Witosa 21, ul. Lipowa 16a i 16b oraz dla Biura Terenowego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7763133 2020-10-22
godz. 12:00
Lubuskie 898/2020/099 Odbiornik GPS-XGPS wykonanie P203.00 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Odbiornik GPS-XGPS wykonanie P203.00 Odbiornik GPS-XG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754531 2020-10-22
godz. 12:30
Lubuskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: 1.1 zadanie częściowe nr 1 - realizacja przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759209 2020-10-22
godz. 13:00
Lubuskie Szacowanie Szacowanie ceny na dostawę części i podzespołów do autobusów typu Man na ro 2021 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Części i po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7754287 2020-10-22
godz. 14:00
Lubuskie Zapytanie ofertowe na przygotowanie do druku, druk i dostawę materiałów poligraficznych do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)