Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - prace dekarskie, Górnictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7405975 2020-04-09 Lubuskie Jednorazowa dostawa pucharów, medali, trofeów, dyplomów, statuetek na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych zaopatrywanych pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408625 2020-04-09
godz. 08:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w rejonie administrowanym p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409446 2020-04-09
godz. 09:00
Lubuskie Konserwacja i przegląd techniczny urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w następujących lokalizacjach: 1. OT Gorzów Wlkp. ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410638 2020-04-09
godz. 09:00
Lubuskie Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia Świebodzinie, Słubi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7386012 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie „Budowa drogi ul. Jaśminowa i Kalinowa” Numer referencyjny: DO-ZP.271.19.2020 1. Zakres inwestycji obejmuje: - budowę nawierzchni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399288 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie OD Gorzów; Modernizacja pola nr.7 (Pławidła) w stacji 110/15 kV GPZ Górzyca, wykonanie linii kablowej SN-15kV oraz przyłącze Elekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400962 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin SGO5 w latach 2020–2022 (sek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401710 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Utrzymanie w ruchu systemów sterowania BPCS i SIS na KRNiGZ Lubiatów, Odazotowni Grodzisk i Podziemnym Magazynie Gazu Daszewo

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401427 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Usługa wydobycia i odwodnienia osadów dennych w szacunkowej ilości do 5.500m³ z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402216 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Przegląd konserwacyjny, aktualizacja sprzętu i oprogramowania oraz ocena stanu technicznego systemu wydzielania i synchronizacji e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404863 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Zakup odczynników chemicznych Avantor (POCH) oraz odczynników i testów do metod spektrofotometrycznych Hach na potrzeby laboratori...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408029 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Odnowienie istniejącego oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych na terenie Powiatu Krosno Odr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408828 2020-04-09
godz. 10:00
Lubuskie Serwisowanie tomografów komputerowych Numer referencyjny: DZPU. 2632.13.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ser...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405964 2020-04-09
godz. 11:30
Lubuskie Remediacja gruntu metodą "ex situ" na terenie OC Bukowiec KRNiGZ Młodasko. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401467 2020-04-09
godz. 12:00
Lubuskie Adaptacja klasy na miejsce spotkań w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411964 2020-04-09
godz. 12:00
Lubuskie POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ NAWIEWNO – WYWIEWNYCH W SOI CZERWIEŃSK, S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412998 2020-04-09
godz. 23:59
Lubuskie DOSTAWA OLEJU TERMOTEMPOIL.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374334 2020-04-10
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu jednostki transportowej w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374808 2020-04-10
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu szlifierki podwójnej w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374800 2020-04-10
godz. 00:00
Lubuskie Zakup, dostawa, montaż instalacji oraz nadzor nad instalacją i montażem linii do przetwarzania skorup jaj kurzych W związku z rea...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374794 2020-04-10
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu poziomej piły tarczowej w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowych te...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7375217 2020-04-10
godz. 00:00
Lubuskie ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące zakupu stołu podnośnego nożycowego w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo-rozwojowego nowyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410395 2020-04-10
godz. 00:00
Lubuskie Przygotowanie i przeprowadzenie 2 terenowych warsztatów z zakresu edukacji leśnej Usługa przygotowania i przeprowadzenia 2 tereno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413074 2020-04-10
godz. 00:00
Lubuskie Okresowa kontrola budynków Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398074 2020-04-10
godz. 08:00
Lubuskie Utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2020 - 2023 Numer referencyjny: BZP.271.20.2020.MA 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398675 2020-04-10
godz. 10:00
Lubuskie Równanie dróg gminnych na terenie gminy Brody

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401461 2020-04-10
godz. 10:00
Lubuskie Remont i wymiana sieci zasilania obiektu z uwzględnieniem zasilania gwarantowanego wraz z agregatem. Remont sieci teletechnicznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402217 2020-04-10
godz. 10:00
Lubuskie Przegląd i naprawa wymurówki żaroodpornej instalacji Clausa zabudowanych na terenie KRNiGZ Lubiatów, KRNiGZ Dębno oraz KRNiGZ Ziel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409838 2020-04-10
godz. 10:00
Lubuskie Wymiana rozdzielnic nn-0,4 kV w stacjach typu MST na terenie RD Gorzów Wlkp.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401533 2020-04-10
godz. 10:00
Lubuskie Budowa dróg, chodników i sieci deszczowej w ulicach J. Brzechwy i J. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym - etap I. Numer referencyjny: FI.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)