Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - malowanie, remont, wykończenie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7656352 2020-10-14
godz. 10:00
Lubuskie Zakup pierwszego wyposażenia – narzędzia chirurgiczne w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7741867 2020-10-26
godz. 07:45
Lubuskie Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wężyskach Numer referencyjny: PR.272.2.2020.RN Przedmiotem zamówienia jest opracowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748729 2020-10-26
godz. 08:00
Lubuskie przeprowadzenie szkoleń obejmujących zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne i wizyty studyjne dla studentów Wydziału Budownictwa,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7762234 2020-10-26
godz. 08:00
Lubuskie 0801-ILN.201.9.2019.21 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dotyczącego wymiany uszkodzonego systemu sygnalizacji pożaru w bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7769828 2020-10-26
godz. 08:00
Lubuskie Szacunek wartości zamówienia na zakup płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Płyn do dezynfekcji rąk....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7750065 2020-10-26
godz. 09:00
Lubuskie Dostawę materiałów opatrunkowych Nr sprawy: ZP/PU/145/20

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7756011 2020-10-26
godz. 09:00
Lubuskie Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w rejonie administrowanym p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7772880 2020-10-26
godz. 09:05
Lubuskie 337/2020 Terminal do pomiaru temperatury PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Smart Terminal EN7-S02T do pomiaru temperatury Terminal do pom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7756206 2020-10-26
godz. 09:30
Lubuskie Dostawa laptopów oraz oprogramowania dla US w Zielonej Górze Numer referencyjny: PN/01/2020 Przedmiotem zamówienia jest jednorazo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7748344 2020-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Zajączku na działce nr 230/1 – etap II roboty wykończeniowe Numer referencyjny: SG.271.6.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750358 2020-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa mebli fabrycznie nowych wraz z montażem do siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze Numer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7750298 2020-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa sprzętu AGD – pralki przemysłowe Numer referencyjny: DZP-OZ.2610.517.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7728305 2020-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych polega...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758427 2020-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra- projekty realizowane poza formułą ZIT Przedmiotem zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759618 2020-10-26
godz. 10:00
Lubuskie „Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i gospodarczych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758563 2020-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa nagród rzeczowych w ramach konkursu zawodoznawczego realizowanego w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7739750 2020-10-26
godz. 10:00
Lubuskie „Przebudowa drogi gminnej nr 004605F – ul. Szkolna w miejscowości Santok” Numer referencyjny: ZP.271.23.2020.BP 1.Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758748 2020-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Wycinka drzew i krzewów oraz gałęzi w pasie eksploatacyjnym linii napowietrznych SN na terenie RD Żary – 2 zdania (zerowa i serwis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7760115 2020-10-26
godz. 10:00
Lubuskie „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego” dostawa kame...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7763329 2020-10-26
godz. 10:00
Lubuskie 397-2020 Naprawa linii kablowej zasilającej budynek nr 7 na terenie Składu Radnica

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7770548 2020-10-26
godz. 10:00
Lubuskie Sprzęt IT laptopy, torby, myszki PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Laptop Dell Vostro 3591 (specyfikacja w załączniku) Laptop Dell Vostro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7759796 2020-10-26
godz. 10:30
Lubuskie Dostawa piecyków grzewczych na paliwo płynne do ogrzewania w warunkach polowych kontenerów i namiotów do 45 Wojskowego Oddziału G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708613 2020-10-26
godz. 11:00
Lubuskie Obsługa serwisowa systemu telemetrii w Elektrociepłowni „Zielona Góra" S.A. Przedmiotem zamówienia jest:1. bieżące administrowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7711559 2020-10-26
godz. 11:00
Lubuskie Przeglądy i konserwacje urządzeń AKPiA wraz z systemem Valmet/DNA w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. Numer referencyjny: POST/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7708613 2020-10-26
godz. 11:00
Lubuskie Obsługa serwisowa systemu telemetrii w Elektrociepłowni „Zielona Góra" S.A. Przedmiotem zamówienia jest:1. bieżące administrowanie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7755374 2020-10-26
godz. 11:00
Lubuskie Dostawa do siedziby Odbiorcy fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu VAN o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 ton, spełniają...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7763603 2020-10-26
godz. 11:00
Lubuskie Zakup i dostawę foteli ergonomicznych na potrzeby Wydziałów i Oddziałów Sądu Rejonowego w Świebodzinie w łącznej ilości 15 sztuk.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7764643 2020-10-26
godz. 11:25
Lubuskie świadczenie usługi monitoringu sygnałów alarmowych SSWiN w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego przy ul. Kotsisa 3 w Gorzowie Wielk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7758973 2020-10-26
godz. 11:30
Lubuskie Zakup aparatu do oznaczania siarki w ropie naftowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7742052 2020-10-26
godz. 12:00
Lubuskie Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku Numer referencyjny: RI.271.1.22.2020 Przebudowa drogi na ul. Lwowsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)